Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Lipiec, sierpień - KALENDARIUM

Treść


.
1 lipca - święto Najświętszego Serca Pana Jezusa
Uroczystość obchodzi Kościół katolicki w piątek po oktawie Bożego Ciała. Wyraża ona prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św.Małgorzata Maria Alacoque, której wielokrotnie ukazywał się Zbawiciel z Sercem na piersiach przebitym i opasanym cierniową koroną. Z jego wnętrza wytryskały płomienie miłości, w których centrum był krzyż. Chrystus chciał przekazać skromnej zakonnicy, jak ludzie powinni oddawać cześć Jego Najświętszemu Sercu. Dał też dwanaście obietnic, dla tych, którzy będą czcić Jego Serce.
Przed II wojną światową Najświętsze Serce Pana Jezusa za pośrednictwem pokornej i skromnej dziewczyny, zwróciło się po raz kolejny, tym razem do narodu polskiego. Rozalia Celakówna, pokorna pielęgniarka pracująca w Krakowie, otrzymała szczególną misję. W kwietniu 1939 roku Maryja zwróciła się do Rozalii słowami: „Ratunek dla Polski jest tylko w Sercu Jezusa, Mojego Syna”. Pan Jezus zaś dodał: „Strasznie ranią Moje Najświętsze Serce grzechy nieczyste. Żądam ekspiacji”. Dostała także zapewnienie, że Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu; jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego Miłości. Inaczej, Moje dziecko, nie ostoi się.(....) W ten sposób Pan Jezus przez Rozalię Celakównę postanowił przypomnieć o tym, co przekazał św. Małgorzacie Marii, z czego dotychczas nie wywiązały się katolickie społeczeństwa.
.

.
24 lipca - uroczystość św.Kingi
Historia związała życie św.Kingi ze Starym Sączem w 1257 roku, kiedy to książę Bolesław Wstydliwy podarował jej ziemię sądecką. Księżniczka węgierska z wielką energią dbała o rozwój gospodarczy naszego regionu i troszczyła się o najuboższych. Była także fundatorką klasztoru klarysek. Ponieważ po śmierci Kingi (24.07.1292) sława łask i cudów dokonujących się przy grobie księżnej ściągnęła do Starego Sącza rzesze pielgrzymów, podjęte zostały starania o oficjalne wyniesienie jej na ołtarze. W 1690 roku Kongregacja Obrzędów Stolicy Apostolskiej zatwierdziła odwieczność kultu Kingi, która został ogłoszona błogosławioną. 16 czerwca 1999 roku Papież Jan Paweł II kanonizował patronkę diecezji tarnowskiej podczas Mszy Świętej na starosądeckich błoniach.
 
Sierpień - miesiąc Maryi
Święto NMP Anielskiej (2 sierpnia), NMP Śnieżnej (5 sierpnia), NMP Kalwaryjskiej (13 sierpnia), NMP Królowej (22 sierpnia) i NMP Częstochowskiej (26 sierpnia).Sierpień jest także miesiącem, w którym będziemy świętować Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia). Dogmat o Wniebowzięciu Maryi ogłoszony został w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus w 1950 roku przez papieża Piusa XII. Po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maria Panna została z ciałem i duszą wzięta do nieba.
 
Nikt nie biegł do Ciebie z lekarstwem po schodach
lampy nie przymrużono żeby nie raziła
nikt nie widział jak ręka Twa od łokcia blednie
pies nie płakał serdecznie że pani umiera
nawet anioł zaniechał nadymania trąby
to dobrze bo śmierć przecież za dużo upraszcza
a ponadto zbyt ludzka zła i niedyskretna
nikt nie przymknął Twych oczu nie zasłonił twarzy
ani w bramie nie szeptał rozebranym głosem
o tym co za głośno słyszy się w milczeniu
Pan uchronił do końca i zdrową zostawił
tylko kiedy pukano Ciebie nie było
nie śmierć ale miłość całą Cię zabrała
jeśli miłość jest prawdą to ciała nie widać
 
dzień był taki jak zawsze powietrze dzwoniło
pszczołami co wychodzą rano na pogodę
tylko ta sama cisza to straszne milczenie
to puste miejsce przy kubku na stole
choćby się razem z ciałem opuszczało ziemię
               (ks. Jan Twardowski "Wniebowzięcie")
Kinga Bednarczyk
 
124010