Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

ROZMOWA Z KSIĘDZEM JANUSZEM RYBĄ

Treść


.
Kościół wskazuje cel. Naszym celem jest bycie Bożym człowiekiem.
O sile współpracy.
ROZMOWA Z KSIĘDZEM JANUSZEM RYBĄ
PROBOSZCZEM PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W STARYM SĄCZU
 
    W sobotę 26 października 2019 r. kierowana przez ks.proboszcza Janusza Rybę Parafia Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu świętowała uroczystą, historyczną chwilę - otwarcie nowo wybudowanego kościoła.
To szczególny dzień, gdy po 16 latach budowy parafialnej świątyni, po raz pierwszy w jej wnętrzu sprawowana jest Eucharystia.
    Już w Światowy Dzień Misyjny 2017 r. papież Franciszek na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego skierował list, w którym ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego stała się setna rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Tytuł tego orędzia jest taki sam, jak temat obchodzonego w październiku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”. „Obchody tego miesiąca pomogą nam przede wszystkim w ponownym odkryciu misyjnego znaczenia naszego przylgnięcia wiary, do Jezusa Chrystusa, wiary darmo otrzymanej, jako dar w sakramencie Chrztu św.” - stwierdził papież Franciszek.
    Dokumentem tym pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego. A na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny - październik 2019 Franciszek zaproponował modlitwę:
Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu powierzył swoim uczniom misję:
„Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”.
Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła.
Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
 
    Papież Franciszek podczas Mszy św. w watykańskiej Bazylice św.Piotra, odprawianej 20 października 2019 r. okazji 93. Światowego Dnia Misyjnego, powiedział:
„Każdy z nas ma misję, każdy z nas „jest misją na tym świecie”. Jesteśmy tutaj, aby świadczyć, błogosławić, pocieszać, podnosić, przekazywać piękno Jezusa. Odwagi! On tak wiele od ciebie oczekuje! Pan odczuwa pewien niepokój wobec tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są dziećmi miłowanymi przez Ojca, braćmi, za których oddał swoje życie i dał Ducha Świętego. Czy chcesz ukoić niepokój Jezusa? Idź z miłością do wszystkich, ponieważ twoje życie jest cenną misją: nie jest ciężarem, który trzeba znosić, lecz darem do zaoferowania. Odwagi, nie lękaj się: idźmy ku wszystkim!”
 
   Myślę, że budowa w nowym miejscu świątyni, jest także wielką misją, dziełem służącym ewangelizacji, także dla następnych pokoleń. Jest misją uczącą współdziałania wielu osób, jest drogą do celu - uświęcającą ludzi w stawaniu się Bożym człowiekiem, tak dla dobra własnego, jak i współbraci w wierze, drogą do pokonywania wielu trudności, które, gdy są już za nami - umacniają i cieszą po wielokroć. Otwarcie i poświęcenie nowego kościoła w czasie, gdy tak wiele mówi się i czyni w dziele misji, jest symboliczne i skłania do głębokiej refleksji nad stanem misyjności każdego z członków Kościoła.
 
    Ostatnią sobotę października, wspólnota parafialna skupiona pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, a także mieszkańcy Grodu Kingi - Pani Ziemi Sądeckiej - mogą traktować, jako szczególny dar i czas łaski na kolejnym etapie dziejów, których początek przypadł na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.
    Wielką radością dla zebranych stała się uroczystość poświęcenia nowego kościoła, której nie byłoby, gdyby nie wytrwały w działaniu ks.Janusz Ryba - jej budowniczy - dusza, serce i ręce całego ogromnego przedsięwzięcia.
    Z tej szczególnej okazji, już wcześniej, poprosiłam ks.Proboszcza o rozmowę.
Już w 2003 roku rozpoczęła się budowa nowego kościoła parafialnego, 22 lutego 2005 r. został Ksiądz mianowany rektorem Rzymskokatolickiego Rektoratu Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu, a w dniu 25 stycznia 2009 roku proboszczem nowo powstałej Parafii Miłosierdzia Bożego.
Mijający 2019 rok jest dla Księdza czasem jubileuszu 10-lecia proboszczowania i zamknięciem wielkiego etapu w życiu kapłana, jakim jest ukończenie budowy parafialnej świątyni. Sądzę, że został Ksiądz posłany na wielką misję i że teraz jest najlepszy czas na serdeczne gratulacje, podziw i uznanie dla Księdza, jako realizatora tego wielkiego dzieła.
 
