Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

I STAROSĄDECKI DZIEŃ SENIORA

Treść


.
I STAROSĄDECKI DZIEŃ SENIORA
 
    Burmistrz Starego Sącza oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zaprosili mieszkańców na Dzień Seniora, który odbył się 2 października o godz.15.00 w sali Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari. Inicjatorką obchodów tego dnia była p.Anna Majda, która przywitała zaproszonych gości.
Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października, jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada, jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października, jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel - kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Starsi ludzi pełnią dużą rolę wychowawczą. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość - powiedziała inicjatorka spotkania.
Starosądeccy seniorzy licznie przybyli na skierowane do nich barwne, jesienne zaproszenie - w postaci umieszczonych na mieście plakatów, ulotek i maili
    Swą obecnością licznie odpowiedzieli na zaproszenie: Bożena Jopek - pełnomocnik ministra pracy i polityki społecznej, Wojciech Szczepanik -wicewojewoda małopolski, Urszula Nowogórska - przewodnicząca Sejmiku Małopolskiego, Marian Ryba - członek Zarządu Starostwa Powiatowego, Marta Mordarska - pełnomocnik ds. społecznych prezydenta miasta Nowego Sącza, Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu, Stanisław Śmierciak - działacz na rzecz Starego Sącza, Mieczysław Kiełbasa - wieloletni wicestarosta, radny powiatowy i działacz na rzecz seniorów, dr Jolanta Zajączkowska - komendant Małopolskiej i Wojewódzkiej Komendy OHP w Krakowie, Elżbieta Łomnicka - prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic, radna Rady Miejskiej w Starym Sączu, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, Zofia Wcisło - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, Julia Dziedzic - radna Rady Miejskiej w Starym Sączu, Maria Sosin - dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.
 
Dzień Seniora to niezwykłe święto, które należy godnie uczcić i my dzisiaj to czynimy. To, Wy kochani Seniorzy chodzicie z dziećmi do przedszkola, odrabiacie z nimi lekcje. Jesteście strażnikami naszego ogniska domowego - powiedziała Anna Majda
    Po uroczystym powitaniu zaproszonych gości, głos zabrał Wojciech Szczepanik: „W aktywności najstarszych jest ogromne serce, bo aktywność oznacza lepsze zdrowie i większą chęć do bycia z innymi. Przez ten ostatni okres czterech lat udało się, wprowadzić szereg programów, które wspierają aktywność seniorów. Naszym wielkim kapitałem jest wykorzystanie osób, które przeszły na emeryturę. To oni wiele potrafią, mają doświadczenie i w wielu miejscach potrafią uzupełnić te obszary, na które nasze państwo nie będzie miało odpowiednich środków”.
    Senior to jest ktoś - powiedział burmistrz Jacek Lelek, i cieszę się bardzo, że na terenie naszego miasta i gminy w ostatnim czasie widać rozkwit i zaangażowanie seniorów w życie społeczne. Bardzo się cieszę, że przypomniano sobie w polityce rządowej o seniorach. Bo macie prawo do życia i prawo do szczęścia. Jestem przekonany, że jest to pierwszy, ale nie ostatni Dzień Seniora w Starym Sączu. Deklaruję, że Gmina będzie te inicjatywy bardzo mocno wspierać. Dziękuję organizatorce dzisiejszego spotkania, pani Annie Majdzie, która zainicjowała to wydarzenie.
Bożena Jopek odczytała list skierowany do Seniorów przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza:
Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy!
„l października świętujemy wspólnie Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Ten wyjątkowy dzień jest szczególną okazją do złożenia uszanowań i podziękowania Wszystkim Seniorom. Dziękuję Wam za poświecenie i wytrwałość w budowaniu Polski, którą mogą się cieszyć młodsze pokolenia, za dzielenie się życiowa mądrością.
    Poszanowanie i ochrona godności osób starszych stanowią najwyższe ideały, które stoją u podstaw realizowanej przez rząd polityki senioralnej. Naszą wspólną misją jest sprawić, aby żadna z osób starszych nie czuła się wykluczona i dyskryminowana. Jestem przekonany, że dzięki połączeniu sił, wszystkich środowisk działających na rzecz seniorów, cel ten zostanie zrealizowany.
.

.
   Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych dają również możliwość wyrażenia wdzięczności dla Instytucji i Organizacji, które pomagają seniorom cieszyć się życiem pełnym różnych form aktywności. Umożliwiają im uczestnictwo w życiu kulturalnym, społecznym, zdobywaniu wykształcenia i nowych umiejętności. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i oddanej pracy osoby starsze mogą w pełni cieszyć się jesienią życia.
Kochani Seniorzy, idąc za słowami francuskiego filozofa Henri Bergson'a - „Istnieć znaczy zmieniać się, zmieniać się to dojrzewać, dojrzewać zaś to nieskończenie zmieniać siebie samego” - w dniu Waszego święta życzę Wam, abyście w pełni zdrowia realizowali pasje i zamierzenia, zmieniając swój świat na lepsze”.
Następnie z bogatym repertuarem wystąpiła Szkolna Orkiestra Dęta z Piwnicznej Zdroju pod kierunkiem Sławomira Biela.
Orkiestra powstała w 2009 roku przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym i grają w niej uczniowie i absolwenci. Drugim instruktorem orkiestry jest Marcin Kokosza
Koncertowali na Węgrzech, Podlasiu; grają podczas lokalnych uroczystości w Piwnicznej-Zdroju i okolicach.
Następnym punktem programu był występ podopiecznych stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”: Adama Barana, który na Festiwalu Karaoke Podopiecznych ŚDS w Olkuszu za wykonaniu piosenki; „Gdzie się podziały tamte prywatki zdobył III miejsce. Michał Wcisło zaśpiewał piosenkę „Modlitwa” - Bułata Okudżawy, a następnie wystąpiła grupa wokalna w składzie: Barbara Pawlik, Dominika Maśko, Maciej Kusyk, Michał Wcisło i Adam Baran z piosenką „Jak się masz kochanie”. Coraz piękniej śpiewają i coraz swobodniej czują się na scenie. Trochę im jeszcze brakuje do Wojciecha Laska, wiceprezesa Stowarzyszenia, którego występy rozbawiają publiczność. Tym razem zagrał przybyłego z Ameryki John’ego, a jego tłumaczem był Radosław Koział. Pomysłowość aktora i autora tekstów, w jednej osobie, wzbudzała uznanie widowni i nagrodzona została gromkimi brawami. Żywiołowy występ Zespołu Regionalnego Starosądeczanie zakończył udane popołudnie.
Anna Majda podsumowała to spotkanie słowami Benjamina Franklina: „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”, czego życzę wszystkim przybyłym gościom. Do życzeń dołącza się
Jolanta Czech
 
135950