Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - budowa nowego kościoła na Osiedlu Słonecznym

Treść


.
KALENDARIUM WYDARZEŃ
związanych z powstaniem ośrodka duszpasterskiego
i budową nowego kościoła na Osiedlu Słonecznym
 
Wrzesień 2002 r. - w numerze 8 (63) „Z Grodu Kingi” w imieniu całej wspólnoty serdecznie powitaliśmy ks.Janusza Rybę.
„W ostatnich dniach wakacji przybył do naszej wspólnoty parafialnej ksiądz Janusz Ryba, który został mianowany przez księdza biskupa Ordynariusza wikariuszem parafii św.Elżbiety. Ksiądz Biskup polecił również księdzu Januszowi troskę o budowę nowego kościoła na terenie naszej parafii oraz tworzenie ośrodka duszpasterskiego, który będzie stanowił początek przyszłej parafii”.
 
Maj 2003 r. - w numerze 5 (72) „Z Grodu Kingi” ks.Janusz Ryba przedstawił dwa z siedmiu projektów nowego kościoła.
 
Czerwiec 2003 r.- miało miejsce rozstrzygniecie konkursu dotyczącego projektu bryły kościoła. W konkursie wzięło udział siedmiu architektów, którzy przedstawili jedną lub więcej koncepcji. Komisja Sztuki Kościelnej wybrała dwa projekty i przedstawiła je ks.biskupowi Wiktorowi Skworcowi Ordynariuszowi Diecezji Tarnowskiej, który do realizacji zatwierdził projekt mgr inż. Marka Jasiewicza z Nowego Sącza.
 
Wrzesień 2003 r. - w numerze 9 (76) „Z Grodu Kingi” budowniczy kościoła ks.Janusz Ryba zamieścił artykuł, w którym znalazł się fragment Dzienniczka s.Faustyny: „O słodki Jezu, tu założyłeś tron miłosierdzia swego, by cieszyć i wspomagać człowieka grzesznego. Z otwartego serca, jak ze zdroju czystego, płynie pociecha dla duszy i serca skruszonego”.
Ksiądz biskup Wiktor Skworc zaproponował, aby nowo budowany kościół był pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia.
Zamieszczona została również zaakceptowana przez ks.Biskupa Ordynariusza wizualizacja świątyni.
 
20 września 2003 r. miała miejsce wyjątkowa uroczystość - liturgiczne rozpoczęcie wznoszenia kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.
Budowniczy kościoła ks. Janusz Ryba oraz ks. proboszcz parafii św.Elżbiety Alfred Kurek - zaprosili wiernych na plac przyszłej budowy kościoła przy ulicy Podegrodzkiej, gdzie podczas uroczystej Mszy św. ks. bp.Wiktor Skworc poświęcił plac pod budowę nowej świątyni.
 
Październik - listopad 2003 r. - w numerze 10-11 (77-78) „Z Grodu Kingi”: Relacja z tego historycznego wydarzenia zatytułowana: Budowa nowej świątyni „Wielka to łaska i wielkie wyzwanie…” i list biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca.
 
Wrzesień 2004 r. - w numerze 9 (88) „Z Grodu Kingi” znajdujemy artykuł ks.Janusza Ryby: „Tymczasowa kaplica na placu budowy”.
Czytamy w nim: „Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swego pobytu w Krakowie - Łagiewnikach wypowiedział następujące słowa: <W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!>
Te słowa papieskie są jakby proroctwem na współczesne czasy. Jak wiele obecnie niepokoju, zagrożenia i niepewności na całym świecie. Aby człowiek odnalazł pokój i szczęście potrzeba mu Miłosiernego Chrystusa. Z tego też powodu w naszej parafii chcemy zbudować tron, z którego Miłosierdzie Boga będzie kształtowało nasze życie. Przed rozpoczęciem budowy nowej świątyni powstaje tymczasowa kaplica, w której oddając cześć Chrystusowi Miłosiernemu, będziemy wypraszać pokój dla współczesnego świata.
Kaplica ta została zdemontowana w Tarnowie w parafii Dobrego Pasterza. W swojej historii służyła wiernym przy trzech budowach kościołów.
Wszyscy, którzy zetknęli się z nią, bardzo chwalili jej funkcjonalność.
Nawet, kiedy demontowaliśmy ją, ludzie przechodząc obok, z sentymentem mówili: „Zabierają nam naszą kaplicę”. Mam nadzieję, że po wykończeniu i u nas wzbudzi podobne uczucia.
Przy obecnych pracach trzeba Waszej współpracy i pomocy, aby to było wspólne dzieło. Przez to każdy z nas może stawać się, zgodnie z poleceniem Ojca Świętego, świadkiem miłosierdzia.
Jeśli chodzi o rozpoczęcie budowy kościoła, to obecnie kończą się prace projektowe. Jeszcze pozostało dokończenie projektów infrastruktury dróg dojazdowych, chodników i odprowadzenie wód deszczowych. Trudno mi więc powiedzieć, kiedy nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych. Dziękując za wszelką pomoc w obecnych działaniach budowlanych, proszę o dalszą współpracę. Niech Chrystus Miłosierny błogosławi wszystkim, którzy pragną Jego obecności w naszej codzienności”.
 