Jakie wspomnienia pozostały w Księdza pamięci z tego pierwszego okresu pobytu w Starym Sączu, po skierowaniu tutaj w celu budowy nowego kościoła?
    - Był to czas pełen niepewności, czy uda się wzbudzić chęć podjęcia tego wezwania budowy kościoła. Jednak widok ludzi, którzy z powodu niemożności wejścia do kościoła na pasterkę w 2002 roku, kiedy było 20 stopni mrozu, przekonał mnie, że taka potrzeba jest i należy do tego przekonać wiernych. Temu służyły rozmowy na kolędzie, którą w tym czasie odbyłem.
 
Z czym Ksiądz, jako budowniczy, musiał się zmierzyć na początku swej działalności?
    - Tak jak zaznaczyłem to było przekonanie ludzi do tego dzieła. Następnie zmierzenie się z zakupem gruntu pod budowę, co okazało się nie takie proste. Należało jednak stworzyć wspólnotę, która czułaby, że jest to jej dzieło. Dlatego została w 2004 roku wybudowana kaplica, która stała się ośrodkiem duchowej wspólnoty i modlitwy. To pomogło zacząć myśleć o budowie kościoła. Poszedłem za radą ks.Władysława Hejmeja, który mając doświadczenie - cały czas powtarzał: bez wspólnoty ludzi wokół jakiegokolwiek Domu Modlitwy nic nie zdziałasz. Miał rację, gdyż z niedzieli na niedzielę coraz więcej ludzi gromadziło się w kaplicy i wszyscy zaczęli czuć potrzebę wzniesienia nowej świątyni.
 
Proszę o przedstawienie kolejnych etapów prac, aby ich zapis przetrwał w pamięci mieszkańców i stanowił opokę tak ważnego etapu w dziejach miasta.
   - 14 maja 2017 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę naszego kościoła. W drugiej połowie maja rozpoczęły się prace ziemne, aby przygotować grunt pod wykopy i zaraz po tym Firma Budowlana KONSBUD zaczęła wykonywać ławy i fundamenty kościoła. W następnym roku w maju rozpoczęliśmy prace przy wznoszeniu ścian naszej świątyni. Prace wykonywała Firma Budowlana Pawła Cygana. W tym roku mury stanęły na wysokość okien. Rok 2009 to czas wykonywania szalunków i stropu naszej świątyni, a w grudniu rozpoczęliśmy prace przy dachu. Te prace wykonywała firma Andrzeja Konstantego z Mostek, czyli naszego parafianina. Dalsze prace przy dachu kontynuowane były w następnym roku na wiosnę. W czerwcu 2010 roku na naszym kościele był już dach. Następne lata 2011, 2012 i 2013 to prace przy Domu Parafialnym, zakończone 3 kwietnia 2013 roku poświęceniem budynku plebanii przez Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej ks.bpa Andrzeja Jeża.
W 2014 roku powrót do prac przy kościele. Rozpoczęły się prace przy wznoszeniu wieży. 4 lipca 2015 roku ks. bp Stanisław Salaterski konsekrował dzwony do naszego kościoła, które w niedługim czasie zawisły na wieży. W tym też roku zakończona została budowa wieży kościoła.
W 2016 roku zostały wykonane okna i drzwi naszego kościoła i w sierpniu zamontowane.
W 2017 roku, już w styczniu, zostały wykonane kanały grzewcze oraz instalacje elektryczne przez firmy VOLT Marka Oświęcimki i ELKAF Rafała Kulaka, obydwaj to nasi parafianie. W kwietniu tegoż roku ruszyły tynki wewnętrzne i zostały zakończone w lipcu, wykonane przez firmę Stanisława Koszuta z Czarnego Potoku. Po nich wykonano wylewki. Następnego roku cały sezon prac to elewacja naszego kościoła wykonana przez firmę Roberta Michalika z Nowego Sącza.
2019 rok to intensywne prace, aby móc wejść do nowej świątyni. Od maja rozpoczęły się prace przy układaniu posadzki kościoła przez firmę kamieniarską Zdzisława Platy, a równocześnie w lipcu rozpoczęły się prace przy wykonaniu bruku wokół kościoła. Na te prace kostkę ofiarowała Firma GLOBET Janusza Szkaradka z Mostek, oraz maszyny, zaś samo układanie to praca Firmy Brukarskiej Mariusza Tokarczyka z Nowego Sącza.
 
