Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

List Zarządu Starosądeckiej Orkiestry Dętej do Rady Miejskiej Starego Sącza

Treść


.
Stary Sącz 8.03.2010 r.
Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta
 
RADA MIEJSKA
W STARYM SĄCZ
mgr Marian Lis - przewodniczący
 
    Starosądecka Orkiestra Dęta niemal przez wiek swojej działalności łączy pokolenia mieszkańców Starego Sącza i okolic. Była świadkiem zmian politycznych i kulturowych. Sama też kształtowała i nadal kształtuje życie kulturalne naszego Miasta i Gminy. Obecnie pod nazwą „Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta” skupia młodzież, która każdą wolną chwilę poświęca na rozwój swoich muzycznych zainteresowań. Jako chluba regionu, orkiestra wielokrotnie uczestniczyła w przeglądach orkiestr dętych w kraju i za granicą, w których zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia. Od lat ściśle współpracuje ze starosądeckim chórem parafii św. Elżbiety.
    Od roku 2000 orkiestra usytuowana jest w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, a obecnie Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Niniejszym za dotychczasową współpracę i mecenat pragniemy władzom miasta, całemu społeczeństwu Starego Sącza przekazać ogromne wyrazy wdzięczności. Organizując akcję związaną z obchodami 90-lecia orkiestry zrozumieliśmy, że możemy liczyć na wsparcie, które jest dla nas bardzo ważne. Najważniejsze jest jednak to, że czujemy się akceptowani w środowisku, wiemy, że jesteśmy lubiani. Wszystkim, którzy życzliwie nas traktują, z całego serca serdecznie dziękujemy.
    Mamy jednak pewien palący problem. Na dzień dzisiejszy warunki do ćwiczeń są bardzo trudne. Pomieszczenie w Rynku stanowiące niegdyś pokój mieszkalny, a później pracownię malarską, mogące właściwie pomieścić około piętnastu, dwudziestu osób, staje się salą prób dla bez mała pięćdziesięciu młodych ludzi z głośno brzmiącymi instrumentami.
Celem utrzymania ciągłości pracy zespołu corocznie prowadzona jest rekrutacja, a następnie wdrażanie nowych członków do orkiestry. Obecne warunki uniemożliwiają prowadzenie całościowych prób, nie wspominając już o próbach z udziałem chóru.
W dorobku zespołu znajduje się wiele cennych nagród i wyróżnień, których eksponowanie również w tych warunkach staje się niemożliwe, a to właśnie one tworzą więzi i tradycje tak potrzebne w działalności amatorskiego ruchu muzycznego.
    Poruszany problem nie jest czymś nowym i przypominany był wielokrotnie, a nawet stał się tematem poruszanym przez lokalną prasę. Byliśmy również świadkami zapewnień o poprawie sytuacji i deklaracji o stworzeniu orkiestrze i chórowi nowych lepszych warunków pracy. Jak do tej pory bez pokrycia.
    Ponad dziewięćdziesięcioletnia tradycja zespołu, jego popularność w środowisku, ustawiczny rozwój, edukacyjna i wychowawcza rola, reprezentowanie miasta w kraju i poza jego granicami ośmiela nas do prośby o rozważenie przez władze miasta możliwości udostępnienia orkiestrze sali - lokalu, który zabezpieczy normalną pracę i dalszy byt zespołu. Wierzymy, że radni miasta i gminy podzielają ten pogląd. Pozostajemy w przekonaniu, iż poważne inwestycje w bazę kultury, czynione ostatnimi czasy w Starym Sączu, nie pozostawią z boku Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej.
 
Zarząd Starosądeckiej Orkiestry Dętej
 
126503