Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> Złote Jabłko Sądeckie < dla starosądeckiego >Gniazda<

Treść


.
„ZŁOTE JABŁKO SĄDECKIE”
DLA STAROSĄDECKIEGO „GNIAZDA”
 
       8 kwietnia 2010 r. podczas IV Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” otrzymało w kategorii „instytucja” „Złote Jabłko Sądeckie.
To szczególne wyróżnienie przyznaje najlepszym organizacjom pozarządowym i ich liderom starosta nowosądecki Jan Golonka, który również dokonał uroczystego ich wręczenia.
Do siedziby Starostwa, po odbiór statuetki, udali się członkowie Zarządu Stowarzyszenia państwo: prezes Zofia Wcisło, zastępca Wojciech Lasek, sekretarz Anna Górz, podopieczni: Izabela Tokarczyk i Michał Wcisło oraz niżej podpisana. Uczestnicy otrzymali pierwsze wydanie biuletynu: „Przykłady dobrych praktyk w działalności organizacji pozarządowych”, w którym jako przykład dobrego działania przedstawiono zrealizowany przez starosądeckie „Gniazdo” projekt: „Razem. Integracyjny Teatrzyk Muzyczny starosądeckiego Starym Sączu” - przedstawienie „Akademia naszych marzeń”.
Oprócz Stowarzyszenia „Gniazdo” w tej kategorii wyróżnione zostały również: Krynickie Towarzystwo Fotograficzne, Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-Zdroju, stowarzyszenie Dolina Dunajca z Łącka oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej.
Na Sądecczyźnie działa aktualnie ponad 200 tego typu organizacji, które podejmując społeczną inicjatywę w działaniu, spełniają coraz ważniejszą rolę na swoim terenie, wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców w różnych dziedzinach życia, takich, jak: promocja regionu, rozmaitych form kultywowania tradycji, wielostronnej edukacji czy szeroko pojętej opieki społecznej. Wiele działań tych stowarzyszeń opiera się na, przeżywającym swój rozkwit, wolontariacie.
IV Forum zorganizowane zostało przez, powstałe przed trzema laty, Powiatowe Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, działające przy Sądeckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Koordynatorem Centrum jest p.Wiesława Borczyk, która prowadziła spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. To właśnie Centrum organizuje coroczne spotkania dla liderów tzw. organizacji non profit, czyli instytucji, które ze swej działalności nie czerpią zysków, a spełniają niezmiernie ważną społeczną funkcję zaspokajając wiele społecznych potrzeb. Coraz popularniejsza staje się jeszcze inna, międzynarodowa nazwa określająca organizację pozarządową: NGO, będąca skrótem angielskiego non-governmental organization W Polsce podstawowymi formami prawnymi prowadzenia działalności społecznej są stowarzyszenia i fundacje.
Spotkanie na „Forum Organizacji Pozarządowych” to także możliwość uzyskania nowych, ciekawych i potrzebnych w działalności informacji i okazja do wymiany doświadczeń, także tych dotyczących współpracy z samorządami gminnymi i powiatowym. Różnie to wygląda w poszczególnych gminach. Poruszane są także problemy, z jakimi inicjatywy tych organizacji się spotykają.
.

.
Dla instytucjonalnej współpracy, obok wspomnianego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, powstał Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, gdzie każdy pełnoletni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego może uzyskać bezpłatną, profesjonalną poradę prawną i obywatelską.
    Po wręczeniu wyróżnień uczestnicy Forum wysłuchali informacji o zmianach w ustawie o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, o współpracy samorządu powiatowego z NGO i udzielonych dotacjach, a także dowiedzieli się, jak pozyskiwać wolontariuszy i w jaki sposób uzyskać bezpłatne porady prawne.
    Ciesząc się z faktu, że działalność „Gniazda” została doceniona i uhonorowana, chętnych zapraszamy do współpracy.
Jolanta Czech
 
136076