Jak wierni współdziałali z ks.Proboszczem w tym wielkim dziele?
   - Przez cały okres budowy można było liczyć na wielu parafian, którzy bezinteresownie pracowali. Należy tu wyróżnić Jerzego Jaworskiego z Mostek, który od samego początku budowy, bez żadnego wynagrodzenia pracował swoją koparką przy wielu pracach ziemnych. Ale też przez te lata wielu naszych parafian, włączało się w rożne prace. Trzeba podkreślić wielką ofiarność parafian, to dzięki tym środkom materialnym udało się doprowadzić to dzieło do tej radosnej chwili.
 
Jaki był rozwój kultu Bożego Miłosierdzia wśród parafian i ludzi z sąsiednich miejscowości?
    - Nowenna do Miłosierdzia Bożego i św.Faustyny w każdy piątek gromadzi wielu wiernych, nie tylko z naszej parafii. Wota, które są umieszczone przy obrazie Jezusa Miłosiernego, świadczą o Jego łaskawości wobec wielu modlących się.
 
Plany i marzenia dotyczące nowej świątyni już się zmaterializowały. Wybudowany został piękny gmach Domu Bożego. To czas wytchnienia dla ks.Budowniczego. Jakie są dalsze zamierzenia Księdza?
    - Teraz trzeba sukcesywnie doposażyć wnętrze tej świątyni i przygotowywać ją do uroczystości dedykacji.
 
Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej świątyni była wydarzeniem podniosłym, ale również bardzo emocjonalnym. Myślę, że wszyscy uronili łzy wzruszenia i szczęścia związane z radością, z ukończenia tej wspanialej budowli.
Jak Ksiądz przeżył ten czas?
    - Do ostatniej chwili coś trzeba było ustawić, poprawić i uporządkować. Dlatego czas tego dnia szybko uciekał. Nie powiem, żeby trochę nie ściskało za serce, ale to była wielka radość, bo mamy Dom Modlitwy godny Jezusa Miłosiernego, ten Jego tron na Sądecczyźnie.
 
Jakie są potrzeby parafii?
    - Parafia musi budować wspólnotę życia i modlitwy. Temu teraz potrzeba większego zaangażowania. I to niech będzie realizowaniem potrzeb duchowych parafii.
 
Co zechciałby Ksiądz przekazać naszym Czytelnikom?
    - Jesteśmy szczęśliwi, jako parafianie i zapraszamy na wspólną modlitwę do Jezusa Miłosiernego, św.Faustyny, św.Jana Pawła II, św.Rity, św.O.Pio jak i wielu świętych, których relikwie są w naszym kościele, a także tych, którzy przybędą w niedługim czasie w mury kościoła Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.
 
Dziękując za odpowiedź na pytania, życzę pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz, aby Boże Miłosierdzie wspierało Księdza we wszelkich działaniach. Szczęść Boże!
Jolanta Czech
 
      Ksiądz Janusz Ryba pochodzi z Zagórzan, urodził się 4 maja 1963 roku w Gorlicach. W swej rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, a następnie Liceum Ogólnokształcące im.Marcina Kromera w Gorlicach. W latach osiemdziesiątych XX wieku odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Po święceniach kapłańskich, udzielonych przez arcybiskupa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 roku, pracował trzy lata, jako wikariusz w parafii Wietrzychowice, cztery lata w nowo powstającej parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku, cztery lata w Ciężkowicach i trzy lata w Dębicy i do 2005 roku w parafii św.Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu.
Od września 2002 roku ks.Janusz rozpoczął posługę w parafii św.Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Mianowany przez ks.bpa Wiktora Skworca wikariuszem, z poleceniem budowy nowego kościoła na terenie parafii oraz przyszłego ośrodka duszpasterskiego, który miał stanowić początek przyszłej parafii.
22 lutego 2005 roku mianowany został rektorem Rzymskokatolickiego Rektoratu Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.
Od 25 stycznia 2009 roku, po erygowaniu parafii Miłosierdzia Bożego dekretem wydanym przez ks.bpa Wiktora Skworca, ks.mgr Janusz Ryba otrzymał nominację na proboszcza tejże parafii.
 
322508