Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Ku wyżynom!

Treść


.
Ku wyżynom!
 
Zadanie, jakie Bóg dał człowiekowi: „Świętymi bądźcie, bo ja Pan święty jestem” przerasta siły i możliwości naturalne człowieka. Wiedział o tym Chrystus Pan i dlatego powiada: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie.” To znaczy, że musimy szukać pomocy Chrystusa, czyli Go o nią prosić. Prosić to znaczy modlić się.
Sam Pan Jezus zostawił nam wiele przykładów modlitwy: Modlił się 40 dni na pustyni, noce spędzał na modlitwie, Łk. 6, 12; „I stało się w one dni, że odszedł na górę modlić się i spędził noc na modlitwie Bożej” modli się w Ogrojcu i na krzyżu. Swoich słuchaczy zachęca wielokrotnie do modlitwy.
Mt. 7, 7-8; Proście, a będzie wam dane; szukajcie,, a znajdziecie; kołaczcie a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi - otrzymuje; kto szuka - znajduje, a kołaczącemu będzie otworzone.
Mt. 21, 22; A o cokolwiek będziecie prosić w modlitwie,, wierząc - otrzymacie.
Mk. 11, 24; Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek modląc się prosicie - wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam.
Św.Paweł do Filip. 4, 6; Nie troszczcie się o nic, ale potrzeby wasze Bogu powierzajcie w każdej modlitwie i dziękczynnej prośbie.
Hebr. 4, 16; Zbliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski w pomocy na czasie.
 
Do wytrwałej modlitwy zachęcają nas święci.
Św.Jakub: Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego.
Św.Albert Chmielowski; Jaka modlitwa, taka doskonałość, taki dzień cały.
Św.Alfons Liguori;  Kto się modli, zbawia się, kto się nie modli, skazuje się na potępienie.
Św.Bonawentura: Czas, który poświęcamy na modlitwę, Bóg zwróci nam, z błogosławieństwami w naszych czynach.
Św.Maksymilian Kolbe: Kto modli się mało, otrzymuje mało, kto modli się dużo, otrzymuje dużo, kto modli się bardzo dużo staje się świętym.
Św.Jana Vianney, powiada: Modlitwa jest dla naszej duszy tym, czym deszcz dla ziemi. Nawoźcie ziemię, ile chcecie, a i tak, jeżeli braknie deszczu, wszystko, co robicie, na nic. tak jak żadne drzewo nie może wyrastać z gleby własną siłą, lecz jedynie z gleby żyznej, gdy jest - jak mówi psalmista - „zasadzone nad płynącą wodą" (Ps 1, 3). Tą żyzną glebą nad płynącą wodą jest stała kontemplacja tajemnicy Wcielenia i Odkupienia Jezusa Chrystusa czyli modlitwa. Dobrą modlitwą możemy rozkazywać niebu i ziemi. W chwilach szczerej modlitwy znikają utrapienia jak śnieg pod wpływem słońca. Ten, kto się modli, podobny jest do nieustraszonego orła, który szybując w powietrzu, zdaje się zbliżać do nieba.
Bł.Jan XXIII: Niech wasza modlitwa nie ustaje, niech będzie przemyślana i mądra. Niech będzie waszym pokarmem, niech będzie dla was jak powietrze, którym oddychacie i które utrzymuje was przy życiu, zachowując was od niezdrowych wyziewów światowej mentalności.
Karola de Foucauld: „Jeśli modlimy się źle albo modlimy się za mało, jesteśmy odpowiedzialni za wszystko dobro, które mogliśmy zdziałać przez modlitwę, a któregośmy nie zdziałali".
.

.
Często modlitwa staje się trudna, nieporadna, skorzystajmy z rady Romana Brandstaettera - Modlitwa bez słów:
Jeżeli nie umiesz modlić się słowami, Nie rozdzieraj szat
Ani głowy nie posypuj popiołem, Ale módl się tak, jak umiesz,
Bez słów, jak drzewa, jak trawy, jak morza,
które również zmawiają modlitwę bez słów.
Słowa są nieporadne, zawodne. Nieokreślone i nieokreślające.
Są rozczarowaniem. Bolesną omylnością.
Módl się zatem bez słów, jak drzewo, jak trawa, jak morze.
 
Miesiąc październik - miesiąc Różańcowy. Weźmy do ręki różaniec.
Mówi Jan Paweł II: „Odmawiać Różaniec, to nic innego jak kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.”, „Różaniec to skarb, który trzeba na nowo odkryć”.
Bł.Bartolomeusz Longo: „O błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie". Skorzystajmy z zachęty Pisma Świętego i wskazówek świętych, którzy, ukończyli już szczęśliwie ziemską wędrówkę, dzięki wytrwałym umacnianiem się modlitwą.
Zebrał ks.Paweł Tyrawski
 
322730