Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kochane Dzieci

Treść


.

.
     Zaczął się piękny miesiąc MAJ a razem z nim majówki i te w kościołach nabożeństwa poświęcone Bożej Matce i te śpiewane przy kapliczkach. Majówkami nazywamy także wycieczki i wyprawy. Co byście zatem powiedziały, gdybym Wam zaproponowała wyprawę do Grecji, a konkretnie do Aten??? Myślę, że odpowiedzią byłyby ogólny entuzjazm i radość. Zatem wyruszamy do stolicy Grecji do Aten, oczywiście śladami Pawła Apostoła.
    To miasto Paweł odwiedził podczas swojej drugiej wyprawy misyjnej. Nie było ono celem podróży, w Atenach czekał Paweł na swoich towarzyszy: Sylasa i Tymoteusza. Paweł nie znosił bezczynności i ten pobyt w stolicy Grecji wykorzystał dla głoszenia Dobrej Nowiny o Panu Jezusie.
.

.

.

.

.
     Ateny - stolica nowożytnej Grecji; po raz pierwszy zyskały znaczenie w VI w. przed Chr., a w wiek później osiągnęły szczyt wspaniałości, kiedy to powstały w mieście najsłynniejsze budowle, m.in. Partenon. Ateny były wzorem demokracji, ośrodkiem kultury i sztuki, miejscem atrakcyjnym dla dramatopisarzy, historyków, filozofów i uczonych z całej Grecji. W 86 r. przed Chr. miasto zostało zdobyte i splądrowane przez Rzymian. Mimo iż straciły na znaczeniu, jako potęga handlowa, Ateny słynne były, jako centrum rozwoju kultury jeszcze w 50 r. po Chr., kiedy Paweł przybył tu w czasie drugiej podróży misyjnej, głosząc naukę o Jezusie i Jego zmartwychwstaniu. Rozmiłowani w dysputach Ateńczycy prosili Pawła, by przemówił przed ich zgromadzeniem. Paweł wykorzystał fakt, iż wznieśli ołtarz "Nieznanemu Bogu" i od tego rozpoczął nauczanie o Bogu, który stworzył świat, a jednocześnie jest blisko każdego człowieka.
     Niestety Grecy nie byli przygotowani na te naukę, mowa św. Pawła została wyśmiana i tylko kilka osób przyłączyło się do Apostoła. Nawet św. Pawła nie wszyscy chcieli słuchać i nie wszyscy Go rozumieli. Dzisiaj też jest podobnie i my także jak św.Paweł możemy dawać świadectwo o Jezusie np., uczestnicząc w nabożeństwach majowych i gwarantuję, że znajdą się tacy, dla których nasza modlitwa będzie bardzo niezrozumiała, ale odwagi, WARTO poświęcić chwilę swojego czasu dla Jezusa i Jego Matki.
s. Agnia
123903