Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Treść


.
Połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych
OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
 
    W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przebiegały, jak zwykle, bardzo uroczyście; tym razem wśród zaproszonych gości znaleźli się dwaj przedstawiciele Starostwa Powiatowego – wicestarosta Antoni Koszyk i radny Marian Ryba, dyrektor Międzyszkolnego Internatu Lucyna Dybiec, proboszcz Parafii Bożego Miłosierdzia ks. Janusz Ryba, nadleśniczy Paweł Szczygieł i komendant Środowiskowego Hufca Pracy Marian Potoniec. Sporą grupę uczestników stanowili nauczyciele emerytowani, najliczniejszą, oczywiście, nauczyciele czynni zawodowo, z katechetami; siostrą Sylwią Chruślicką i księdzem Januszem Stachoniem oraz pracownicy administracji i obsługi. Okolicznościowe przemówienie wygłosił i obchodom przewodniczył dyrektor ZSP Grzegorz Skalski.
    W godzinach przedpołudniowych w sali kina „Sokół” miało miejsce ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość poprzedziło uczczenie, chwilą ciszy, pamięci zmarłego przed kilkoma dniami wieloletniego pedagoga, Bogdana Zajdla, nauczyciela byłego Zespołu Szkół Zawodowych im.Władysława Orkana; miłośnika sportu, przyjaciela młodzieży, wspaniałego człowieka.
    Do ślubowania przystąpili uczniowie pięciu klas technikum i dwu zasadniczych zawodowych. Program artystyczny na tę uroczystość przygotowali uczniowie kl. III Technikum Obsługi Turystycznej pod kierunkiem nauczycieli: Anny Dudy i Adama Basty.
    W przemówieniu, nawiązującym do obchodzonego święta, dyrektor ZSP Grzegorz Skalski poddał rozważeniu m.in. takie kwestie, jak: etos zawodu nauczycielskiego, predyspozycje osobowościowe i zawodowe oraz rola nauczyciela - jako mistrza i przewodnika na drodze rozwoju intelektualnego i duchowego współczesnej młodzieży.
    Osobiste sądy i motywacje wspomagało odwoływanie się do opinii i porad znawców tematu i cytowanie, przykładowo, takich wypowiedzi:
    „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala; nie ciągnie, a wznosi; nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy; nie żąda, a zapytuje.” (prof. Legowicz)
    „Doskonalmy się sami, a najdoskonalej wychowamy nasze dzieci.” (Nauczyciel musi umieć przekazywać wiedzę.) „Choćby bowiem posiadał wiele wiadomości, choćby był nawet prawdziwym uczonym, to bez powyższego przymiotu wiedza jego będzie podobna do szkatułki mieszczącej w sobie drogocenne skarby, do której klucz utracono” (Wiesław Wernic)
    Swoje rozważania dyrektor Grzegorz Skalski podsumował następująco: „W pracy nauczyciela najważniejszą wartością powinno być dobro ucznia, odpowiedzialność za jego rozwój i przygotowanie do podejmowania decyzji oraz znajdowania sensu życia. (…) Zawód nauczyciela wymaga wyjątkowych predyspozycji osobowościowych i wysokich kompetencji. To trudna i wymagająca praca, ale przynosząca też dużo satysfakcji opartej na sukcesach swoich wychowanków. To one są dla Was, drodzy Pedagodzy najcenniejszą nagrodą. A Wy, Uczniowie, jesteście dla nauczycieli inspiracją i to Wasza kreatywność wyzwala w pedagogach motywację do ciągłego podejmowania nowych wyzwań”. Wystąpienie zakończyło podziękowanie Gronu Pedagogicznemu za zaangażowanie, rzetelność i oddanie w realizowaniu powierzonych obowiązków oraz życzenia sukcesów, i satysfakcji z wykonywanej pracy, cierpliwości, wytrwałości i spełniania marzeń.
 
    Druga część obchodów Dnia Edukacji Narodowej, wyznaczona na godz. 12. miała miejsce w Jadłodajni „Miś”, dokąd zaproszeni zostali również nauczyciele emerytowani. Przy dźwiękach kapeli uczniowskiej zajmowano miejsca, ciepło i serdecznie przywitał wszystkich dyrektor Grzegorz Skalski, składając okazjonalne życzenia od siebie i współpracowników. Z życzeniami pospieszyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego, przedstawiciele rodziców i samorządu szkolnego. Nie obeszło się bez radosnego „100 lat”, zaintonowanego i wyśpiewanego z udziałem kapeli, dla wszystkich Nauczycieli oraz dla imieninowych solenizantów tego dnia.
    Spośród wielu życzeń okazjonalnych, przysłanych na adres Dyrekcji ZSP przez instytucje, urzędy, organizacje i prywatne osoby, do głośnego odczytania Pan Dyrektor wybrał życzenia przekazane przez proboszcza parafii p.w. św. Elżbiety Węgierskiej, księdza Marka Tabora. Uniwersalność ich przesłania, mądrość przemyśleń i głębia życzeń wywarły duże wrażenie na słuchających, zapadając w pamięć i serca. By przekaz mógł dotrzeć i do tych nauczycieli i wychowawców, którzy z różnych powodów nie uczestniczyli w spotkaniu, i do wszystkich osób parających się nauką i wychowaniem, przedrukowujemy tekst życzeń Księdza Prałata w przekonaniu, że na pewno wszyscy możemy czuć się ich adresatami i że prawdziwa „mądrość znaczy więcej niż siła”.
 
