Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

WYWIAD Z JOANNĄ USTARBOWSKĄ-DUDKĄ

Treść


.
WYWIAD Z JOANNĄ USTARBOWSKĄ-DUDKĄ
DYREKTORKĄ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W STARYM SĄCZU
 
    Starosądecka Szkoła Muzyczna I stopnia wpisała się trwale w kulturalny pejzaż naszego miasta i regionu. Już trudno jest sobie wyobrazić, jak to było przed jej powołaniem.
Od tej pory minęło ponad dwanaście lat, bowiem swą działalność placówka rozpoczęła we wrześniu 2007 roku, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Mariana Cyconia. Jej prowadzenie powierzono Joannie Ustarbowskiej-Dudce, która z sukcesami dyrektoruje do tej pory tej niezwykle potrzebnej w mieście placówce dydaktycznej.
To już najwyższy czas na przypomnienie jej historii, dotychczasowych dokonań, bieżących działań oraz planów i zamierzeń.
Chcąc przybliżyć Czytelnikom wyżej wspomniane zagadnienia, związane z działalnością Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu, o rozmowę poprosiłam jej dyrektor, pianistkę i nauczycielkę Joannę Ustarbowską-Dudkę, która za swą działalność uhonorowana została przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz nagrodą indywidualną Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.
.
.
Na początek proszę o przedstawienie swej drogi zawodowej.
    - Ukończyłam studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, posiadam certyfikat IV stopnia nauczania gry na fortepianie - European Suzuki Association. Głównym nurtem mojej działalności jest pedagogika- już 30 lat uczę dzieci i młodzież gry na fortepianie. Jednocześnie od ponad 20 lat prowadzę lekcje otwarte, warsztaty, seminaria dla uczniów i nauczycieli, byłam jurorem konkursów pianistycznych.
Moi uczniowie są laureatami ponad 50 nagród na konkursach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych czy przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej. Niektórzy poszli w moje ślady i są nauczycielami, z czego się niezmiernie cieszę.
 
Co dla rozwoju dziecka daje nauka w szkole muzycznej, kształcenie muzyczne?
    - Po pierwsze edukacja muzyczna uczy nowych umiejętności a przy okazji - według naukowców - aktywność muzyczna wspiera rozwój inteligencji. Regularna gra na instrumencie sprzyja osiąganiu lepszych wyników np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka, rozwija poznawczo, pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy, na inwencję twórczą, wyobraźnię. Muzyka usprawnia zapamiętywanie, wspiera wydajność mózgu, zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.
Każdy uczeń odniesie konkretne korzyści z edukacji muzycznej, bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywać w przyszłości. Muzyka uczy, bawi, wychowuje, rozwija i uwrażliwia.
 
Jakie były początki działalności szkoły?
    - Naukę rozpoczęło w niej 14 uczniów w specjalnościach gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, klarnecie i saksofonie. Z czasem instrumentarium powiększyło się o trąbkę i gitarę, a w tym roku szkolnym o sakshorn.
Kadrę oprócz mnie stanowili nauczyciele: Olga Bolanowska, Maria Biel, Józef Witold Buszek, Stanisław Dudka i Zbigniew Szewczyk. Obecnie grono pedagogiczne liczy 19 nauczycieli.
 
Gdzie wówczas mieściła się Wasza siedziba?
    - Szkołę umieszczono w budynku gimnazjum przy ulicy Daszyńskiego 23, gdzie miała swoją siedzibę do czerwca 2017. Początki nie były łatwe, nie było instrumentarium, przez pięć lat szkoła nie posiadała sekretariatu.
 
Ilu uczniów skorzystało z nauki w szkole i co jej absolwenci robią po opuszczeniu szkolnych murów?
    - Do tej pory naukę w naszej szkole pobierało 217 dzieci, teraz uczy się w niej 77 uczniów.
Na przestrzeni 12 lat wychowaliśmy 104 absolwentów. Niektórzy kontynuują naukę w szkole muzycznej II stopnia - głównie w Nowym Sączu i dalej - w akademiach muzycznych, inni - to aktywni uczestnicy życia artystycznego w regionie.
Nasi uczniowie są członkami kilku orkiestr działających w regionie: m.in. Miejskiej Orkiestry Stary Sącz, orkiestry dętej w Barcicach i Piwnicznej Zdroju, zespołów ludowych: Dolina Popradu, Małe Piwnicoki, Jedlicka, Bystra Kicora, Błankowiany, Żegiestowska Bukowina, Rytrzoki, kapel: Folkowni, Howerna, Bratovie i innych.
 
