Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Życzenia

Treść


.

.
„Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca.
Gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia,
zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy,
aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość.”
Papież Franciszek, Bulla Misericodiae Vultus
 
    Tegoroczna uroczystość Bożego Narodzenia wpisana jest w rozpoczęty 8 grudnia Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, w którym „jesteśmy wezwani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca.
    Tajemnica Wcielenia Syna Bożego odsłania światu ludzkie oblicze Boga i Jego miłość miłosierną „aż do końca”. Kontemplując ją, w duchu chrześcijańskiej nadziei, która nie zawodzi, chcemy uwielbiać Jego oblicze w małym Dziecięciu z Betlejem, ponieważ „miłosierdzie, to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie i droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu”.
    W tym duchu, dzieląc radość świętowania, pragniemy życzyć przede wszystkim głębokiego przygotowania i przeżycia nadchodzących Uroczystości, by zaczerpnąwszy pełni radości, pokoju i obfitości wszelkich łask, „móc uczynić nasze świadectwo jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym” w nadchodzącym Nowym Roku.
Księża starosądeckich Parafii
 
126503