Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Uroczyste otwarcie odnowionego budynku >SOKOŁA<

Treść


.
UROCZYSTE OTWARCIE
ODNOWIONEGO BUDYNKU „SOKOŁA”
 
zaplanowano na 3 września. Licznie przybyli zaproszeni goście - duchowieństwo z ks.biskupem Wiktorem Skworcem, ks.prałatem Alfredem Kurkiem, starosądeckimi proboszczami księżmi: prałatem Markiem Taborem i Januszem Rybą. Obecni byli parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, władz samorządowych różnych szczebli m.in.: wicemarszałek Leszek Zegzda, wicewojewoda Stanisław Sorys, starosta nowosadecki Jan Golonka, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu Antoni Malczak, krewni śp. Zenona I Remiego, członkowie rodziny Czechów i Czaderów spokrewnionych z Edwardem Szayerem i jego córką Jadwigą Szayerówną - Adą Sari, której imię nosi Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki oraz wielu, wielu znamienitych gości.
.

.
     Pomysł zbudowania siedziby dla starosądeckiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” poddał w 1908 roku dr praw Edward Szayer - jego współzałożyciel, który przez 46 lat pobytu w Starym Sączu był bardzo zaangażowany w pracę społeczną i samorządową. Nieprzerwanie przez 45 lat był radnym miejskim. W 1919 roku został burmistrzem i pełnił tę funkcję przez 17 lat (1919-1935).
Budynek zaprojektował arch.Zenon Remi, a budowa trwała dwa lata (prawie tyle samo czasu trwał zakończony właśnie remont 2007-2010), a środki na ten cel pochodziły głównie ze składek mieszkańców.
W budynku w okresie międzywojennym działało kino, które po II wojnie światowej nazwano „Poprad”, a poprzedni jego remont przeprowadzono w latach sześćdziesiątych XX wieku. Stan budynku i jego wygląd sprzed obecnie zakończonego remontu pamiętają starsi i młodsi mieszkańcy. Lepiej tego nie wspominać. Dzisiaj, po generalnym remoncie i modernizacji, kapitalnej przebudowie wnętrza, budynek jest wspaniały, wzbudza zachwyt, dumę i nadzieję. Należy do najnowocześniejszych obiektów tego typu w Małopolsce. Jest świetnie wyposażony, z dużą sceną i widownią liczącą 212 foteli ma służyć jako sala widowiskowo - kinowa oraz ośrodek życia społeczno - kulturalnego. Podziwiać tu będzie można wszelkiego rodzaju widowiska estradowe i występy artystyczne.
W roku 2007, z okazji 750-lecia miasta, marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara przekazał na modernizację zabytkowego budynku milion złotych, następnie uzyskano pięć i pół miliona z dotacji unijnych. „W sumie wydaliśmy około dziesięć milionów złotych i miasto nie ma z tego tytułu ani złotówki długu” - powiedział witając zebranych gości burmistrz p.Marian Cycoń. Dodał również, że scena przygotowana jest do dużych spektakli scenicznych, może pomieścić Zespół „Śląsk”; posiada najnowocześniejszą aparaturę nagłaśniającą i oświetleniową, no i oczywiście klimatyzację.
Pierwotny projekt zakładał znaczną rozbudowę obiektu, a wizualizację tego zamierzenia mieszkańcy oglądali podczas obchodów jubileuszu miasta. Autorami projektu przebudowy są inżynierowie architekci Janusz Loesch i jego syn Przemysław. Prace podzielono na dwa etapy.
Pierwszą część robót wykonywała firma budowlana Czesława Szarka, a następną generalny wykonawca inwestycji firma Budeko - Janusza Lupy z Nowego Sącza.
Budynek, który jest obiektem komunalnym, administruje Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, którym zarządzają panie: dyrektor Marta Radziejewska i jej zastępczyni Beata Polakiewicz.
Uroczystość prowadziła Małgorzata Broda, dyrektor Instytutu Europa Karpat.
Obiekt poświęcił ordynariusz tarnowski ks.bp.Wiktór Skworc, który powiedział: Często coś poświęcam w Starym Sączu, ale też nie brak tu ludzi, którzy się poświęcają.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali na scenie, tak, aby cała widownia mogła uczestniczyć w tym wiekopomnym wydarzeniu, panowie: burmistrz Marian Cycoń, Jan Czech starosądecki grafik, współredagujący „Z Grodu Kingi”, wicewojewoda Stanisław Sorys i Leszek Zegzda - wicemarszałek województwa małopolskiego.
Następnie Złotym Krzyżem Zasługi, przyznanym przez Prezydenta RP, odznaczony został wielce zasłużony dla miasta, wieloletni proboszcz starosądeckiej parafii pw. św.Elżbiety Węgierskiej ks.prałat Alfred Kurek.
Pan burmistrz Marian Cycoń przyznał odznaki za działalność na rzecz rozwoju Starego Sącza państwu: Januszowi Lupie, Andrzejowi Zwolińskiemu (kierownikowi budowy) Markowi Kozieniowi (projektantowi), Bonifacemu Wolakowi (kierownikowi referatu przygotowania inwestycji w Urzędzie Miasta), Janowi Tadeuszowi Czechowi (zasłużonemu dla miasta artyście grafikowi - wnuk Jana Joachima Czecha i prawnuk burmistrza Edwarda Szayera) i Oli Maurer (za charytatywny koncert „Piwnicy pod Baranami” w Krakowie, z którego dochód przeznaczono na pomoc dla powodzian w Starym Sączu).
.

.
Życzenia, gratulacje, uroczyste laudacje płynęły na ręce starosądeckiego Burmistrza. W imieniu parlamentarzystów glos zabrała posłanka p.Anna Paluch. Gratulował i życzył wszelkiego dobra wicewojewoda p.Stanisław Sorys. Wicemarszałek p.Leszek Zegzda, a jednocześnie prezes sądeckiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” przypomniał, że małopolskie „Sokoły” wznosili ludzie kochający ojczyznę i dbający o tożsamość lokalnej kultury. „Spełnił się piękny sen wielu ludzi” powiedział i to zdanie niejednemu z obecnych zapadło głęboko w serce.
Dyrektor Antoni Malczak podarował starosądeckiemu „Sokołowi” statuetkę sokoła wzbijającego się do lotu.
 W imieniu Starosądeczan podziękowania dla p.Burmistrza złożyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”: Anna Górz i Wojciech Lasek, który ze swadą i wygłosił pełną humoru gratulacyjną mowę.
Oficjalną działalność Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari zainaugurował koncert w wykonaniu artystów „Piwnicy pod Baranami” - legendarnego krakowskiego kabaretu. Obok pochodzącej ze Starego Sącza Oli Maurer wystąpił nowosądeczanin, absolwent Liceum im.Jana Długosza - Leszek Wójtowicz, Alosza Awdiejew,
.

.
Tatiana Kalinowska i cała plejada kilkunastu bardzo znanych i lubianych gwiazd Piwnicy. Ich wspaniały, bogaty koncert publiczność nagrodziła owacyjnymi brawami.
Obecni goście zostali zaproszeni na poczęstunek, pięknie przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu z ul. Mickiewicza. Za tak wspaniały smak przekąsek, dekorację półmisków i obsługę gości uczniom, ich nauczycielom i dyrekcji szkoły należą się szczególne słowa uznania i podziękowania.
W kuluarach Centrum wyłożono księgę pamiątkową, do której wpisywali się obecni goście, co zapewne stanowić będzie nie lada atrakcję za następne sto lat istnienia wspaniałego budynku „Sokoła”.
Jolanta Czech 
 
324457