Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Wyróżnieni reportażyści starosądeckiego LO

Treść


.
Wyróżnieni reportażyści starosądeckiego LO
 
    Reportaże trzech uczennic LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, zostały wyróżnione na etapie ogólnopolskim Konkursu Edukacyjnego „REPORTER”. Odbył się on pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Polskich Artystów Fotografików, Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Centrum Konkursów Edukacyjnych.
    Nad przygotowaniem reportaży prasowych, telewizyjnych i fotoreportaży czuwała pani mgr Dorota Kruczek - nauczyciel języka polskiego i podstaw dziennikarstwa.
Z nadesłanych prac wyróżnione zostały reportaże: Anny Dudy, Faustyny Janik i Natalii Głąb.
Jury konkursu „Reporter” uznało, iż prace uczniów naszej szkoły odznaczyły się starannością i oryginalnością. Podkreśliło również, iż niewątpliwie za sukcesem finalistów stoi opiekun, który w sposób efektywny potrafił podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.
   Ideą konkursu było zainteresowanie młodzieży szkolnej różnymi formami reportażu. Stawiano na spostrzegawczość, samodzielność i umiejętność opowiadania o czymś szczególnym. Celem konkursu było również pogłębienie wrażliwości społecznej na wydarzenia mające miejsce w najbliższym otoczeniu.
Każdy uczestnik konkursu mógł zaprezentować zjawisko lub problem, mając do wyboru trzy formy prezentacji :
- praca pisemna do 3 stron maszynopisu,
- praca fotograficzna - zestaw 3 zdjęć - format pocztówkowy,
- praca multimedialna - film wykonany kamerą cyfrową lub telefonem komórkowym - maksymalny czas nagrania 5 minut.
Sukces naszej młodzieży dowodzi, iż pasja, doświadczenie i praktyka procentują przy wytężonej pracy dziennikarskiej. Bez wątpienia wpływ na osiągnięty sukces miał udział klas dziennikarskich w projekcie edukacyjnym „Moja szkoła jest medialna”. Zajęcia prowadzone były przez Roberta Kazimierskiego - dziennikarza TVP oraz Bartosza Michalaka - operatora „Faktów” TVN. Uczniowie w ramach projektu zrealizowali reportaż o Starym Sączu. To była prawdziwa przygoda dziennikarska, która ujawniła zaangażowanie i pomysłowość młodzieży naszego LO. Poza tym klasy o profilu dziennikarskim stale współpracują z prasą lokalną oraz z nowosądeckim oddziałem rozgłośni RDN Małopolska, a ostatnio z portalem internetowym „Sądeczanin”. Dzięki temu łączyć mogą teorię z praktyką.
W starosądeckim LO już od ośmiu lat uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu mediów na zajęciach podstaw dziennikarstwa, realizowanych według autorskiego programu przez polonistkę i dziennikarkę, mgr Dorotę Kruczek. W czasie tych lekcji zdobywają pierwsze szlify dziennikarskie. W ramach zajęć odbywają się również spotkania z ciekawymi ludźmi. Na przykład ostatnio z panem Jarosławem Kretem, z senatorem Stanisławem Kogutem, z pisarzem Kazimierzem Szymeczko. Uczniowie biorą także udział w wycieczkach przedmiotowych do siedzib mediów lokalnych i regionalnych. Przykładowo w Telewizji Kraków młodzież ma okazję zapoznać się z procesem powstawania programu telewizyjnego, poprzez reżyserkę światła po reżyserkę fonii i wizji. Z kolei w Radio Kraków uczniowie uczestniczą w warsztatach, na których poznają możliwości obróbki dźwięku, a także mogą zasiąść przy mikrofonach w studio nagrań.
Jak widać, te wszelkie działania prowadzą do wszechstronnego rozwoju ucznia, czyniąc go wnikliwym i kreatywnym obserwatorem świata. Dowodzi tego fakt, iż wielu absolwentów profilu dziennikarskiego LO w Starym Sączu, związało swoje życie zawodowe z pracą w mediach.
 
Joanna Paluch - uczennica klasy dziennikarskiej
LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
 
124010