Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

>Maksymalnie przyrodniczo w Beskidzie Sądeckim<

Treść


.
„MAKSYMALNIE PRZYRODNICZO
W BESKIDZIE SĄDECKIM”
 
    To tytuł II Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego zorganizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
Spotkanie twórców zostało zorganizowane w dniach 7 do 11 września 2015 r. w Domu Wczasów Dziecięcych w Rytrze
    Pani Iwona Szczygieł, starszy specjalista ds.edukacji ZPKWM zaprosiła mnie, tak, jak w minionym roku, do odwiedzenia uczestników pleneru. Wszyscy, którzy kiedykolwiek byli w Rytrze, znają uroki tej miejscowości, o każdej porze roku. Jesień w dolinie potoku, o wdzięcznej nazwie Roztoka Ryterska, jest wyjątkowo malownicza.
Znane i coraz bardziej cenione są walory Beskidu Sądeckiego - najbardziej na wschód wysuniętego pasma górskiego Karpat Zachodnich. Dla kompleksowej ochrony jego naturalnych zasobów przyrodniczych oraz podkreślenia szczególnej wartości tych zasobów w 1987 roku utworzony został Popradzki Park Krajobrazowy, który od 1 lutego 2009 roku wszedł w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, obejmującego swym zarządem 11 parków krajobrazowych Małopolski.
Krajobrazy i pejzaże Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zabytki kultury i pomniki przyrody oraz urokliwy klimat tych terenów stanowią inspirację dla twórców: poetów, pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy. Sądecczyzna jest „zagłębiem” niezwykle uzdolnionych ludzi w każdym wieku, którzy pragną ten piękny zakątek ziemi „zatrzymać w kadrze” swych prac.
.

.
Piękno otaczającej przyrody jest bodźcem do jej poznawania i właśnie ten fakt inspirował organizatorów do zorganizowania pleneru, który jest formą edukacji przyrodniczej poprzez sztukę. Sztukę, która powstaje z inspiracji i fascynacji, z oglądania i bycia w tym szczególnym środowisku przyrodniczym i kulturowym, jaki stanowi Beskid Sądecki.
W plenerze wzięło udział kilkanaścioro uczestników w różnym wieku. Najliczniejszą grupę stanowiła młodzież - podopieczni i wychowankowie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu wraz z opiekunem - plastykiem Anną Zając-Bieńkowską, która od 25 lat swą fascynację sztuką stara się przekazać młodemu pokoleniu - także prowadząc zajęcia w tej niezwykle pożytecznej starosądeckiej placówce kultury.
Młodzi artyści to:
Agnieszka Wójcik - lat 21 studentka Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Interesuje się grafiką i architekturą wnętrz. Słucha rocka, ogląda ciekawe filmy, w wolnych chwilach czyta i jeździ na rolkach. Ogólnie ciekawa świata optymistka, otwarta na nowe pomysły i wyzwania.
Katarzyna Kurowska- lat 19, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku elektronicznym - przetwarzania informacji. Interesuje się malarstwem, muzyką, fotografią i grafiką komputerową. Lubi kontrasty i indywidualności.
Małgorzata Postrożny - lat 19, studentka Politechniki Krakowskiej na kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego. Ulubiona technika to akwarele. Interesuje się muzyką filmową, która inspiruje ją do tworzenia.
Patrycja Tokarczyk- lat l9, studentka Akademii Górniczo-Hutniczej, na kierunku automatyka i robotyka. Interesuje się muzyką oraz twórczością Renè Magritte
Kacper Zieliński- lat 20, student Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku zootechnika, specjalność hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych. Hobbistycznie zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Interesuje się muzyką oraz przyrodą. Anna Rejowska- lat 18, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Interesuje się malarstwem abstrakcyjnym i faktorowym. Każdy obraz stanowi spontaniczny akt twórczy powstający bez konkretnego planu.
Barbara Śledź - lat 15, uczennica Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu. Lubi horrory oraz inne przerażające i tajemnicze rzeczy. Fascynuje się malarstwem nastrojowym.
Agnieszka Myrda - lat 15, uczennica lii klasy Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu. Od dziecka maluje i rysuje, ale nie ma ulubionego stylu. Jest szczera i spontaniczna. Interesuje się muzyką i lubi koty.
Klaudia Lizoń - lat 15, uczennica III klasy Gimnazjum w Starym Sączu. Maluje i pisze wiersze. Największą jednak jej pasją jest gra na akordeonie.
Sylwia Lizon - lat 15, uczennica III klasy Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu. Największą radość sprawia jej gra na akordeonie i malowanie. Bardzo lubi czytać.
Martyna Tokarczyk - lat 14, uczennica II klasy Gimnazjum w Starym Sączu. Fascynuje ją historia i sztuka. W wolnych chwilach czyta i recenzuje książki.
Karolina Iwan - lat 15, uczennica III klasy Gimnazjum im.M.Sędziwoja w Łukowicy. Gra na skrzypcach, śpiewa i tańczy w zespole tańca nowoczesnego.
 
