Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium majowe

Treść


.
KALENDARIUM MAJOWE
.
1 maja - Świętego Józefa Rzemieślnika
 
Świętego Józefa - męża Maryi, czcimy dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca jako Oblubieńca Matki Bożej i 1 maja jako patrona ludzi pracujących. Ten majowy dzień podkreśla "szczególną godność znaczenia pracy ludzkiej i jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju społecznego". (Hugo Hoever "Żywoty świętych na każdy dzień")
 
- Co z tej deski będzie?
- Może domek dla szpaka
 półka, stolik w ogrodzie.
 To nie wszystko -
 Zostanie
 Zwykły krzyżyk na co dzień”
              (Jan Twardowski „O Świętym Józefie”)
 
2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
 
Dzień Flagi RP obchodzony jest w Polsce od 2004 roku. Data nie została wybrana przypadkowo. 2 maja, w latach Polski Ludowej, flagi państwowe zdejmowano, aby nie eksponować ich w Święto Konstytucji 3 Maja. Tego samego dnia w 1945 roku, polscy żołnierze zawiesili flagę biało-czerwoną na kolumnie Siegessäule podczas zdobywania Berlina.
 
„Biało-krwawy, krwawo-biały, lniany
 opatrunku, który zwiesz się: sztandar,
 coś się z wielkim krwotokiem uporał!
 Wiatr rozwija ten dokument rany,
 wznosi w górę bohaterski bandaż,
 tę pamiątkę, ten dług i ten morał.”
              (Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
              „Barwy narodowe”)
 
3 maja - Święto NMP Królowej Polski
i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
.

.
3 maja to równocześnie święto kościelne i państwowe. Oba w szczególny sposób nakładają się na siebie, oba się uzupełniają. Kiedy w 1655 roku Szwedzi zagarniali ziemie Rzeczpospolitej i wydawało się, że klęska Polaków jest nieunikniona, ducha walki udało się utrzymać dzięki obronie Jasnej Góry. Rok później król Jan Kazimierz, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, zawierzył naród polski opiece Maryi. W 1717 roku nastąpiła koronacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, który od tej pory stał się wizerunkiem Maryi - Królowej Polski. Od 1924 roku obchodzimy osobne święto, które jest wyrazem naszego oddania się w opiekę Matce Chrystusa, a dzień 3 maja wybrano dla uczczenia dnia uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.
 
„Maj - rocznica pięknych serc,
Maj - rocznica wielkich myśli.
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają ci, co przyszli.
 
Choć przeminął dawno wiek,
Dawno hasła się zmieniły,
Orzeł począł nowy bieg,
Lecz z przeszłości czerpał siły.
 
Z tych w ciemnościach jasnych chwil,
Kiedy miłość pobratała, w jedną całość Polskie stany,
Miłość ponad wszystko trwała.
 
Tym, co w Polsce dali myśl,
Aby stworzyć cud majowy,
Cześć z oddaniem złóżmy dziś
Przed pamiątką chyląc głowy.”
                          (Michał Arct „Trzeci Maj”)
 
16 maja - Wniebowstąpienie Pańskie
 
Wniebowstąpienie Jezusa to ukoronowanie Jego ziemskiego życia. 40 dni po zmartwychwstaniu udał się On na Górę Oliwną i tam w obecności swoich uczniów uniósł się ku niebu. Wniebowstąpienie jest tryumfem jaki Bóg przygotował swojemu Synowi. Niesie z sobą też zapowiedź na powtórne przyjście Chrystusa.
„Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.»” (Dz. 1, 9-11)
 
23 maja - Zesłanie Ducha Świętego
 
Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa obchodzimy święto zesłania Ducha Świętego, które potocznie nazywamy Zielonymi Świątkami. Według Dziejów Apostolskich w dniu Pięćdziesiątnicy wszyscy Apostołowie przebywali wspólnie. Nagle poczuli uderzenie wiatru, ukazały się też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.” (por. Dz. 2, 1-11 )
„W dniu Pięćdziesiątnicy zstępuje Duch Święty i rodzi się Kościół. (…) Wspólnota chrześcijańska nie jest w pierwszym rzędzie owocem wolnej decyzji wierzących; u jej początków tkwi najpierw bezinteresowna inicjatywa Bożej Miłości, udzielającej daru Ducha Świętego. Przyjęcie z wiarą tego daru miłości jest odpowiedzią na łaskę i ono samo jest dziełem łaski. Dlatego też istnieje głęboka i nierozerwalna więź między Duchem Świętym a Kościołem.”  (Jan Paweł II, Audiencja generalna - 17.06.1998)
 
30 maja - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
 
Każdą naszą modlitwę, każdą Mszę Świętą rozpoczynamy i kończymy tym samym wezwaniem: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego… Trójca Święta jest dla nas wielką tajemnicą, równie wielką jak sakrament Eucharystii. Ojciec, Syn, Duch Święty - jeden Bóg w trzech osobach.
 
„Z otchłani wołam do Ciebie,
Ojcze i Synu, i Duchu Święty (…)
Wszystko, co jest odsłonione,
Przeczy Tobie,
Wszystko, co jest na powierzchni,
Jest zwątpieniem o Tobie,
Wszystko, co jest ujawnione,
Jest urojeniem o Tobie,
Pustym nazwaniem,
Które nas mami
Swoją zwodniczą mielizną,
O, Trójco,
Potrójny Tronie Mądrości!
Z otchłani naszej niewiedzy
Wołamy do Ciebie,
Dziękując za wszystko,
Czego nie ujawniłaś,
I co zakryłaś i co utaiłaś
Wcielona i nieodgadniona
Tajemnico,
Pocieszycielko zmęczonych.
Oto jest owoc modlitwy.
              (Roman Brandstaetter „Hymn do Trójcy Świętej”)
Kinga Bednarczyk
 
123937