Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Opłatkowe spotkanie w popowickiej szkole - Koło Gospodyń Wiejskich

Treść


.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ZAPROSIŁO NA
OPŁATKOWE SPOTKANIE W POPOWICKIEJ SZKOLE
 
            Wiele inicjatyw podejmuje założone w 2008 roku Koło Gospodyń Wiejskich. Z górujących nad Starym Sączem Popowic widać lepiej to, co w dole, a i do nieba bliżej.
Na zaproszenie przewodniczącej KGW wraz z przedstawicielkami Zarządu Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, paniami: Zofią Wcisło i Grażyną Bednarczyk, udałam się 15 stycznia do Popowic.
    Ale wróćmy do początku istnienia organizacji. Do napisania tego tekstu pomocą mi była pięknie prowadzona kronika - księga pamiątkowa, do której wpisywali się wszyscy goście. Niejako drugą jej część stanowił album z fotografiami ze spotkań i uroczystości. To dzieło p.Anieli Korony.
Oczywiście najważniejsze zawsze jest żywe słowo. W tym przypadku barwna opowieść przewodniczącej Koła p.Stanisławy Florkiewicz jest nie do przecenienia. Chęć działania dla wspólnej sprawy, chęć bycia razem, wspólne świętowanie, podtrzymywanie tradycji regionu, które z dziada - pradziada tkwi w ludziach, stało się przyczyną wejścia w organizacyjne ramy. Tak po prostu z potrzeby serca, spontanicznie, aby jednoczyć się dla dobra najmniejszej społeczności, by samemu się cieszyć i nieść radość innym. By nie zamknąć się w swoich „czterech ścianach” a raczej współtworzyć nowe więzi, by budować oblicze swojej wsi i pokazywać to, co dobre - w sąsiedztwie i trochę dalej. Nawiązywanie kontaktów z innymi rozwija i inspiruje do dalszego działania, Pokazuje młodym ludziom, jak ważne jest wspólne muzykowanie, śpiewanie, przygotowanie przedstawień jasełkowych. To ubogaca i rozwija osobowość. Wciąga do wspólnego działania także młodzież i dzieci, pokazując alternatywę dla oglądania telewizyjnych seriali i komputerowych gier. To wszystko było widoczne.
Koło liczy 15 osób, w tym dwóch mężczyzn. Oprócz p.Stanisławy działa w nim również jej mąż Bogdan Florkiewicz i siostra Krystyna Sejud.
W działalność na rzecz środowiska włączyła się również rodzina Florków, której członkowie tworzą zespół „Sami swoi”: Zofia Florek śpiewa, jej mąż Stanisław gra na akordeonie, jedna z ich córek - Danuta gra na saksofonie, a druga Monika na klarnecie. Ten rodzinny zespół przygrywa podczas różnych klubowych uroczystości i tak też było w tę styczniową sobotę. W działalność „gospodyń wiejskich” włącza się p.Czesław Kurzeja - miejscowy radny, który w przedstawianych jasełkach wcielił się w postać św.Józefa.
Mówiąc o dobroczyńcach Koła p.Przewodnicząca podkreśliła zaangażowanie obecnych na opłatkowym spotkaniu p.Władysława Sejuda - prezesa nowosądeckiej firmy Budmex, pochodzącego i mieszkającego wraz z żoną Anną w Popowicach.
    Już 23 lutego 2008 roku członkowie Koła uczestniczyli w Małopolskim Spotkaniu Kół Gospodyń Wiejskich w Krakowie, z udziałem posła do Parlamentu Europejskiego p.Bogusława Sonika. W trakcie spotkania m.in. przedstawione zostały referaty: „Działalność Kół Gospodyń Wiejskich, jako przejaw społecznego zaangażowania kobiet” oraz „Prawno - instytucjonalne możliwości funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich - zakładanie działalności gospodarczej”. Takie spotkania pozwalają rozszerzać swą wiedzę i pokazywać możliwości rozszerzania zakresu działań.
    Każdego roku 8 marca organizowany jest Dzień Kobiet. Na ten w 2008 roku przybyli przedstawiciele samorządu i miejskich instytucji panowie: Marian Lis, Marian Cycoń, Stanisław Trąd i Wojciech Kulak. Również w owym roku zorganizowane zostało spotkanie po latach z emerytowanymi nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im.Świętej Kingi w Popowicach: Wandą Skoczeń, Zdzisławą Kulig i Marią Nowak. Początek roku to zawsze czas choinek, kolędowania, spotkań opłatkowych.
    W 2009 roku rozpoczęto honorowanie zasłużonych dla Popowic ludzi dyplomami „za cierpliwość, ciężką pracę dla dobra rodziny i naszej wsi”. Otrzymali je: Rozalia Faron, Stefania Węgrzyn, Agnieszka Korona i Stanisława Ogorzały.
Były spotkania sylwestrowe, a 28 marca 2010 roku w Niedzielę Palmową Koło wzięło udział w konkursie palm na Rynku w Piwnicznej, gdzie zaprezentowano również wielkanocną tradycyjną potrawę i dekoracje świąteczne, otrzymując za swą prezentację nagrodę rzeczową od Burmistrza Piwnicznej.
