Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rozmowa z burmistrzem Jackiem Lelkiem

Treść


.
Koniec roku to czas podsumowań
ROZMOWA Z BURMISTRZEM JACKIEM LELKIEM
 
    Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań. W związku z tym kilka pytań zadałam burmistrzowi Jackowi Lelkowi.
 
W mieście praca wre na wielu odcinkach. Proszę o podsumowanie kończącego się 2019 roku.
    - Tak się składa, że to był kolejny ważny rok pod względem inwestycyjnym. Ale to, że mogliśmy jako Gmina skończyć albo rozpocząć dużo oczekiwanych przez mieszkańców zadań, zawsze poprzedzone jest trwającym nieraz kilka lat procesem przygotowawczym: projektami, uzgodnieniami, zdobyciem dofinansowania. Cieszy nas tak samo fakt możliwości rozbudowy sieci kanalizacyjnej, rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy Galerii pod Piątką, czyli bardzo dużych przedsięwzięć, tak samo jak zadanie mniejsze - remont zabytkowej kapliczki w Cyganowicach, albo budowa oświetlenia na drodze wewnętrznej Partyzantów-Boczna.
 
Inwestycyjny boom w Starym Sączu trwa już kilka lat...
   - Rzeczywiście wiele się dzieje. Muszę powiedzieć, że wykorzystujemy niemal każdą szansę na zdobycie pieniędzy zewnętrznych. Trafiliśmy w doskonały czas, ale ten rozmach nie będzie trwał w nieskończoność. Inwestujemy w ochronę środowiska, komunikację, infrastrukturę społeczną i edukacyjną. Oczywiście potrzeby inwestycji zawsze będą, choćby w drogownictwie, natomiast sporo tematów jest zabezpieczonych na wiele lat.
 
Na przykład?
    - Jestem autentycznie dumny, że udało się maksymalnie skorzystać z programu rewitalizacji. Przypomnę, że w ramach niego powstała hala sportowa przy SP nr 1, rozbudowujemy szkołę w Barcicach i trwa przebudowa, i rozbudowa Galerii pod Piątką. To razem 12 milionów złotych samego dofinansowania. To się nie stało oczywiście z dnia na dzień, ale było przygotowywane jak wspomniałem przez kilka lat. W samorządzie długofalowy plan jest najważniejszy. Ten rok jest ważny, bo już dziś musimy myśleć w perspektywie roku 2030. Po to, by być dobrze przygotowanym do nowego rozdania pieniędzy unijnych i krajowych.
 
Wykonano wiele remontów dróg jak rondo na ul.Jana Pawła II, dalszy ciąg Traktu św.Kingi, rozpoczęła się budowa kolejnej atrakcji na Miejskiej Górze.
   - Działania gminy to również między innymi tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Strefa Aktywności Gospodarczej rozwija się zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W przyszłym roku zacznie się budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej - ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z rondem na drodze wojewódzkiej. To też rozbudowany system polityki społecznej opierający się nie tylko na wypłacaniu 500+ i szerokiej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, ale wielu inicjatywach takich jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, który powstał przy naszym wsparciu, ale dzięki Fundacji Rozwoju Sądecczyzny, czy Dzienny Dom Seniora, zorganizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania. Dzienny Dom Seniora to bardzo cenna inicjatywa. Odkupiliśmy od Starostwa Powiatowego budynek na rogu Kopernika i Daszyńskiego, gdzie wcześniej działał Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i odremontowaliśmy go. Odzyskaliśmy dla mieszkańców kolejną przestrzeń, ważną, bo dedykowaną seniorom. Tam w świetnych warunkach mogą spędzić czas. Zachęcam do zainteresowania się tą ofertą.
 
Wracając jeszcze do prac inwestycyjnych, ruszyły  roboty przy nowej atrakcji turystycznej na Miejskiej Górze.
    - Tak, ta inwestycja ma ożywić, uatrakcyjnić Miejską Górę, ale i sam Stary Sącz i gminę. Inwestycje w obiekty tak zwanego czasu wolnego przeznaczone są przecież nie tylko dla mile widzianych w Starym Sączu turystów, ale otwarte i darmowe dla mieszkańców. Ten trakt spacerowy zaczynający się na szczycie, a przez spadek terenu wyniesiony w korony drzew z niecodziennym widokiem na klasztor i farę, to będzie super sprawa. Podnosimy atrakcyjność Starego Sącza ale bez ingerencji w jego kulturowe dziedzictwo i starodawną tkankę, choć to czasem duże i kosztowne inwestycje
 
Stąd pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie na Lidera Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią w kategorii gmin miejskich?
    - Nie bez powodu zostaliśmy uznani za Pomnik Historii. Miło jest być docenianym przez zacne i niezależne grono. To nie jest wyróżnienie tylko dla nas obecnych władz Starego Sącza, ale przede wszystkim dla pokoleń osób, które nim zarządzały wcześniej. To dzięki nim możemy cieszyć się przestrzenią, która jest wizytówką miasta. My dzisiaj wcielamy w życie w obszarze planowania przestrzennego pewną wizję, która w największym skrócie sprowadza się do łączenia przeszłości z teraźniejszością, z wielkim respektem dla tej pierwszej i zrozumieniem nowych wyzwań. Pójdziemy jeszcze dalej. Rada Miejska zgodziła się, by zabrać się za przygotowanie uchwały, która będzie regulowała umieszczanie reklam w przestrzeni miejskiej. Chcemy dbać o przestrzeń, która jest wspólnym dobrem.
 
Pojawił się w kulturalnej przestrzeni miasta nowy festiwal -  Sącz Jazz. Czy ma szansę przyjąć się w Starym Sączu?
   - Myślę, że tak. Stary Sącz jest kojarzony z muzyką, dobrą muzyką. Również tą spoza głównego popularnego nurtu. Kalendarz kulturalny przygotowywany przez Centrum Kultury i Sztuki im.Ady Sari, Urząd Miejski, czy zewnętrzne instytucje, wydawał się już niemal kompletny, ale ciągle szukamy. No i dyrektor Wojciech Knapik wymyślił Sącz Jazz Festival. Jak na pierwszą edycję przyjął się nieźle, więc w roku 2020 będzie druga odsłona.
 
Zostając przy muzyce. Czy zapadła już decyzja co do Koncertu Noworocznego?
   - Tak, Koncert Noworoczny wraca jako wydarzenie ogólnodostępne. W tym roku zapraszam na nową halę sportową przy starosądeckiej „Jedynce”. 5 stycznia w repertuarze noworocznym, wiedeńskim zaprezentuje się Orkiestra Miejska Stary Sącz i soliści. A na drugi dzień po koncercie, by dopełnić ten wyjątkowy czas świąt, zapraszam do uczestnictwa w Orszaku Trzech Króli.
Życzę Czytelniczkom i Czytelnikom oraz redakcji „Z Grodu Kingi”, by czas świąt Bożego Narodzenia był pełen rodzinnego ciepła i pokoju, który przynosi moc narodzonego Chrystusa, pełen wiary w ludzi i porządek świata. A Nowy Rok niech będzie hojny w spełnione marzenia.
 
Za rozmowę i życzenia - dziękuję.
Jolanta Czech
 
322689