Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Caritasowa wymowa liczb

Treść


.

.
Działo się to w roku 2011
CARITASOWA WYMOWA LICZB
 
    „Nie można mierzyć postępu wartościami samej ekonomii” - pisał Jan Paweł II - i „nie samym chlebem człowiek żyje” - czytamy w Ewangelii, ale trzeba ten chleb mieć, aby żyć. Dlatego niesienie pomocy najbiedniejszym i ludziom dotkniętym kataklizmami jest podstawową misją Kościoła.
Wypełnia ją m.in. charytatywna działalność Caritasu, który od lat działa w Starym Sączu przy parafii św.Elżbiety i obejmuje pomocą parafię Miłosierdzia Bożego. POC zrzesza 28 osób pod przewodnictwem niestrudzonej i ofiarnej siostry Eleonory Salamon ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich.
    Tradycyjnym już zwyczajem przekazujemy krótką relację z naszej rocznej działalności, w której macie Państwo, swój wielki udział. Każde sprawozdanie to sucha wymowa liczb, dat i różnych spraw, za którymi kryją się ludzie. To oni są najważniejsi, bo z nimi i dla nich jest ta nasza działalność.
Najpierw oddajemy głos liczbom.
 
W okresie sprawozdawczym:
            - przychód ogółem - 37 623 zł
            - rozchód ogółem - 34 911 zł
Wartość darowizn: 10 539 zł
            - w tym żywność od Sponsorów w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia 10 390 zł
            - kupony na lekarstwa 200 zł
Wydatki zamknięto kwotą 34 911 zł
Złożyły się na nie:
            - dożywianie dzieci w szkole 4 450 zł
            - ubezpieczenia (szkoła) 580 zł
            - pomoc żywnościowa rodzinom 6 598 zł
            - paczki świąteczne 14 733 zł
            - lekarstwa 8 100 zł
            - inne wydatki (kartki pocztowe) 450 zł
   Razem 34 911 zł
 
    W minionym roku 2011 odbyło się 10 zaprotokołowanych spotkań formacyjno-roboczych oraz znacznie więcej zebrań w małych grupach zainteresowanych doraźną pomocą, rozwiązywaniem trudnych, losowych ludzkich problemów. Takie pogotowie caritasowe. Pomocą i radą służy ks.proboszcz prałat Marek Tabor, który wydelegował na opiekuna ks.Wojciecha Łowczowskiego.
Naszą działalność ułatwia bardzo dobrze rozwijająca się współpraca z Referatem Opieki Społecznej MiG, kontakt z Miejsko-Gminnym Komitetem do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z redakcją czasopisma „Z Grodu Kingi”, ale warunkuje ofiarność społeczeństwa i naszych licznych Sponsorów reprezentujących starosądeckie zakłady.
Wartościowe także ze względów wychowawczych jest zaangażowanie dzieci i młodzieży szkolnej w bezpośredniej pomocy np.: w spotkaniach św.Mikołaja z najstarszymi i chorymi ludźmi, przy doręczaniu świątecznych życzeń, przygotowaniu opłatkowego spotkania - zawsze w pogotowiu, gdy są potrzebni. To dobra szkoła miłości.
    W minionym roku 700 życzeń świątecznych dla naszych podopiecznych i 90 dla Sponsorów z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Wtedy też doręczono 436 paczek świątecznych i 130 podarunków od św.Mikołaja.
Poza żywnością i pomocą finansową do podopiecznych trafiły darowizny AGD; segment mebli pokojowych, telewizory kolorowe, szafy, wersalki, zestaw: biurko pod komputer i krzesło, nocne szafki, łóżko ortopedyczne, kanapy, lodówki, pralka automatyczna, pralka wirnikowa i inne. Przekazano również znaczne ilości obuwia oraz odzieży, które trafiły do potrzebujących.
W trosce o rozwój intelektualny i życia duchowego doręczono podopiecznym prasę katolicką: „Apostolstwo Chorych” - 40 sztuk, „Wstań” - 10 sztuk, „Z Grodu Kingi” - 14 sztuk. Specjalnie dla chorych odprawione zostały Msze św.
            - 11 lutego 2011 r. - z namaszczeniem olejami świętymi i błogosławieństwem lourdzkim,
            - 13 kwietnia 2011 r. w ramach rekolekcji parafialnych z błogosławieństwem lourdzkim,
            - Msza św. w niedzielę Miłosierdzia Bożego,
            - 22 lipca 2011 r. - w kościele klasztornym w ramach nowenny przed odpustem św.Kingi z namaszczeniem olejami świętymi,
    Szkoda, że tylko w dwóch wypadkach kapłan odprawił Mszę św. w domu chorego.
Liczne grono ponad 100 osób zgromadziło piękne opłatkowe spotkanie 23 stycznia 2011 r. Te spotkania mają wyjątkową oprawę i bogatą tradycję.
    Kończąc ten skrótowy przegląd działalności POC w imieniu naszych Podopiecznych i Zarządu dziękujemy gorąco i najserdeczniej licznym Sponsorom wrażliwym na cudzą biedę i ofiarnym Parafianom. Dziękujemy Przyjaciołom i Sympatykom Caritasu, Młodzieży za jej piękną postawę oraz wszystkim Wolontariuszom - za miłość. Szczególnie serdecznie dziękujemy przewodniczącej siostrze Eleonorze Salamon za jej gotowość służenia i wyjątkową wrażliwość moralną i społeczną, a ks.Proboszczowi za żywą troskę o Caritas i udzielaną mu pomoc.
    Na progu nowego roku, prosząc o dalszą współpracę, życzymy wszelkiego dobra od Boga i ludzi, a dla siebie „tej szczególnej postawy, dzięki której staje się ona oparciem dla innych.
I pamiętajmy: „Ten jest większy między ludźmi, kto im służy, a im kto większy, tym więcej dać z siebie powinien”. Zawsze to może być czas jako dar serca podarowany choremu i samotnemu człowiekowi; czas albo uśmiech, które tak dużo znaczą i potrzebne też są jak chleb.
Szczęść Boże!
Zarząd POC w Starym Sączu
324502