Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Oferta edukacyjna - ZSZ nr 2 w Starym Sączu

Treść


.
OFERTA EDUKACYJNA
ZSZ NR 2 W STARYM SĄCZU:
 
TECHNIKUM kształcące w zawodzie:
.

.
kelner
Po czteroletnim cyklu kształcenia, który kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uczniowie zdobywają niezbędne wiadomości i umiejętności związane z obsługą konsumenta, organizowaniem imprez okolicznościowych oraz prawidłowym serwisem.
technik budownictwa
Po czteroletnim cyklu kształcenia, który kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uczniowie zdobywają niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zawodu technika budownictwa.
 
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA kształcąca w zawodzie:
 
kucharz małej gastronomii
Zawód kucharz małej gastronomii ma charakter produkcyjny i obejmuje przygotowanie zarówno prostych, jak i skomplikowanych potraw. Nauka trwa dwa lata i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym, potwierdzającym umiejętności absolwentów. Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy.
murarz
Nauka w klasie o tym profilu obejmuje szereg specjalistycznych przedmiotów znakomicie przygotowujących młodzież do pracy w zawodzie murarz. Nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe absolwentów. Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy.
 
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu jest prężnie rozwijającą się szkołą, która nieustannie tworzy lub modernizuje swoje sale dydaktyczne. Z początkiem trwającego roku szkolnego do użytku oddano pracownię konsumencką, a w kolejnych latach tworzone będą dodatkowe warsztaty.
136388