Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego w starosądeckich parafiach

Treść


.
Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego
i relikwii św.Faustyny, i bł.Jana Pawła II
W STAROSĄDECKICH PARAFIACH
ŚW.ELŻBIETY I MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Program Misji Świętych
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
do wzięcia udziału w Misjach Świętych, które będą okazją do ponownego odkrycia miłości Boga i odnowienia z Nim więzi.
Misje Święte są szczególnym czasem łaski i przejawem miłości miłosiernej Boga. Misje Święte przygotowują nas do spotkania z Miłosierdziem Boga, którego doświadczamy „z pokolenia na pokolenie”.
   „Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?” (słowa Jezusa)
Otwórzcie uszy na przyjęcie Słowa Bożego - jedynej odwiecznej Prawdy. Otwórzcie drzwi serc Waszych, by zamieszkał w nich na stałe Jezus Chrystus. Otwórzcie wszyscy drzwi Waszych domów i Waszych rodzin, by w nich zamieszkał na stałe pokój Chrystusowy, prawdziwa radość i wzajemna miłość. „Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi wasze, może ostatni już raz”!
Zwracamy się z serdeczną prośbą do Was wszystkich o właściwe zorganizowanie swoich zajęć, by znaleźć czas na Misje Święte. Prosimy Was o modlitwę, umartwienia w intencji Misji Świętych. Prosimy też o apostolstwo - może, dzięki Tobie właśnie, ktoś odnajdzie drogę do Boga.
Zapraszają Duszpasterze i Redemptoryści z Tuchowa
 
   Hasłem pielgrzymowania obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej diecezji będą słowa: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50).
   Pragniemy, aby Miłosierny Chrystus, nawiedzający nasze wspólnoty parafialne, a przez nie wkraczający w progi każdego chrześcijańskiego domu, umocnił nas do wiernego trwania w pięknej tradycji naszych przodków. Prosimy Miłosiernego Pana, aby pozwolił nam zapisywać kolejne karty historii naszej diecezji pięknem człowieczeństwa, ofiarnością życia, codziennym wzrastaniem w świętości oraz wiernością wobec Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka.
   Przez prawie dwa lata obraz Jezusa Miłosiernego oraz relikwie św.siostry Faustyny i bł.Jana Pawła II - apostołów Bożego Miłosierdzia, będą pielgrzymować po naszej ziemi, pragnąc niejako spotkać się z każdym osobiście w realiach codziennego życia. Będą dyskretnie pytać o teraźniejszość i przyszłość naszych rodzin, parafii, wspólnot, relacji małżeńskich, sąsiedzkich, o atmosferę w szpitalach, szkołach i miejscach pracy. Będą stawiać pytanie o codzienną wierność, uczynną miłość wobec bliźniego, przeżywanie cierpienia, samotności i niepewności o kolejny dzień.
   Dlatego pragniemy ciągle dorastać do postawy miłosierdzia na wzór Miłosiernego Serca Bożego. Jako wspólnota tarnowskiego Kościoła chcemy podjąć duchowe i zewnętrzne przygotowanie, aby dobrze przeżyć czas nawiedzenia i nie rozminąć się z przychodzącym Panem.
Z listu pasterskiego z okazji peregrynacji
ks.bp ordynariusz Andrzej Jeż
.

.
Program Misji Świętych - w parafii św.Elżbiety
w dniach 8-15 września 2013 r.
 
8.09.2013 r. - niedziela
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
 
Kościół parafialny: 6.30, 8.00, 9.15, 11.00, 12.15, 18.00
Klasztor: 7.00, 8.40, 10.30, 17.00
Popowice: 9.00
 
9.09.2013 r. - poniedziałek
„Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas…”
 
  8.00 - Msza św. - kazanie misyjne
16.00 - Msza św. - kazanie dla dzieci
18.00 - Msza św. - kazanie dla starszych i Droga krzyżowa ulicami miasta
Popowice: 18.00 - Msza św. - kazanie misyjne
 
10.09.2013 r. - wtorek
„Miłosierdzie Boże ponad wszystko”
 