27 listopada 2004 r. - ks.bp Władysław Bobowski poświęcił kaplicę i oddał ją we władanie Bożemu Miłosierdziu.
 
Styczeń 2005 r. - w numerze 1 (92) „Z Grodu Kingi” ukazał się artykuł: „Historia powstania kaplicy Jezusa Miłosiernego w Starym Sączu.
 
Z dniem 22 lutego 2005 r. ks.bp Wiktor Skworc erygował Rektorat przy kaplicy Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu - parafia św.Elżbiety Węgierskiej.
 
Kwiecień 2005 r. - w numerze 4 (95) „Z Grodu Kingi” - opublikowany został skan dekretu ks.biskupa Wiktora Skworca
 
28 maja 2006 r. kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcił w Krakowie - podczas swojej pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Benedykt XVI.
 
Czerwiec 2007 r. - w numerze 6 (121) „Z Grodu Kingi” informacja „Rozpoczęcie budowy” ks.Janusza Ryby: „Rozpoczęły się prace przy budowie kościoła Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Słonecznym. Wykonanie robót budowlanych powierzono firmie budowlanej „Konsbud”. Jak można zobaczyć, prace przebiegają w dobrym tempie. Zapraszam do zobaczenia terenu budowy oraz proszę o pomoc modlitewną i materialną”.
 
Styczeń 2008 r. - w numerze 1 (128) - w artykule „Z nutką żalu, że przemija - Żegnamy dobry rok, rok jubileuszu 750-lecia lokacji Starego Sącza. Przebieg roku 2007 w Rektoracie Miłosierdzia Bożego relacjonuje ks.rektor Janusz Ryba”:
„Kończący się rok 2007 to w naszej Wspólnocie początek budowy naszego kościoła. W lutym udało się wynegocjować zakup ostatniej działki pod budowę świątyni. Złożona dokumentacja w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu została zaakceptowana i 14 maja zostało wydane pozwolenie na budowę. 15 kwietnia przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył ks.dr Wiesław Piotrowski dyr.Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Wtedy już była nadzieja rozpoczęcia prac budowlanych. 13 maja w uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 44 dzieci klas drugich przyjęło po raz pierwszy Chrystusa do swojego serca. Druga połowa maja to prace ziemne przygotowujące do rozpoczęcia wykopów pod ławice fundamentów. Projektantem kościoła jest mgr inż. Marek Jasiewicz. Roboty wykonywane były przez firmę budowlaną Konsbud p.inż.Jana Konstantego przy udziale parafian. Trzy miesiące to czas intensywnej pracy pracowników firmy i parafian. Olbrzymi udział mieli mieszkańcy Mostek poprzez ofiarowanie ziemi i przywiezienie jej na obsypanie fundamentów. Składam w tym miejscu serdeczne podziękowanie. Ale i pozostali Parafianie brali udział w pracach. Stan zerowy budowy został zakończony w połowie września. Z powodu braku funduszy prace zostały wstrzymane, ale wspólnie rozpoczęliśmy zabezpieczanie materiału na czas zimowy. Prowadzone są rozmowy na temat podjęcia prac w okresie wiosennym. Życie duchowe naszej Wspólnoty koncentruje się w obecnej chwili na dobrym i owocnym przeżyciu okresu Adwentu”.
 
Styczeń 2009 r. - w numerze 1 (149) opublikowana została: „Rozmowa z ks.proboszczem Januszem Rybą. Nowa parafia w Starym Sączu” i skany dokumentów: Dekretu erygującego parafię Miłosierdzia Bożego i Nominację na proboszcza tejże parafii dla ks.Janusza Ryby.
 
Z dniem 25 stycznia 2009 r. dekretem ks.bpa Wiktora Skworca została erygowana parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, której proboszczem został ks.mgrJanusz Ryba.
 
19 kwietnia 2009 r. w uroczystość Miłosierdzia Bożego ks.bp.Wiktor Skworc dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego - poświęconego przez Benedykta XVI i w asyście kilkunastu księży przewodniczył uroczystej sumie, odprawianej na ołtarzu polowym w murach budowanego kościoła Miłosierdzia Bożego.
 