Pod datą 10 kwietnia 2010 do kroniki wpisano katastrofę prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem, a w maju 2010 w kronice odnotowano powódź w Popowicach.
Członkinie Koła w regionalnych strojach 14 sierpnia uczestniczyły w corocznym odpuście ku czci patrona miejscowej kaplicy św.Maksymiliana Marii Kolbego.
15 sierpnia 2010 r, w Podstolicach w gminie Wieliczka odbył się konkurs: „Cudowna moc bukietów”, na który zaproszenie Koło otrzymało od p.Bogusława Sonika. Za udział w tym konkursie do Popowic trafiły książki o małopolskich tradycjach i kulturze.
29 sierpnia po raz kolejny rozdane zostały dyplomy; 4 września przedstawiciele wzięli udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej Agropromocja w Nawojowej, a 18 września w Marcinkowicach - uczestniczyli w imprezie pt.: „Zapomniane tradycje i zwyczaje wiejskie: wilija, deptanie kapusty, skubanie pierza, ręcznie robione ozdoby…”
    W minionym 2011 roku oprócz cyklicznych imprez organizowanych przez popowickie Koło, jego członkowie brali udział w różnych imprezach.
31 lipca na starosądeckim Rynku odbył się Festiwal Smaku „Lachowska Micha”, w której udział wzięli przedstawiciele okolicznych sołectw. W czasie jego trwania były występy zespołów ludowych i degustacja potraw regionalnych. Oczywiście nie zabrakło Koła z Popowic, które za udział w tej wyjątkowej imprezie od jej organizatorów, czyli Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” wraz z dyplomem otrzymali gorące podziękowania.
13 sierpnia na imieniny Starego Sącza Burmistrz Miasta zaprosił na plenerowy koncert na Rynku zespół Golec u Orkiestra, podczas którego do późnego wieczora bawili się wraz z licznie przybyłymi widzami także mieszkańcy Popowic.
W dniach 27 i 28 sierpnia Koło Gospodyń wzięło udział w Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła z udziałem twórców i zespołów ludowych z Polski, Słowacji i Węgier.
W roku 2011 dyplom wdzięczności od Koła otrzymał p.Stanisław Pietrzyk - wieloletni sołtys Popowic.
16 września odbyła się wycieczka do malowanego Zalipia, a na pożegnanie lata wraz z mieszkańcami wsi spędzono czas przy ognisku na wzgórzu. Oprawę muzyczną zapewnił oczywiście zespół „Sami swoi”.
Miniony rok zaowocował nawiązaniem współpracy ze Stowarzyszeniem „Gniazdo”. Panie z Koła chętnie służą pomocą w przygotowywaniu poczęstunku na „gniazdowych” imprezach, a szczególne wyrazy podziękowania za sprawianie przyjemności ze smakowania przygotowywanych potraw, należą się paniom: Irenie Owsiance i Józefie Bielak.
Udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Koncercie Wdzięczności, który odbył się 2 października, podczas którego zbierano pieniądze na rehabilitację Kasi Dziedzic, w spotkaniu z p.Stanisławem Kmiecikiem (1 grudnia) artystą malującym ustami i nogami, które miało miejsce również w „Sokole” i obejrzenie filmu „Moja lewa stopa” pozostawił niezatarty ślad doznanych przeżyć, których doświadczyli uczestniczący w tych nadzwyczajnych wydarzeniach członkowie KGW. Za przygotowany wspaniały poczęstunek i bardzo miłą atmosferę spotkania wszystkim zaangażowanym należą się specjalne słowa podziękowania.
8 stycznia w starosądeckim Domu Parafialnym po Mszy św. dla osób niepełnosprawnych na zaproszenie „Gniazda” zespół z Popowic zaprezentował swoje jasełka, których przedstawienie bardzo spodobały się zebranej publiczności. Grał oczywiście rodzinny zespół p.Kurzejów, a wraz z podziękowaniami za występ, p.Zofia Wcisło wręczyła aktorom kosz owoców cytrusowych.
I tak moje przedstawienie historii i form działalności Koła Gospodyń Wiejskich z Popowic, w skromny sposób zarysowało jedynie atmosferę panującą w tym stowarzyszeniu. Jest miło, pogodnie i ciepło, co potwierdziło również sobotnie spotkanie, w którym dane nam było wziąć udział.
.

.
Zebranym przedstawiono jasełka, gościnną salę odwiedził Mikołaj, który dla każdego miał drobny upominek i z każdym chwilę pogawędził, a zebranych szczególnie ucieszyła obecność ks.prałata Marka Tabora, który również zagrał na akordeonie intonując wspólne kolędowanie. Wśród gości nie zabrakło sprawującego funkcję burmistrza Jacka Lelka, przewodniczącego Rady Miasta Kazimierza Gizickiego, radnego powiatowego Stanisława Śmierciaka, dyrektor gościnnej miejscowej szkoły p.Grażyny Smagi.
    Życząc wszelkiej pomyślności w działaniu członkom Koła i mieszkańcom Popowic, dziękujemy serdecznie za zaproszenie w gościnne progi.
Jolanta Czech
 
322508