Jak przedstawia się współpraca w starosądeckim środowisku?
    - Co roku szkoła organizuje wiele imprez, daje kilkanaście koncertów zarówno szkolnych, jak i dla środowiska, na stałe współpracuje z kilkoma instytucjami: Urzędem Miejskim, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im.W.Bazielicha, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, występujemy w kościołach - m.in. w parafialnym pw. św.Elżbiety Węgierskiej.
Uczestniczymy w różnego rodzaju przedsięwzięciach artystycznych, jak choćby w roku 2011 wzięliśmy udział w koncercie z okazji beatyfikacji Jana Pawła II w Kościele Narodzenia NMP w Piwnicznej. Wykonaliśmy wówczas Psałterz górski pt. „Błogosławione ślady”, który skomponował Stanisław Dudka do słów Wandy Łomnickiej-Dulak, w którego prawykonaniu (oprócz chóru naszej szkoły) uczestniczyliśmy wraz z mężem.
W 2018 r. graliśmy podczas uroczystego otwarcia budynku Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu przez Pierwszą Damę RP panią Agatę Kornhausser-Dudę.
W listopadzie 2018 r., z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowaliśmy - w sali starosądeckiego „Sokoła” - koncert z udziałem chóru i solistów naszej szkoły, który został zarejestrowany i kilkakrotnie emitowany w Naszej Telewizji Sądeckiej.
Oprócz działalności koncertowej nasi uczniowie regularnie doskonalą swój warsztat i umiejętności podczas warsztatów instrumentalnych.
Od 2014 roku szkoła corocznie organizuje „Międzyszkolne spotkania z trąbką” dla zaprzyjaźnionych szkół muzycznych (PSM I i II st. Nowy Sącz, Szkoły Muzyczne I stopnia z: Bobowej, Łącka, Rożnowa, Tymbarku, Szalowej, Chełmca, Przydonicy, Korzennej.
 
Jakie są dokonania artystyczne uczniów Waszej szkoły?
    - Mamy na swoim koncie sukcesy, bowiem uczniowie brali udział w konkursach i otrzymali następujące nagrody: 4 nagrody na konkursach międzynarodowych, 7 nagród na ogólnopolskich, 4 nagrody na makroregionalnych, 21 nagród na regionalnych i 117 na powiatowych. Najważniejsze to:
Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Jasło 2010 r. - wyróżnienie - Alicja Kanik - fortepian, uczennica Joanny Ustarbowskiej-Dudki.
XX Małopolski Przegląd Uczniów Klas Fortepianu Szkół Muzycznych I stopnia Stary Sącz 2010 r. - III miejsce - Alicja Kanik, uczennica Joanny Ustarbowskiej-Dudki.
VIII Muzyczne Spotkania Najmłodszych Pianistów Sieradz 2010 r. - wyróżnienie - Alicja Kanik, uczennica Joanny Ustarbowskiej-Dudki.
Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Młodzi Czarodzieje Gitary” Dobczyce 2011 r. - III miejsce - Ewelina Tomasiak, uczennica Pauliny Rybskiej.
II Ponadregionalny Konkurs Pianistyczny „Mały Pianista” Myślenice 2011 r. - II miejsce -Alicja Kanik, uczennica Joanny Ustarbowskiej-Dudki.
Ogólnopolski Pianistyczny Konkurs Muzyki Polskiej Skierniewice 2011 r. - II miejsce Alicja Kanik, uczennica Joanny Ustarbowskiej-Dudki.
III Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Augustów 2012 r. - wyróżnienie - Alicja Kanik, uczennica Joanny Ustarbowskiej-Dudki.
XXXI Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Nad Kamienną” 2013 r. - wyróżnienie - Alicja Kanik, uczennica Joanny Ustarbowskiej-Dudki.
XII Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych Łańcut 2013 r. - II miejsce -Adam Pawlik- trąbka, uczeń Piotra Biela.
Międzynarodowy Świętokrzyski Festiwal Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I stopnia Kielce 2014 r. - I miejsce - Adam Pawlik - trąbka, uczeń Piotra Biela.
VIII Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Blaszanych Szkół Muzycznych I st. Regionu Krakowskiego Nowy Targ 2014 r. - I miejsce - Adam Pawlik - trąbka, uczeń Piotra Biela.
VIII Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Dętych JUPITER Kraków 2014 r. - III miejsce - Adam Pawlik- trąbka, uczeń Piotra Biela.
XIX Małopolski Konkurs Pianistyczny im.J.Paderewskiego pod patronatem Burmistrza Tuchowa i Starosty Tarnowskiego” Tuchów 2016 r. - wyróżnienie - Julia Pituch - fortepian, uczennica Eweliny Szary.
X Konfrontacje Instrumentów Dętych Nowy Targ 2018 r. - wyróżnienie - Kuchnia Piotr - trąbka, uczeń Piotra Biela.
III Konkurs Instrumentów Dętych, Akordeonu i Perkusji Szkół Muzycznych I stopnia Trzciana 2018 r. - II miejsce - Karol Szajewski - trąbka, uczeń Piotra Biela.
I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny pod honorowym patronatem Burmistrza Libiąża Jacka Latko Libiąż 2019 r. - wyróżnienie - Julia Pituch, uczennica Eweliny Szary.
I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny pod honorowym patronatem Burmistrza Libiąża Jacka Latko Libiąż 2019 r. - wyróżnienie - Franciszek Nicpoński - fortepian, uczeń Eweliny Szary.
Z perspektywy ponad 10-letniej działalności można z powodzeniem stwierdzić, że szkoła zapewnia wszechstronny, muzyczny rozwój swoich podopiecznych, równocześnie zaspokaja niemałą potrzebę edukacji artystycznej. Istnienie placówki daje szansę, daje szerszy, dostęp do tego rodzaju kształcenia w Starym Sączu - mieście z ogromnymi tradycjami muzycznymi, pozwalając jednocześnie przygotować młodych ludzi do odbioru szeroko pojętej kultury.
 
