Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Drodzy Czytelnicy

Treść


.
Drodzy Czytelnicy!
 
     Milowymi krokami zbliża się koniec roku 2008, pracownicy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu chcieliby się z państwem podzielić, za pośrednictwem gazety „Z Grodu Kingi”, naszymi osiągnięciami i problemami. Cieszymy się, że ¼ społeczeństwa miasta i gminy Stary Sącz jest naszymi stałymi czytelnikami. Pragnieniem naszym jest przekroczenie tej stałej i niezmiennej od lat liczby. W tym celu nasza biblioteka podjęła szereg prac podnoszących rangę tej placówki.
     Przeszliśmy szereg reorganizacji, tak organizacyjnych jak i wewnętrznych. Od 2000 roku nie tylko jesteśmy Miejską Biblioteką, ale i Powiatową. Zadania powiatowe pełnimy dla 63 bibliotek w powiecie nowosądeckim.
     Nasze biblioteki (jak i biblioteki w powiecie) są w trakcie komputeryzacji. Od 2 lat Oddział dla Dzieci jest w pełni skomputeryzowany, posiada katalog elektroniczny a wypożyczenia są zautomatyzowane. Od marca ruszy automatyczne wypożyczanie w Dziale dla Dorosłych. Czytelnicy odwiedzający ten dział byli świadkami ciągłych prac nad księgozbiorem. Mamy wolny dostęp do książek, co pozwala czytelnikom na samodzielne poszukiwania. Z chwilą uruchomienia katalogu elektronicznego czytelnik będzie miał możliwość odnaleźć interesującą go pozycję w naszych bazach komputerowych, nie tylko przy znajomości autora czy tytułu, ale także wg tematu.
     W obecnej chwili dzięki Wojewódzkiej Bibliotece w Krakowie, przez internet, w bazach Fidkar można poszukiwania interesujących nas pozycji poszerzyć o rozproszone katalogi bibliotek nie tylko naszego powiatu, ale także całego województwa małopolskiego (w tym celu należy wejść na stronę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie a następnie kliknąć na odnośnik „Fidkar Małopolski” znajdujący się u dołu strony). Dzięki wypożyczeniom międzybibliotecznym znaleziona książka w bazie Fidkar szybciej trafi do Waszych rąk. Szczególne znaczenie ma to dla osób studiujących lub ustawicznie się dokształcających.
     Oprócz prac komputeryzacyjnych dbamy o powiększanie naszych zbiorów zgodnie z zainteresowaniami naszych czytelników. Biblioteka zaopatrywana jest systematycznie w bestselery książkowe.
     Dbamy też o popularyzację i promocję książki wśród społeczeństwa starosądeckiego, stąd w naszej bibliotece odbywają się liczne spotkania autorskie, promocje książek, wernisaże, wystawy, jubileusze twórców związanych literaturą. Współpracujemy z przedszkolami i szkołami oraz z innymi instytucjami kultury. Krąg naszych przyjaciół wciąż się poszerza.
     Pragniemy jak najwięcej czytelników skupić wokół biblioteki - dlatego w roku 2009 nasza oferta skierowana będzie na 2 działania. Pierwsze działanie to jubileusz 10-lecia przyjazdu papieża Jana Pawła II. W ramach tego przewidujemy:
  • konkursy dla dzieci i młodzieży starosądeckiej jak i dla powiatu,
  • panele dyskusyjne na temat „J. Tischner i jego związki z Janem Pawłem II”.
  • „Bóg, człowiek, kultura” – spotkanie z autorami esejów zawartych w wymienionej książce
  • wystawę „Jan Paweł II na Sądecczyźnie” z wykorzystaniem zdjęć, książek, artykułów prasowych.
 
Drugie działanie skierowane będzie na zapotrzebowanie starosądeckiego społeczeństwa a więc:
  • rozpoczęliśmy w ramach współpracy z uniwersytetem III wieku kurs podstawowej obsługi komputera
  • od stycznia zapraszamy chętnych do Dyskusyjnego Klubu Książki, który organizujemy przy współpracy z Instytutem Książki w Krakowie. W ramach tego Klubu przewidziane są spotkania z najbardziej znanymi autorami książek wybranymi przez klubowiczów. Klub będzie działał przy wypożyczalni dla dorosłych
  • dzieci zapraszamy do Oddziału dla Dzieci.
  • wznowiony zostanie także cykl warsztatów pt.: „Zdrowa, nowoczesna kuchnia”, warsztaty comiesięcznie poprowadzą państwo Bytnarowie z Krakowa.
 
Pełna nasza oferta pracy zamieszczona będzie na stronie internetowej biblioteki (www.bib.stary.sacz.pl).
Na wszystkie imprezy serdecznie Państwa zapraszamy, a z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Czytelnikom pomyślności, błogosławieństwa Bożego, a Nowy Rok niech przyniesie same pogodne i radosne dni - tego z serca życzą
Pracownicy i dyr.Biblioteki
Maria Sosin
324163