  8.00 - Msza św. - kazanie dla wszystkich
16.00 - Msza św. - kazanie dla dzieci
18.00 - Msza św. - kazanie misyjne dla wszystkich
19.00 - nauka stanowa dla rodziców, małżonków i wychowawców
20.00 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży gimnazjalnej, starszej i zakończenie apelem jasnogórskim
Popowice: 18.00 - Msza św. - kazanie misyjne
 
11.09.2013 r. -środa
„Od Boga wyszedłem i do Boga powracam”
 
  8.00 - Msza św. - kazanie misyjne dla starszych
16.00 - Msza św. - kazanie dla dzieci
18.00 - Msza św. - kazanie misyjne dla wszystkich
19.00 - nauka misyjna dla małżonków, rodziców i wychowawców
20.00 - Msza św. z kazaniem dla młodzieży gimnazjalnej, starszej i zakończenie apelem jasnogórskim
Popowice: 18.00 - Msza św. z kazaniem
 
12.09.2013 r. - czwartek
„W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się”
 
  7.00 - Msza św. - kazanie dla wszystkich
SPOWIEDŹ:  8.00-10.00; 10.30-12.00; 14.00-16.00; 16.30-18.00
18.00 - Msza św. - kazanie misyjne i procesja różańcowa na cmentarz
Popowice: 9.00 - Msza św. z kazaniem i spowiedź od 10.30 do 12.00
 
13.09.2013 r. - piątek
„Trwajcie mocni w wierze”
 
  8.00 - Msza św. - kazanie i błogosławieństwo
10.00 - Msza św. - kazanie dla chorych i poświęcenie krzyży
16.00 - Msza św. - kazanie dla młodzieży gimnazjalnej i starszej
18.00 - Msza św. - kazanie i nabożeństwo krzyża
20.00 - Msza św. - kazanie i zakończenie misji
 
PROGRAM NAWIEDZENIA OBRAZU
JEZUSA MIŁOSIERNEGO
„Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50)
 
14.09.2013 r. - sobota
 
14.30 - nabożeństwo oczekiwania przed Ołtarzem Papieskim
15.00 - przyjęcie obrazu i uroczysta Msza św. Przewodniczy ks.kard.Stanisław Dziwisz
17.00 - procesja z obrazem do kościoła parafialnego
18.00 - powitanie obrazu, Msza św., czuwanie
20.00 - nabożeństwo różańcowe (prowadzą róże)
21.00 - apel jasnogórski
22.00 - czuwanie młodzieży
23.00 - nabożeństwo wdzięczności za dar wiary
24.00 - Msza św. pasterska z udziałem kapłanów rodaków
 
15.09.2013 r. - niedziela
 
Msze św. w porządku niedzielnym
15.00 - Msza św. kończąca uroczystości i procesja do parafii Miłosierdzia Bożego
.

.
Program Misji Świętych w parafii Miłosierdzia Bożego
w dniach 8-16 września 2012 r.
 
8.09.2013 r. - niedziela
„Tak Bóg umiłował świat”
Czas Misji Świętych, święto Miłosierdzia Bożego
 
  7.00 - Msza św. - kazanie misyjne - rozpoczęcie Misji Świętych
  8.30 - Msza św. - kazanie misyjne
10.00 - Msza św. - kazanie misyjne - (dzieci)
11.30 - Msza św. - kazanie misyjne
16.00 - Msza św. - kazanie misyjne
20.00 - Apel - Z Maryją, Matką Miłosierdzia
 
9.09.2013 r. - poniedziałek
„Ufaj synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”
Grzech, ludzka nieprawość a Miłosierdzie Boże
 
  8.00 - Msza św. - kazanie misyjne
16.00 - nabożeństwo misyjne - dzieci szkoły podstawowej
17.00 - Msza św. - kazanie misyjne - Droga krzyżowa ulicami parafii
19.00 - Msza św. (młodzież i pracujący)
20.00 - Apel - Z Maryją, Matką Miłosierdzia
 
10.09.2013 r. - wtorek
„Idź, najpierw pojednaj się z bratem w drodze!”
Pojednanie się z Bogiem, Kościołem znakiem przyjęcia Miłosierdzia Bożego. Obrzęd pojednania
 
