Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Caritas - Coście uczynili jednemu z tych braci moich....

Treść


.
        
„Coście uczynili jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili…”
powtarzał Jezus do Swoich uczniów i mówi do nas ponad wiekami, a my przypominamy te słowa Przyjaciołom, Sponsorom i całemu Wolontariatowi Parafialnego Oddziału Caritas. Przypominamy także w imieniu Podopiecznych, by gorąco i serdecznie podziękować za wszelkie dobro i pomoc w przygotowaniu świątecznych paczek.
Słowa wdzięczności kierujemy do państwa: Marii i Karola Hopków, Barbary i Krzysztofa Obrzudów, Małgorzaty i Józefa |Filipowiczów, Marty i Stanisława Gorczyców, do p.Stanisława Florczyka i p.Stanisława Golonki, do p.Lucyny Kaweckiej - prezesa SHP.
     Mieszkańcom obu parafii dziękujemy za paczki żywnościowe zostawione w kościołach oraz za dary pieniężne przekazane w okresie przedświątecznym Siostrze |Eleonorze - przewodniczącej Caritasu. Razem otrzymała 1861 zł. Towar do paczek zakupiono za ok. 3000 zł, a przygotowano i rozprowadzono 210 paczek, w tym 50 dla parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, a 160 dla parafii św.Elżbiety. Paczki przygotowały panie: Kazimiera Bochenek, Halina Borowska, Wacława Gorczowska, Teresa Gródek, Teresa Górska, Józefa Klag, Józefa Majewska, Grażyna Pajor i p.Jerzy Styrna oraz - czuwająca nad całością, niestrudzona s.Eleonora.
Samochodami przy rozwożeniu paczek służyli: Halina Borowska, Bogdan Jamiński, Lidia Pietrzyk i Piotr Pajor.
     Przy sprzedaży baranków zaangażowali się: Maria Długosz, Wacława Gorczowska, Marissa Jamińska, Józefa Majewska, Janina i Zbigniew Matysowie, Maria Sukiennik i s.Eleonora, która często towarzyszyła dyżurującym.
     Inne wolontariuszki przygotowały 400 listów z życzeniami świątecznymi; w tym 350 dla naszych Podopiecznych, a 50 dla sponsorów.
     Uwieńczeniem tej akcji świątecznej była Msza św. odprawiona w Niedzielę Miłosierdzia Bożego - czyli w patronalne święto Caritasu. Wśród wielu stowarzyszeń i organizacji charytatywnych Caritas zajmuje wyjątkowe miejsce przez autentyczne i wciąż dawane świadectwo Chrystusowi, który jest Miłością Miłosierną i Światłością świata. „Kto idzie za Mną będzie miał światło życia, a kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości” i rozumie sens swego pielgrzymowania. Niech obietnica Zmartwychwstałego Pana będzie źródłem nadziei i radości dla wolontariuszy caritasowych i dla każdego, kto jak ewangeliczny samarytanin pochyla się nad cudzą biedą i próbuje pomóc - nie tylko przez materialne dary, ale także życzliwe słowo, które przywraca wiarę w ludzi i ofiarowany komuś swój czas, bo ten jest najcenniejszym i najpiękniejszym upominkiem człowieka dla człowieka.
Zarząd POC
238923