Maj 2009 r. - w numerze 5 (144) - szczegółowa relacja z uroczystości zatytułowana: „To był historyczny dzień. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod nowy kościół w Starym Sączu” oraz skany dokumentów: Potwierdzenie poświęcenia kamienia węgielnego przez Ojca Świętego Benedykta XVI potwierdzone pieczęcią Kurii Metropolitalnej w Krakowie i podpisem ks.bpa Józefa Guzdka oraz Akt Wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.
 
Zapisano w nim:
            Dnia 19 kwietnia Roku Pańskiego 2009, za pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI, kiedy nuncjuszem apostolskim w Polsce był Ks.Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymasem Polski Ks.Kardynał Józef Glemp, Metropolitę Krakowskim Ks.Kardynał Stanisław Dziwisz, rządy Diecezji Tarnowskiej sprawował Ks.Biskup Wiktor Skworc, proboszczem parafii pw.Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu i budowniczym kościoła był Ks.Janusz Ryba
 
Biskup Tarnowski Wiktor Skworc wmurował - poświęcony przez Ojca Świętego Benedykta XVI dnia 28 maja 2006 roku w Krakowie - kamień węgielny w ściany nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu
 
    Projekt architektoniczny kościoła wykonał mgr inż.arch.Marek Jasiewicz z Nowego Sącza, nadzór budowlany pełnił mgr inż.Wojciech Sokal z Nowego Sącza, kierownikiem budowy był technik budowlany Tadeusz Marczyk ze Starego Sącza, a majstrem budowy był Paweł Cygan z Barcic.
    Niech ten kamień będzie symbolem wielkiej wdzięczności Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wszelkie błogosławieństwa w czasie budowy, świadectwem wierności Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi katolickiemu, a także znakiem jedności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI oraz wyrazem wiary, ofiarności i pracowitości parafian i mieszkańców Starego Sącza oraz wielu ofiarodawców.
   Na wieczną rzeczy pamiątkę tego historycznego dla Parafii wydarzenia, niniejszy akt, własnoręcznie przez Biskupa Tarnowskiego podpisany, w kamień węgielny budowanego kościoła wmurowany zostaje.
 
Stary Sącz, dnia 19 kwietnia 2009 roku       Biskup Tarnowski Wiktor Skworc
 
Na okładce fotografia z Mszy św. odprawianej na ołtarzu polowym w murach budowanego kościoła i tablica pamiątkowa umieszczona na miejscu wmurowania aktu erekcyjnego.
 
W ostatnią niedzielę 31 maja 2009 r., w święto Zesłania Ducha Świętego, odbyły się pierwsze w dziejach parafii prymicje diakona Tomasza Koźbiała.
 
28 czerwca 2009 r. zorganizowany został II Festyn Parafialny z udziałem Krystyny Giżowskiej i Zbigniewa Wodeckiego.
 
Lipiec-sierpień 2009 r.- w numerze 7-8 (146-147) artykuł: Z Giżowską i Wodeckim. Relacja z II Festynu Parafialnego”, z którego dochód przeznaczono na budowę kościoła.
Zrealizowane zostały plany budowlane, które obejmowały zakończenie stanu surowego kościoła z pokryciem dachu blachą.
 
27 listopada 2010 r. - starosądecka pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach po relikwie św.Faustyny.
W styczniu 2011 r. - w numerze 1 (164) artykuł: „Jesteśmy szczególnie wezwani do praktykowania miłosierdzia. Relikwie Apostołki Miłosierdzia w Starym Sączu”.
 
31 marca 2011 r. rozpoczęto budowę budynku plebanii. Do końca roku ukończono stan surowy i budynek został przykryty dachem.
Następnym dokonaniem było odwodnienie budynku kościoła oraz doprowadzenie wody i wykonanie kanalizacji.
 
Luty 2012 r. - w numerze 2 (177): „Ubiegły rok obfitował w wydarzenia Rozmowa z ks.Januszem Rybą proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.
 
Styczeń-luty 2013 r.- w numerze 1-2 (188-189) „Z Grodu Kingi” - artykuł ks.Janusza Ryby: „Miniony rok 2012 w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. („Główną inwestycją ubiegłego roku w naszej wspólnocie był budynek Domu Parafialnego”).
 
Lipiec-sierpień 2013 r. - w numerze 7-8 (194-195) „Z Grodu Kingi” artykuł: „W starosądeckiej świątyni Bożego Miłosierdzia. Dziękczynienie za dar i tajemnice kapłaństwa (W niedzielę 2 czerwca 2013 r. o godz.11:30 miała tu miejsce uroczystość jubileuszy kapłańskich).
 
