Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Październik - miesiąc różańcowy

Treść


.
PAŹDZIERNIK - MIESIĄC RÓŻAŃCOWY
 
Ikonografia w różny sposób przedstawia Matkę Bożą Różańcową, ale najbardziej popularny i znany jest przekaz, ukazujący Matkę Bożą na obłokach, przekazującą różaniec klęczącemu św.Dominikowi. Obok św.Dominika klęczy św.Katarzyna z Sieny, (ogłoszona Patronką Europy). Św.Dominik (Dominik Guzmán), hiszpański kapłan, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanek i dominikanów) ur. ok. 1170 w Caleruega, zm. 6 sierpnia 1221 w Bolonii) uchodzi za głównego Apostoła Różańca, któremu wg podania sama Matka Boża wskazała tę modlitwę, jako skuteczną pomoc wobec ówczesnych szerzących się błędów religijnych. Św.Katarzyna należąca do trzeciego Zakonu św.Dominika, wspomagała Go w szerzeniu tego nabożeństwa.
O Różańcu mówi siostra Łucja z Fatimy: Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki, a Jan Paweł II „Różaniec jest zawsze moją ulubioną modlitwą”
Dzisiaj, wobec nabrzmiałych problemów rodzinnych, gospodarczych, społecznych i politycznych, Różaniec może być naszą mocą, ostoją i ratunkiem.
Oto przedruk z internetowej strony „Adonaj”
.

.
     Nasza Ojczyzna jest w potrzebie. Nie trzeba jej dzisiaj naszego życia w obronie granic i niezawisłości, ale naszej modlitwy.Módlmy się różańcem za naszą Ojczyznę. Wyprośmy dla niej lepszą przyszłość za wstawiennictwem Królowej Polski, której 350-lecie panowania będziemy obchodzić 1 kwietnia 2006 roku.
     Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca - prosił nas sługa Boży Jan Paweł II. - Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy, powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu, najtrudniejsze sprawy (RVM 39). Pamiętajmy też o słowach Pisma Świętego: Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą (psalm 127).
     Módlmy się o to, aby wszyscy, którzy kierują budową ojczystego domu, czynili to z Bogiem, w poszanowaniu Jego praw. Módlmy się różańcem za parlament, premiera, rząd i jego resorty, za prezydenta, samorządy oraz wszystkich polityków - aby umieli odrzucić prywatę i partyjne zacietrzewienie i solidarnie stanęli do pracy w imię dobra wspólnego. Jest przecież tyle potrzeb społecznych, zaniedbań i krzywd do naprawienia! Czekają na troskę i pomoc bezrobotni, chorzy, rodziny...
     Najważniejszą przyczyną trudnej sytuacji, którą przeżywamy obecnie w naszym kraju, są nasze grzechy i nałogi. To one zadają głębokie rany i powodują wielkie zniszczenia w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. To zepsucie moralne prowadzi nasz Naród do ruiny. Przestańmy więc oskarżać innych i wyliczać ich przewinienia, ale zawierzajmy siebie Matce Bożej, aby chroniła nas od bezbożnictwa i praktycznego ateizmu, który jest źródłem wszelkiego zła. Tylko w jedności z Jezusem przez Maryję będziemy mogli rozpoznać nasze winy, zerwać z grzechem i obojętnością, leczyć nasze sumienia.
     Módlmy się w codziennym różańcu o łaskę nawrócenia dla tych naszych rodaków, którzy walczą z Bogiem, którzy przez grzech odwrócili się od Niego, módlmy się za nałogowych alkoholików, narkomanów, uzależnionych od pornografii, praktykujących magię i okultyzm oraz za wszystkich, którzy znajdują się w niewoli sił zła.
 
     Kochany Czytelniku! Jeżeli pragniesz włączyć się w dzieło odnowy moralnej naszej Ojczyzny, zobowiąż się do codziennej modlitwy różańcowej i do wcielania w swoje osobiste życie wymagań Ewangelii. Wszyscy módlmy się słowami naszego niezapomnianego Ojca Świętego:
 
Matko dobrej przemiany!
Stajemy przed Tobą w całej prawdzie i błagamy Cię:
uproś nam łaskę wewnętrznego odrodzenia. Wiemy,
że jako dzieci Narodu możemy liczyć tylko na Chrystusa
i na Ciebie. Nie pomoże nam nikt z zewnątrz.
Musimy dźwignąć się sami. W sobie musimy znaleźć
siłę do głębokiej moralnej odnowy Narodu.
Gdy będziemy mieli czyste serce i czyste ręce,
nie zwycięży nas nikt, bo sam Bóg będzie naszą mocą.
 
Zebrał ks.Paweł Tyrawski
 
324163