Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - wrzesień

Treść


.
1 września - rocznica wybuchu II wojny światowej
    1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Osamotnione w walce Wojsko Polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i sowieckiej inwazji dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się IV rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina.
Druga wojna światowa przeszła do historii jako największy i najkrwawszy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Wojnę tę wywołały zbrodnicze siły faszyzmu i militaryzmu, które znalazły podatny grunt dla swego rozwoju w Niemczech, Włoszech i Japonii. Państwa bloku faszystowskiego, dążąc do panowania nad światem, postawiły sobie za cel nie tylko ujarzmienie, ale i - jak Niemcy hitlerowskie - zniszczenie całych narodów.
 
                        Cóż tam zostało? Zwalony dom,
                        Zwyczajne życie, podobne snom,
                        I na cmentarzu matki mej grób,
                        I ziemia zdana wrogom na łup -
                                               (...)
                        cóż mi zostało? Tęsknić i iść -
                        tułać się - wiatrem porwany liść -
                                               (...)
                        i walczyć! walczyć - ale nie we śnie! -
                        o ziemię, którąm stracił we Wrześniu,
                        o dom zwalony, o zwykłe życie,
                        o grób mej matki do śmierci bić się
                        i serce złożyć w kochane ręce...
                        To mi zostało. Chyba nic więcej.
                                    (Władysław Broniewski „Nic więcej”)
 
18 września - wspomnienie św.Stanisława Kostki
    Drugorzędny patron Polski, opiekun studentów, nowicjuszy i nowicjuszek, alumnów oraz polskiej młodzieży - 18 września Kościół katolicki wspomina młodego jezuitę, św. Stanisława Kostki.
.

.
 
                        A ty się odważ świętym stanąć Pana
                        A ty się odważ stanąć jeden sam
                        Być świętym - to nie zlękły powstać z wschodem
                        To ogromnym być, przytomnym być!
                        Krocz - jasny, uśmiechnięty,
                        Na twarzy ten Chrystusa rys.   Miłość
                        Święty aż po krzyż - przez krzyż - na krzyż!
                        Ty się wahasz? Ty się cofasz?
                                   (C. K. Norwid „Ty się odważ świętym być!”)
Oprac. Kinga Bednarczyk
 
310706