3 kwietnia 2013 r. ks.bp ordynariusz Andrzej Jeż po odprawionej Mszy św. poświęcił budynek nowej plebanii.
Maj 2013 r.- w numerze 5 (192) „Z Grodu Kingi” artykuł: „3 kwietnia 2013 r. w Parafii Miłosierdzia Bożego” o uroczystości poświęcenia nowej plebanii.
 
4 lipca 2015 r. poświęcenie dzwonów do kościoła Miłosierdzia Bożego przez ks.bpa Stanisława Salaterskiego
Uroczystość odbyła się przy ołtarzu polowym przygotowanym przy wejściu do nowego kościoła. W uroczystości wzięli udział kapłani z dekanatu i rodacy oraz wierni, którzy swoja modlitwą chcieli wesprzeć kolejny krok w budowie świątyni. Dzwony mają swoje nazwy. Największy Miłosierdzia Bożego waży 1200 kg i został ufundowany przez parafian Starosądeckich, drugi św. s.Faustyny waży 750 kg i również jest ufundowany przez parafian, zaś trzeci św.Jana Pawła II waży 350 kg i został ufundowany przez braci Szkaradków właścicieli firmy GLOBET. Dzwony zostały wykonane w firmie ludwisarskiej KAWMET w Orłach koło Przemyśla.
 
Rok 2014 r. - kontynuacja prac przy wieży kościoła.
Grudzień-styczeń 2014-2015 r. - w numerze 12-1 (211-212) „Z Grodu Kingi” artykuł: „Parafia Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu” - ks.Janusz Ryba:
„Obecnie zakończyliśmy prace przy wieży do wysokości osadzenia dzwonów kościelnych. W parafii działa Rada Duszpasterska, której zadaniem jest dostrzeganie i pomoc w realizacji różnych zadań duszpasterskich. Od ubiegłego roku został utworzony Parafialny Oddział Caritas, który przejął troskę o biednych i potrzebujących w naszej parafii (…).
Od 2006 roku wznosimy budynek nowego kościoła. Każdego roku udaje się wykonać kolejny krok. Nim dokończymy dach, musimy zakończyć wieżę. Szukamy sponsorów na zakup dzwonów (…)”.
 
W październiku 2015 r. rozpoczęto montaż iglicy wieży. Konstrukcje stalową wykonali Jan i Łukasz Król, konstrukcję drewnianą i okucie blachą zostało wykonane przez firmę Andrzeja Konstantego. Iglica została osadzona na szczycie wieży przez dźwig z firmy p. Jankowskiego z Nowego Sącza. Obecnie wykonywana jest elewacja wieży przez firmę budowlaną Pawła Cygana.
W grudniu 2015 roku tuż przed świętami Bożego Narodzenia zakończono prace budowlane przy wieży, montaż napędów dzwonów oraz dokończono dachy na kościele. Prace wykonywano od lipca 2015 roku przez firmę budowlaną p. Pawła Cygana. Napędy dzwonów wykonała firma elektrotechniczna p.Waldemara Łani z Przeworska, zaś dokończenie ciesielki i pokrycia blachą wykonała firma ciesielsko - dekarska p.Andrzeja Konstantego.
 
Rok 2017
W styczniu 2017 r. zostały wykonane kanały grzewcze oraz instalacje elektryczne przez firmy VOLT Marka Oświęcimki i ELKAF Rafała Kulaka - obydwaj z parafii Miłosierdzia Bożego.
W kwietniu 2017 roku - ruszyły prace związane z wykonaniem tynków wewnętrznych, które zostały zakończone w lipcu (Firma Stanisława Koszuta z Czarnego Potoku). Po nich wykonano wylewki.
 
Rok 2018
Przez cały sezon trwały prace związane z elewacją kościoła - wykonawca: Firma Roberta Michalika z Nowego Sącza.
 
Rok 2019
Przez cały czas trwały intensywne prace umożliwiające oddanie do użytku nowej świątyni.
W maju rozpoczęły się prace przy układaniu posadzki kościoła przez firmę kamieniarską Zdzisława Platy.
W lipcu rozpoczęto prace przy wykładaniu bruku wokół kościoła. Kostkę ofiarowała Firma GLOBET Janusza Szkaradka z Mostek oraz udostępniła maszyny, zaś układanie to praca Firmy Brukarskiej Mariusza Tokarczyka z Nowego Sącza.
 
26 października 2019 r. - uroczystość otwarcia drzwi i poświecenia kościoła Miłosierdzia Bożego. Pierwsza uroczysta Msza św. w nowym kościele parafialnym, której przewodniczył ks.bp Wiktor Skworc - aktualnie metropolita katowicki - w asyście ponad trzydziestu kapłanów.
Opracowała Jolanta Czech
 
324428