  8.00 - Msza św. - kazanie misyjne
16.00 - nabożeństwo misyjne - dzieci szkoły podstawowej
17.00 - Msza św. - kazanie misyjne
18.00 - nauka stanowa dla małżonków i rodziców
19.00 - Msza św. - (młodzież i pracujący)
20.00 - Apel - Z Maryją, Matką Miłosierdzia
 
11.09.2013 r. -środa
„Kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne”
Wieczne prawdy. Sąd i miłosierdzie Boże
Obrzęd opowiedzenia się za Chrystusem Panem
 
  8.00 - Msza św. - kazanie misyjne
16.00 - nabożeństwo misyjne - dzieci szkoły podstawowej
17.00 - Msza św. - kazanie misyjne
19.00 - Msza św. - (młodzież i pracujący)
20.00 - Apel - Z Maryją, Matką Miłosierdzia
 
12.09.2013 r. - czwartek
„To czyńcie na Moją pamiątkę”
Eucharystia jako dowód miłosierdzia Bożego
Obrzęd dziękczynienia za dar Eucharystii
 
Dzień spowiedzi św. 8.30-12.00; 15.00-19.00
  8.00 - Msza św. - kazanie misyjne
15.00 - Godzina Miłosierdzia
17.00 - Msza św. kazanie misyjne
19.00 - Msza św. - (młodzież i pracujący)
20.00 - Apel - Z Maryją, Matką Miłosierdzia
 
13.09.2013 r. - piątek
„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”
Rodzina szkołą miłosierdzia
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
 
 8.00 - Msza św. - kazanie misyjne
10.00 - Msza św. - kazanie misyjne - starsi, chorzy (odwiedziny chorych w domu)
17.00 - Msza św. - kazanie misyjne - Obrzęd Krzyża Misyjnego
19.00 - Msza św. - (młodzież i pracujący)
20.00 - Apel - Z Maryją, Matką Miłosierdzia
 
14.09.2013 r. - sobota
„Matko, oto Syn Twój”
Zawierzenie wszystkich Maryi, Matce Miłosierdzia
 
  7.00 - Msza św. - kazanie misyjne
10.00 - Msza św. - błogosławieństwo dzieci
 
15.09.2013 r. - niedziela
„Idźcie, na cały świat z nową wyobraźnią miłosierdzia”
Dzieła miłosierdzia - Słowo, Modlitwa,Czyn
 
  7.00 - Msza św. - kazanie misyjne
  8.30 - Msza św. - kazanie misyjne
10.00 - Msza św. - kazanie misyjne - (dzieci)
11.30 - Msza św. - kazanie misyjne
 
15/16.09.2013 r. - niedziela/poniedziałek
Czas nawiedzenia
 
16.00 - nabożeństwo czuwania - procesja
17.00 - powitanie Jezusa Miłosiernego
Msza św. pod przewodnictwem ks.Biskupa
20.00 - nabożeństwo przebłagalne i dziękczynne
21.00 - Apel Miłosierdzia
22.00-23.00 - czuwanie dla młodzieży szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej
23.00 - modlitwa za zmarłych
24.00 - Msza św. o nowe powołania
  1.00 - czuwanie - Mostki
  2.00 - ul.Piłsudskiego, Źródlana, Ks.J.Tischnera
  3.00 - Osiedle Północ
  4.00 - Osiedle Słoneczne: bloki 1-3
  5.00 - Osiedle Słoneczne: bloki 3-6
  6.00 - Osiedle Słoneczne: bloki 7-8
  7.00 - Msza św. - kazanie
  8.00 - czuwanie dla starszych, chorych
  9.00 - Msza św. z sakramentem chorych
10.30 - czuwanie - róże różańcowe żeńskie
11.30 - Msza św. - dzieci, przedszkole
13.00 - czuwanie - Rada parafialna, Caritas
14.00 - czuwanie - róże różańcowe męskie
15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 - MSZA ŚW. - ZAWIERZENIE PARAFII BOŻEMU MIŁOSIERDZIU
 
324428