Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Jezus narodził się dla każdego z nas

Treść


.
Jezus narodził się dla każdego z nas
 
    „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne „ (J.3,16).
     Od dwudziestu wieków ta radosna nowina płynie z serca Kościoła. A w świętą Noc Betlejemską usłyszymy słowa anioła skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli i do każdego z nas „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką… Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel” (Łk.2,10-11).
Tak, Syn Boży, Współistotny Ojcu, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Zrodzony z Ojca, przyjął ciało z Dziewicy i stał się Człowiekiem. Narodził się w czasie. Bóg wkroczył w historię ludzkości. „Z Nieba wysokiego Bóg zstąpił na ziemię, a żeby do nieba wywiódł ludzkie plemię… Opuszcza tron nieba a z ludźmi się brata… By zbawić świat cały (kolęda).
     Przeżywając nadchodzące święta Bożego Narodzenia starajmy się uświadomić sobie, po co Syn Boży wkracza w historię ludzkości, w historię życia każdego z nas. Na to pytanie odpowiedzą nam słowa, które kiedyś wypowiedział Lambert Noben:
„Narodziłem się nagi, abyś ty potrafił wyrzekać się siebie samego. Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać Mnie za jedyne bogactwo. Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcać każde miejsce. Narodziłem się bezsilny, abyś ty nigdy się Mnie nie lękał. Narodziłem się z miłości, abyś ty nigdy nie zwątpił w Moją miłość. Narodziłem się w nocy, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśniać każdą rzeczywistość spowitą ciemnością. Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie wstydził się być sobą. Narodziłem się, jako człowiek, byś ty mógł stać się “Synem Bożym”. Narodziłem się prześladowany od początku, abyś ty nauczył się przyjmować wszystkie trudności. Narodziłem się w prostocie, abyś nie był wewnętrznie zagmatwany. Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca”.
     Kończąc to krótkie rozważanie o Bożym Narodzeniu, życzę wszystkim Drogim Parafianom, abyśmy te słowa, które wielu nazywa orędziem z Groty Betlejemskiej, zrozumieli, przyjęli za prawdę i zrealizowali w naszym chrześcijańskim życiu.
Ks.Proboszcz
324163