Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

KONKURS >Jan Paweł II - Odwaga świętości<

Treść


.
Stary Sącz, 15 września 2010 r.
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy starosądeckich szkół
 
    W związku z oczekiwaniem na rychłą kanonizację papieża Jana Pawła II i X Dzień Papieski, Zespół Szkół Zawodowych im.Władysława Orkana w Starym Sączu uprzejmie zaprasza uczniów Państwa szkół do wzięcia udziału w konkursie „Jan Paweł II - Odwaga świętości”.
Konkurs trwa od 15 września do 15 października 2010 roku, a finał odbędzie się 24 października 2010 r. w Domu Parafialnym przy ul.Mickiewicza.
    Prace winny być dostarczane do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych przy ul.Daszyńskiego 15 do dnia 15 października 2010 r. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu.
    Bardzo prosimy o rozpropagowanie wśród uczniów i włączenie się do udziału w konkursie. Pragniemy również zachęcić wszystkich dorosłych i pełnoletnią młodzież do podjęcia cennej akcji, mającej na celu ratowanie ludzkiego życia poprzez oddanie krwi.
Z poważaniem
Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych
oraz nauczyciele wraz z uczniami
 
Regulamin konkursu:
1. Cele:
- Przybliżenie osoby i treści nauczania papieża Jana Pawła II, szczególnie w kontekście przypominania o naszym powołaniu do świętości, o czym mówił w homilii podczas Mszy kanonizacyjnej św.Kingi,
- Zaprezentowanie Jana Pawła II, jako papieża, który poprzez liczne beatyfikacje i kanonizacje wskazywał wzory do naśladowania świętych, miał odwagę być świętym i zachęcał każdego do realizowania powołania do świętości,
- Kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej uczniów,
- Twórcze rozwijanie możliwości i zdolności uczniów w zakresie treści religijnych.
2. Organizator konkursu: Zespół Szkół Zawodowych im.Władysława Orkana w Starym Sączu.
3. Ustalenia ogólne:
- Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów (z każdego etapu edukacyjnego) ze szkół na terenie Starego Sącza.
- Przedmiotem prac konkursowych są:
a) prace plastyczne w formie plakatu, collage itp. przedstawiającego osobę lub nauczanie Jana Pawła II - wzywającego nas do świętości;
b) utwory literackie - wiersz, opowiadanie, esej, wywiad …, których bohaterem będzie Jan Paweł II.
4. Zasady przeprowadzenia konkursu:
- Uczniowie biorący udział w konkursie składają swoje prace do sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych im. Wł. Orkana, ul. Daszyńskiego 15 do 15 października 2010.
- Prace muszą być wykonane, napisane samodzielnie.
- Zgłoszeniem udziału w konkursie jest przesłanie prac, zgodnie z niniejszym regulaminem.
- Zgłoszenie prac jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
5. Rozstrzygnięcie konkursu, z udziałem uczestników etapu gminnego, nastąpi podczas spotkania finałowego, które odbędzie się 24 października 2010 r. o godz. 15.30 w auli Domu Parafialnego ul.Adama Mickiewicza.
6. Podczas spotkania finałowego zostaną zaprezentowane prace uczestników konkursu.
7. Dorosłych oraz wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 18 lat i cieszą się dobrym zdrowiem zapraszamy w dniu 24 października w godzinach 8.00 - 13.00 do włączenia się w Akcję Honorowego Krwiodawstwa. Krew jest bezcennym darem, którym możemy się podzielić z innymi, niejednokrotnie przyczyniając się do uratowania czyjegoś życia.
 
Uczcijmy tegoroczne hasło Dnia Papieskiego „Jan Paweł II - Odwaga świętości” w konkretny sposób, konkretnymi czynami.
 
324428