Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu

Treść


.

.
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu proponuje młodzieży gimnazjalnej przyszłościowe kierunki kształcenia. W przyszłości absolwenci naszej szkoły sami zbudują drogi, hotele i pensjonaty, w których gości przyjmować będą technicy hotelarstwa, a profesjonalną obsługę gastronomiczną zapewnią kucharze i kelnerzy.
 
Technikum Kelner - Kształcenie w zawodzie technik kelner odbywa się w 4 letnim cyklu kształcenia. Absolwenci tego kierunku zatrudnieni są we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych, mogą prowadzić własną działalność gastronomiczną: restauracje, kawiarnie, pensjonaty, domy wczasowe, zakłady gastronomiczne prowadzone przez hotele.
Technikum Hotelarskie - Nauka w tym zawodzie odbywa się w 4-letnim cyklu kształcenia, w którym uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych lub u pracodawcy. Absolwenci tego kierunku nabywają takie umiejętności jak: wyposażenie i wystrój hoteli i lokali gastronomicznych, sal bankietowych i konferencyjnych, wystrój tarasów hotelowych, poznają także techniki bezpieczeństwa, techniki informatyczne i komunikacyjne, różnorodne techniki na potrzeby organizacji imprez.
Technikum Budowlane - Nauka w tym zawodzie odbywa się w 4-letnim cyklu kształcenia, w którym uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych lub u pracodawcy. Absolwenci tego kierunku mogą być pracownikami firmy budowlanej, biur projektowo-budowlanych, przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych, organów administracji państwowej w zakresie budownictwa. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.
Technikum Drogownictwa - Nauka w tym zawodzie odbywa się w 4-letnim cyklu kształcenia, w którym uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych lub u pracodawcy. Absolwenci tego kierunku mogą sporządzać projekty ulic i dróg. Planują ich odwodnienie oraz układ zieleni. Prowadzą również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień. Sprawują nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, podwórek, placów i wjazdów. Mogą pełnić funkcję inspektora gminnego lub miejskiego ds. komunikacji lub drogownictwa we współpracy z władzami gminnymi i powiatowymi w zakresie komunikacji.
Technikum Urządzeń Sanitarnych - Nauka w tym zawodzie odbywa się w 4-letnim cyklu kształcenia, w którym uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w pracowniach szkolnych lub u pracodawcy. Technik urządzeń sanitarnych pracuje w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych, zarówno zewnętrznych, czyli między budynkami jak i wewnętrznych - w budynkach.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kierunek Kucharz małej gastronomii - nauka trwa dwa lata, uczniowie odbywają praktyczna naukę zawodu w szkole i w zakładach pracy.
Technikum Uzupełniające - Technik żywienia i gospodarstwa domowego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu kucharz małej gastronomii.
 
123820