               Szanowni Państwo!
    Są w języku ludzkim takie słowa, od rozumienia których zależy często cale życie. Jeżeli słowa te człowiek źle zrozumie, jego życie idzie błędnymi drogami, lub innych może sprowadzić na fałszywe tory. My, nauczyciele i wychowawcy, musimy być szczególnie uwrażliwieni na pewne desygnaty i ciągle odkrywać najpełniejsze znaczenie, kluczowych dla naszego powołania, terminów. Osobista wrażliwość, lub kontekst życia szkolnego wskaże nam bezbłędnie takie słowa.
    Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę życzyć Państwu odkrycia na nowo wartości pojęć „nauczyciel” i „uczeń”. Niech żadne zmęczenia i kryzysy nie osłabią nadziei i pasji, jakie są nieodzowne do podejmowania postawionych nam zadań. Niech pogłębienie własnej tożsamości pozwala owocnie dzielić się wartościami intelektualnymi i duchowymi z młodym pokoleniem Polaków.
Szczęść Boże!
Ks.Marek Tabor - proboszcz
 
    Dalszy przebieg biesiadnego spotkania upływał w milej atmosferze rozmów i dzielenia się informacjami, dzięki nim poznaliśmy szczegóły przedpołudniowej uroczystości i mogliśmy przedstawić tę krótką relację z przebiegu. Byliśmy goszczeni smacznym obiadem i wypiekami, jadłodajni „Miś”, słuchaliśmy muzyki i śpiewu towarzyszącej nam kapeli uczniowskiej, mieliśmy okazję bliższego poznania się i nawiązania nowych kontaktów.
    Wspólnie spędzony czas pobudza do refleksji, tymi naszymi emeryckimi, przy okazji święta, chcielibyśmy się podzielić z wszystkimi. Nie tak to znów odległe lata, wciąż wielu czuje się emerytami tylko z nazwy. Być młodym do końca to marzenie, ale naprawdę realne. W ten zawód się wrasta, szkołą żyje, młodzież kocha i nauczycielem zostaje się do końca. Dziękujemy za cieple spojrzenia, mile uśmiechy, wyczuwalną serdeczność, Panu Dyrektorowi Grzegorzowi za szczególnie miłe przywitanie i zachętę do odwiedzin i współpracy. Mamy nadzieję na nie również w przyszłości.
.

Fot.: Robert Poręba
.
    W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zawsze czuliśmy się dobrze, darzeni dużą życzliwością i zrozumieniem ze strony Dyrekcji chętnie uczestniczyliśmy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach. Miernikiem wartości i kultury człowieka jest podobno jego stosunek do dzieci i do ludzi w podeszłym wieku. Dla człowieka zawsze najważniejszy jest drugi człowiek, spotkanie, rozmowa, bycie z innymi i dla innych. Dziękujemy za taką okazję stworzoną dzisiaj.
    Zapewne naleciałością nauczycielską jest pragnienie dzielenia się swoimi radami i doświadczeniami, ale skoro dzięki nim żyje się lepiej i szczęśliwiej może warto i trzeba się dzielić? Doświadczamy, jak bardzo ułatwiają życie i kontakty międzyludzkie camusowskie przesłania, które nosimy w sobie, głównie te nakazujące pamiętać, że ludzie są raczej dobrzy niż źli, trzeba tylko dać im szansę; że w człowieku więcej zasługuje na podziw niż na pogardę i że z bakcylem dżumy (synonimem zła), od którego nikt, absolutnie nikt nie jest wolny, trzeba się zmagać każdego dnia, poskramiać go i temperować tak, by nigdy nie tchnąć nim w twarz drugiego człowieka. Taka praca nad sobą owocuje stokrotnie. Dodając do tego maksymę Marii Dąbrowskiej, autorki „Nocy i dni”, pouczającą, że ludzie dobrzy sądzą zawsze zaczynając od dobrej strony, życzymy wszystkim:
„Dobrego spojrzenia na innych! Uśmiechu, w którym każda twarz pięknieje! Życzliwości, która otwiera serca! Wszelkiej pomyślności i pogody ducha!”
Zofia Gierczyk
 
126503