Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Sprawozdanie z działalności POAK za rok 2011

Treść


.

.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POAK
PRZY PARAFII ŚW.ELŻBIETY W STARYM SĄCZU ZA ROK 2011
 
„Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem” - to nadrzędne hasło roku, któremu podporządkowana była nasza działalność.
W ramach programu, realizowanego w całej Diecezji Tarnowskiej, opracowaliśmy proponowane tematy na zebraniach modlitewno-formacyjnych organizowanych co trzeci czwartek każdego miesiąca.
Przedmiotem dyskusji były problemy przygotowane przez naszych członków, w oparciu o otrzymane materiały.
 
Omówione zostały następujące tematy:
- Wiara, zawierzenie, wierność Bogu.
- Praktyki pokutne, modlitwa, życie sakramentalne.
- Budzenie moralnej wrażliwości, kształtowanie sumienia, respektowanie norm etycznych.
- Kierowanie się „zmysłem Kościoła”, wyrażające się w zaangażowanie eklezjalnym, a szczególnie w trosce o parafię.
- Pogłębienie motywacji apostolskiej, dawanie świadectwa wierze, włączanie się w apostolat wspólnotowy.
- Upowszechnianie zasad pomocniczości i solidarności społecznej, konsekracja świata, doskonalenie rzeczywistości ziemskich.
- Dialog apostolski.
- Urzeczywistnienie postawy ekumenicznej.
- Praktykowanie miłosierdzia.
- Intensyfikacja oddziaływań wychowawczych.
- Realizowanie pracy nad pracą.
- Zaangażowanie patriotyczne.
 
Organizowane były również wycieczki traktowane jako pielgrzymki, które spełniają postulat nowej ewangelizacji. Uczestniczyli w nich nie tylko członkowie Akcji Katolickiej i Klubu Seniora ale również inni parafianie. W maju zorganizowano spotkanie modlitewno-formacyjne w Nowym Sączu w kościele pw.Matki Bożej Niepokalanej.
W wymienionym roku zorganizowano i przeprowadzono kilka wycieczek pielgrzymkowych:
Śladami Jana Pawła II do Łagiewnik i Niegowici - ok. 100 osób
Miasteczko Galicyjskie - 52 osoby
Wielki Odpust Tuchowski - 70 osób
We wrześniu Szczepanów i Tropie - z okazji 225-lecia powstania Diecezji Tarnowskiej
Październik Sanktuarium bł.Karoliny Kózkównej - ponad 70 osób
W listopadzie zakończyliśmy pielgrzymką AK do Katedry tarnowskiej w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w patronalne święto AK.
Ciekawe i piękne reportaże z tych wycieczek, drukowane w parafialnym piśmie „Z Grodu Kingi”, opracowała p.Zofia Gierczyk.
 
Wymienione wycieczki organizowane były wspólnie z Klubem Seniora, którym opiekuje się nasz Oddział AK.
W ramach realizowanego planu pracy organizowano także spotkania towarzyskie:
W styczniu - spotkanie opłatkowe w Domu Parafialnym w Starym Sączu
W kwietniu - w Dniu Społecznym AK, w Gródku N/Dunajcem nasi przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu pod tytułem „Katolicy a media”, a także w rekolekcjach wielkopostnych w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.
Maj - przy ołtarzu papieskim razem z innymi Oddziałami AK z Barcic i Czarnego Potoka - z okazji Święta Patronalnego - po mszy świętej spotkanie przy kawie i herbacie
Październik - spotkanie różańcowe w Barcicach
Grudzień - spotkanie ze Św. Mikołajem, Klubem Seniora i z dziećmi z naszej parafii, którym przygotowano paczki
 
Praca dla środowiska
Prowadzenie Biblioteki parafialnej - otwartej raz w tygodniu
Opieka nad Klubem Seniora
Wnioski do dalszej pracy
 
Powiększenie liczby członków przez zaproszenie ich na zebrania
Wykorzystanie na spotkaniach ciekawych i ambitnych filmów przygotowanych przez p.Bogdana Jamińskiego.
Kolportaż parafialnego miesięcznika „Z Grodu Kingi”
Prowadzenie strony internetowej naszego Stowarzyszenia (p.Marisa Jamińska)
Prowadzenie kroniki AK i Klubu Seniora (p.Kazimiera Mrówka i Lidia Pietrzyk)
 
Prezes POAK Halina Borowska
 
324428