Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Sprawozdanie z działalności POAK za 2008 rok

Treść


.
         
Sprawozdanie
z działalności POAK
przy parafii p.w. św.Elżbiety
Węgierskiej w Starym Sączu
za rok 2008
Liczba członków wynosi 34 osoby
Praca w Stowarzyszeniu przebiegała wg planu w oparciu o wytyczne zawarte w programie AK diecezji tarnowskiej na rok 2008.
Formacja odbywała się w duchu hasła roku duszpasterskiego - „Bądźmy uczniami Chrystusa. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa”.
W spotkaniu prezesów w dniu 19 stycznia 2008 r. udział wziął wiceprezes Bogdan Jamiński, który przekazał przebieg obrad na zebraniu POAK. W ramach pielgrzymek odwiedziliśmy 21 czerwca Jasną Górę (5 członków).
Do Tuchowa w dniu 6 lipca pojechaliśmy w poszerzonym składzie 52 osoby zapraszając chętnych parafian.
Wiele duchowych przeżyć dostarczyło nam piesze pielgrzymowanie z Gołkowic do Skrudziny (16 członków). Wspólnie z pozostałymi stowarzyszeniami AK z dekanatu, z pieśniami maryjnymi na ustach dawaliśmy przykład wiary okolicznym mieszkańcom, którzy często dołączali się do nas.
11 października pielgrzymowaliśmy do Matki Bożej Bolesnej w Limanowej na spotkanie modlitewno-formacyjne (8 członków).
Stało się tradycją, że na opłatek wyjeżdżamy do zaprzyjaźnionego POAK w Czarnym Potoku. Dzielimy się nie tylko opłatkiem ale swoimi doświadczeniami. W rewanżu wspólnie świętujemy dzień patrona AK - św.Wojciecha w Starym Sączu. Każde ww. spotkanie rozpoczynało się wspólną Eucharystią, częścią artystyczną z udziałem dzieci i ich opiekunów oraz rozmową przy stole.
Do bardzo udanej działalności możemy zaliczyć konkurs wiedzy na temat bł.Karoliny Kózka w oparciu o książkę Jadwigi i Zbigniewa Martyków pt.: „Karolina - niezwykłe życie zwykłej dziewczyny”. Konkurs odbył się 23 lutego - uczestniczyło w nim 56 osób. Miał on bardzo uroczystą oprawę. Następnie staraniem POAK sprowadzono relikwie bł.Karoliny na okres wielkopostnych rekolekcji dzieci i młodzieży w parafii. Efektem tych działań było powstanie grupy „Ruchu czystych serc”. Na nagrodę za udział i dobre wyniki w konkursie dzieci czekały do 2 maja, kiedy to POAK zorganizował dla 48 osób pielgrzymkę do sanktuarium w Zabawie. Wspólna Eucharystia, a następnie zwiedzanie miejsc związanych z Błogosławioną oraz droga krzyżowa w Wał Rudzie głęboko zapadła w serca uczestników. Ponadto 7 młodych ludzi złożyło przyrzeczenia i otrzymało pierścienie - symbole przynależności do „Ruchu czystych serc”.
12 października pod przewodnictwem ks.Stanisława Dziekana odbyło się w Barcicach dekanalne spotkanie POAK mające na celu przygotowanie członków do II Kongresu AK diecezji tarnowskiej obchodzącej w tym roku 10-lecie swojej działalności. Przedstawicielkami, uczestniczącymi w uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata były Halina Borowska i Barbara Gomółka.
Prace na rzecz środowiska to:
  • pomoc w zorganizowaniu Dnia Seniora,
  • aukcja na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci,
  • wyrób stroików i palm,
  • kolportaż czasopisma parafialnego „Z Grodu Kingi”,
  • prowadzenie kroniki POAK,
  • obsługa Biblioteki Parafialnej,
  • prowadzenie strony internetowej naszego Stowarzyszenia,
  • współpraca z Parafialnym Oddziałem Caritas
Halina Borowska
324019