Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Życzenia

Treść


.
            Bóg wiedziony miłością,
            poprzez śmierć zstępuje do człowieka,
            ażeby go ponownie unieść ku sobie.
            Jest to więc śmierć należąca
            do kontekstu posługi ekspiacyjnej,
            śmierć, która dokonuje pojednania
            i staje się światłem narodów,
            otwierając Krzyż na Zmartwychwstanie.
                                   Benedykt XVI
 
    Stając u progu Misterium Paschalnego, z wdzięcznością pragniemy po raz kolejny przyjąć na nowo Boże Miłosierdzie objawione w życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Tajemnica Boga polega na tym, że działa On bez rozgłosu. Cierpi i umiera, jako Zmartwychwstały chce przyjść do ludzkości tylko przez wiarę swoich, którym się ukazuje. Nie przestaje lekko pukać do drzwi naszych serc i jeśli je otworzymy, powoli czyni nas widzącymi. Jeśli uważnym serce słuchamy świadków i otwieramy się na znaki, którymi Pan ciągle na nowo uwiarygodnia ich i siebie samego, wtedy wiemy: On prawdziwie zmartwychwstał. On jest Żyjącym. Jemu się powierzamy i wiemy, że znajdujemy się na właściwej drodze. Razem z Tomaszem wkładamy nasze ręce w przebity bok Jezusa i wyznajemy: „Pan mój i Bóg mój!”
    W tym duchu pragniemy życzyć, aby w nadchodzących dniach Wielkiego Tygodnia, towarzyszyła nam szczególna wrażliwość serca, uzdalniająca do dostrzeżenia głębi Bożego Miłosierdzia oraz do współcierpienia z Chrystusem, by zaczerpnąwszy łask, płynących z przebitego Serca Zbawiciela, w pełni mieć udział w radości Jego Zmartwychwstania. Dotknięcie tych tajemnic pozwoli odnowić świeżość miłości w nas samych, a promieniując dosięgnie wszystkich, z którymi się spotykamy, stając się najbardziej owocnym przeżyciem zbiegających się obchodów: Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, Jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży.
    Przyzywając wstawiennictwa Królowej Nieba, zapewniamy o modlitwie
Księża starosądeckich parafii
 
322508