Proszę o wspomnienie obchodów 10 - lecia istnienia Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starym Sączu.
    - 18 października 2017 roku szkoła obchodziła jubileusz 10 - lecia. Patronat medialny nad imprezą objęło radio RDN Nowy Sącz. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. św.Elżbiety Węgierskiej, którą celebrował ksiądz proboszcz Marek Tabor. Po niej w „Sokole” odbył się Koncert Galowy, na który przybył założyciel szkoły, burmistrz, poseł na sejm RP - Marian Cycoń, włodarze miasta - burmistrz Jacek Lelek, zastępca burmistrza - Kazimierz Gizicki, przewodnicząca Rady Miejskiej - Ewa Zielińska wraz z radnymi, I wicewojewoda Małopolski - Józef Gawron, wizytator CEA - Wiesław Dziedziński, w imieniu starosty nowosądeckiego pana Marka Pławiaka wicedyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - Bożena Młynarek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego - Jan Gomółka, prezes i wiceprezes „Gniazda” - Zofia Wcisło i Wojciech Lasek, dyrektor starosądeckiej biblioteki - Maria Sosin, dyrektorzy szkół muzycznych, szkół i przedszkola Gminy Stary Sącz.
Podczas uroczystości wicewojewoda odznaczył w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy Brązowymi Krzyżami Zasługi nauczycieli: Olgę Bolanowską, Stanisława Dudkę, Zbigniewa Szewczyka.
W roku jubileuszu szkoła otrzymała od Gminy Stary Sącz budynek przy ul.Kazimierza Wielkiego 14. Również z okazji 10-lecia powstał Hymn szkoły (słowa - Barbara Paluchowa, muzyka - Stanisław Dudka), który towarzyszy wszystkim oficjalnym uroczystościom szkolnym.
 
Jakie są potrzeby, plany, zamierzenia?
    - Planujemy poszerzenie oferty edukacyjnej o kolejne klasy instrumentów- w następnym roku otwieramy klasę akordeonu, w niedalekiej przyszłości chcemy wprowadzić wiolonczelę oraz inne instrumenty dęte.
200-letni budynek, który otrzymaliśmy wymaga remontów tj. wymiany stolarki okiennej, czy kapitalnego remontu sanitariatów. Mam nadzieję, że niedługo uda się poprawić warunki w tej kwestii. Tymczasem jesteśmy szczęśliwi, że mamy swoje miejsce, odświeżone, bardzo dobrze wyposażone, w centrum miasta. Czujemy się tu znakomicie.
 
Co chciałabyś przekazać Czytelnikom „Z Grodu Kingi”?
   - W dobie zanikania wartości, wszechogarniającej tandety we wszystkich dziedzinach sztuki, szkoła muzyczna jest „zjawiskiem” niezwykle cennym. To tu budzi się w dzieciach potrzebę wyrażania siebie i wyrażania muzyki - sztuki, która jest źródłem wzruszeń i która pociąga nas wszystkich w stronę piękna. Jeśli ktoś ma ochotę na spotkanie z muzyką w naszej szkole to serdecznie zapraszamy.
 
    Obserwuję bardzo aktywny udział uczniów i ich nauczycieli w muzyczno-kulturalnym życiu miasta, co zostało zauważone i docenione przez mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękując za rozmowę, pragnę również wyrazić wdzięczność za doznania artystyczne, których dostarczają nam uczniowie i absolwenci starosądeckiej Szkoły Muzycznej i życzyć wszystkim, na czele z nauczycielami, wielu sukcesów dydaktycznych i artystycznych.
Jolanta Czech
 
322508