Starsze pokolenie uczestników to lokalni artyści rzeźbiarze:
Marian Pażucha - rzeźbi od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku. W tym roku ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. „Chciałem skonfrontować swój niemały dorobek twórczy z edukacją i trendami w sztuce. Studiowałem edukację artystyczną, sztuki wizualne i cyfrowe, kreację obrazu”.
Tematyka jego prac to szeroko rozumiane Karpaty z ich mieszkańcami, przyrodą oraz kulturą materialną i duchową tego regionu. Sięga do przeszłości, czerpie z podań i legend oraz twórczości ludowej.
Bogusław Repelewicz - emeryt. Uprawia przygodę z rzeźbą od 50 lat. Pasjonuje się górami i wszystkim, co jest z nimi związane.
Jan Stachyrak- urodził się w Krośnie w 1946 roku. Mieszka w Korczynie koło Krosna. Przez 15 lat był szefem Zespołu Parków Krajobrazowych w Krośnie. Rzeźbą w drewnie zajmuje się od pięciu lat. Swoje prace nazywa „dłubankami". Debiutuje w plenerze rzeźbiarskim, traktując go jako możliwość doskonalenia swej techniki także dzięki możliwości skorzystania z doświadczenia swych kolegów artystów.
    Na wernisaż wystawy poplenerowej, który odbył się 5 października br. w sali widowiskowej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu - Filii w Barcicach, zaprosił Jerzy Zawartka, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. wiceburmistrz Starego Sącza Kazimierz Gizicki, wójt Rytra Władysław Wnętrzak, wice dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu Monika Jackowicz-Nowak, oraz wicedyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu Renata Setlik. Obecna była również Iwona Rams - właścicielka Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu, gdyż wielu z uczestników pleneru, to absolwenci tej szkoły.
Wystawa poplenerowa trwała do 16 października br. i była zwieńczeniem celu, jaki przyświecał organizatorom pleneru - aby przez artystyczny przekaz dać obraz promujący uroki Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
Prace wykonane podczas tych twórczych dni są niezwykle efektowne i pokazują piękno beskidzkich krajobrazów, leśnych ostępów, rwących potoków, tutejszych kapliczek i świątków. Innymi aspektami plenerowej twórczości są szczególne wartości płynące z możliwości obserwacji i podziwiania otaczającej przyrody oraz odzwierciedlania jej „oczyma duszy” na płótno, deskę, czy w postaci rzeźby. Niemniej ważna jest integracja z przyrodą i ludźmi, poznawanie poczynań twórczych innych autorów i doskonalenie własnych umiejętności.
    Efektem II Pleneru, obok obrazów i rzeźb, jest również bogato ilustrowane wydawnictwo poplenerowe, w którym obok wielu informacji, biogramów uczestniczących w plenerze twórców (z których korzystałam dla potrzeb tego tekstu), przedstawiono bogatą dokumentację fotograficzną autorstwa Danuty Fiut, Iwony Szczygieł i Anny Świsterskiej - pracowników ZPKWM - Oddział Stary Sącz.
    Gratulując uczestnikom ciekawych prac myślę, że szybko upłynie czas do kolejnego pleneru, który organizatorzy przygotują równie perfekcyjnie, co tegoroczny.
Jolanta Czech
 
126503