Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wernisaż wystawy fotograficznej >Magia natury<

Treść


.
WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ
„MAGIA NATURY”
 
    W Środowiskowym Domu Samopomocy działa grupa fotograficzna.
We wtorek 29 września na zakończenie letniej działalności „Galerii pod Gniazdem” w sąsiedniej, gościnnej sali „Galerii pod Piątką” już trzeci raz odbył się wernisaż wystawy fotograficznej wyżej wspomnianej grupy.
W tym roku motywem przewodnim wystawy była „Magia Natury”. Autorami eksponowanych zdjęć byli: Izabela Biryt, Paweł Jaroszyński, Justyna Klag, Anna Kulig, Maciej Kusyk, Barbara Pawlik i Sławomir Rams.
Wystawione prace wzbudzały wśród oglądających je widzów wielkie uznanie. To podpatrywanie natury udało się ich autorom znakomicie.
Joanna Homoncik - kierownik ŚDS powitała przybyłych gości, wśród których byli: przewodnicząca Rady Miasta Starego Sącza Ewa Zielińska, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu Stanisław Majca i zastąpca dyrektora tegoż Gimnazjum Wioletta Nowak, Marek Sekuła - właściciel firmy ubezpieczeniowej „MS UBEZPIECZENIA” i fundator nagrody w plebiscycie na najciekawsze zdjęcie, Władysław Wnętrzak - wójt Gminy Rytro, ks.dr Marcin Kokoszka - dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu, Joanna Ustarbowska-Dutka dyrektor Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu i Stanisław Dutka - nauczyciel tej szkoły, Krzysztof Szewczyk - dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu oraz Maria Sosin - dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.
Następnie opiekunka grupy fotograficznej - terapeutka Marta Salamon opowiedziała jak przebiegały zajęcia plenerowe, których efektem były prace przedstawione na tegorocznej wystawie.
Już kolejny raz prezentem dla uczestników wernisażu był koncert w wykonaniu uczniów starosądeckiej Szkoły Muzycznej: Aleksandry Kuziel, Szymona Malinowskiego, Marleny Pietrzak, Olafa Olchawy i zespołu smyczkowego prowadzonego przy akompaniamencie swych nauczycieli państwa Joanny i Stanisława Dutków.
Po obejrzeniu wystawy kolejnym punktem spotkania było przeprowadzenie głosowania na najciekawszą fotografię. Po podliczeniu wszystkich głosów główną nagrodę pieniężną ufundowaną przez Marka Sekułę otrzymała Anna Kulig, która również zdobyła nagrodę specjalną (zestaw do herbaty) od Marii Lasek.
Wszyscy artyści uczestniczący w wystawie otrzymali od Stowarzyszenia „Gniazdo” upominki.
Po zakończonym spotkaniu, w ogródku galerii, czekał stół zastawiony barwnymi kanapeczkami przygotowanymi przez panie ze Stowarzyszenia.
.

.
Jak zwykle serdeczna atmosfera towarzyszyła spotkaniu w Galerii i jego uczestnicy z uznaniem wyrażali się o działalności Stowarzyszenia „Gniazdo”, Środowiskowego Domu Samopomocy i prowadzonej w rynkowej kamienicy „Galerii pod Gniazdem”, działalności, która służy tak niepełnosprawnym podopiecznym Stowarzyszenia, wywołując uśmiech na ich twarzach, jak i wszystkim mieszkańcom miasta. Przed nami kolejne wydarzenia, których animatorami są niestrudzeni członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Gniazdo”.
Z najserdeczniejszymi gratulacjami dla twórców fotografii, ich opiekunów i organizatorów wernisażu.
Jolanta Czech
 
123820