Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> Jan Paweł II - odwaga świętości <

Treść


.
10 października 2010
„Jan Paweł II - odwaga świętości”
 
     Już po raz X w naszej Ojczyźnie będziemy obchodzić Dzień Papieski. Można więc określić go mianem Dnia Jubileuszowego. Z tej to okazji Dyrekcja, nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im.Władysława Orkana zaprasza wszystkich uczniów starosądeckich szkół, wszystkich etapów edukacyjnych, do wzięcia udziału w konkursie poświęconym Janowi Pawłowi II.
.

.
     Obchodzony w bieżącym roku Dzień Papieski będzie przebiegał pod hasłem: „Jan Paweł II - odwaga świętości”. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która jest organizatorem tego dnia, tak interpretuje tegoroczne hasło:
     Odwaga świętości to po pierwsze wyniesienie przez Jana Pawła II ogromnej rzeszy Sług Bożych do chwały ołtarzy. Wskazywał ich pod każdą szerokością geograficzną, w każdym narodzie, języku, powołaniu i zawodzie, w każdym stanie, rasie i wieku. Szukał tych, którzy pochylali się nad ubogimi, pełnili posługę nauczania, oddawali swe życie wychowaniu czy wreszcie byli nieugiętymi świadkami niewygodnej prawdy. Wyjątkowym przedstawicielem ostatniej grupy jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego Opatrzność w przedziwny sposób związała z czasem Jana Pawła II. W swej promocji świętych dawał Papież dowód odważnej wiary w możliwą przemianę świata, niejednokrotnie odchodzącego od Boga. W długotrwałym procesie ewangelicznego zaczynu właśnie święci odgrywają rolę zasadniczą, jako bezkompromisowi świadkowie Jezusa Chrystusa i jego Ewangelii. Przez swą postawę stają się czytelnymi znakami Bożej miłości i miłosierdzia, dobroci i łaski, sprawiedliwości i pokoju. Patrząc na nich świat odzyskuje źródło światła i sens historii jawiącej się nie jako kalejdoskop bezcelowych przypadków, ale jako historia zbawienia każdego człowieka i całej ludzkości.
     Po wtóre Ojciec Święty dał niejednokrotnie dowód swej niebywałej odwagi w trudnych realiach życia. Jednak dzisiaj koniecznie należy uwypuklić fakt, iż nie bał się jawnego dążenia do świętości osobistej, która ujawnia się w człowieczeństwie i może być realizowana przez każdego. Czynił to zwyczajnie, prosto i niezwykle konsekwentnie. Odnosiło się wrażenie, że pragnienie świętości jest jego naczelnym imperatywem, o którym nie zapominał w żadnej chwili życia: podczas modlitwy, pracy, studium, twórczej aktywności, spotkania z człowiekiem, uprawiania sportu, odkrywania piękna przyrody, sprawując posługę kapłana, biskupa i papieża. Podczas spotkań indywidualnych i wielkich liturgii, w chwilach zamyśleń i w kierowaniu Kościołem, kiedy pochylał się z czułością nad biedą człowieka i wtedy, gdy w trosce o jego dobro gromił poglądy tych, którzy poprzez demagogię wyprowadzali go na manowce, w każdej sytuacji z odwagą stawał po stronie świętości, godności człowieka i rodziny.
     Wreszcie odwaga Papieża ujawniała się w wezwaniu do świętości. To prawda, że taka jest rola Piotra i że zadanie wydaje się względnie proste wobec poszukujących Boga w pokorze. Niemniej jednak, w czasach ukrytej lub wręcz jawnej kpiny ze świętości, trzeba było być niezwykle odważnym, aby nieprzekonanym ukazywać sens świętości. Jan Paweł II zaświadczał, że jest ona głębokim pragnieniem człowieka, czasem wprawdzie zagłuszonym troską tego świata, ułudą bogactwa i innymi żądzami (por. Mk 4, 19) ale w gruncie rzeczy pragnieniem prawdziwym. Akcentował przy tym nie tylko wysiłek człowieka, ale przede wszystkim inicjatywę i pomoc samego Boga. Świętość była dla niego zwyczajnym pójściem za Chrystusem i zdaniem się na Niego. Aby to odkryć trzeba iść do źródła, w górę, pod prąd...”
     Mieszkańcy Starego Sącza nie mogą zapomnieć słów Namiestnika Chrystusa, które zostały wypowiedziane podczas Mszy kanonizacyjnej św.Kingi, w których Jan Paweł II domagał się świętości od nas.
     Przeżywany jubileuszowy Dzień Papieski i zaproponowane hasło stało się także inspiracją, by zostawić trwały ślad tego dnia, dlatego w niedzielę 24 października, w Domu Parafialnym odbędzie się Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Od godziny 8.00 do 13.00 wszyscy chętni, którzy pragną podzielić się tym dobrem, jakim jest krew, będą mogli to uczynić w Domu Parafialnym, przy ul.Mickiewicza.
     Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Grodu Kingi do włączenia się w obchody Dnia Papieskiego.
Opr. s.Agnia
 
324542