Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Gratulacje

Treść


.
GRATULACJE
 
    19 października 2015 r. w Klasztorze Sióstr Klarysek odbyły się wybory nowej przełożonej. Matką Ksieni starosądeckiego konwentu została s.M.Elżbieta Wielebińska, która zastąpiła s.M.Teresę Izworską, sprawującą tę funkcję w latach 2006-2015, czyli przez ostatnie trzy kadencje.
W poniedziałek, na zakończenie wizytacji kanoniczej i wyborów, w których Siostry powierzyły funkcję Matki Ksieni Siostrze Elżbiecie, w kościele klasztornym ks.bp Andrzej Jeż odprawił Eucharystię.
Siostra Elżbieta Wielebińska pełniła już tę funkcję przez dwie kadencje - w latach 2000-2006 i znana jest naszym Czytelnikom z artykułów pisanych do „Z Grodu Kingi”.
    Gratulując s.Elżbiecie wyboru, życzymy obfitości Bożych łask i opieki św.Kingi, założycielki starosądeckiego Zgromadzenia Sióstr Klarysek.
Liczymy również na dalszą współpracę Wielebnych Sióstr z naszym czasopismem, łącząc się w modlitwie.
Redakcja i Czytelnicy „Z Grodu Kingi”
 
135950