Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

DIAMENTOWY I ZŁOTE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

Treść


.
DIAMENTOWY I ZŁOTE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
 
    Już po raz kolejny, na wtorek 10 listopada 2015 r., od p.Alfredy Wastag, kierowniczki Urzędu Stanu Cywilnego, otrzymałam serdeczne zaproszenie na uroczyste świętowanie jubileuszy par małżeńskich, zamieszkujących teren Gminy Stary Sącz.
    Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania „Opoka” w Starym Sączu użyczyło swych gościnnych podwoi, aby z tak wspaniałej okazji mogli się tam zebrać szanowni jubilaci państwo: Władysław i Teresa Janikowie obchodzący swe diamentowe gody, Józef i Zofia Bednarscy, Stanisław i Maria Biernatowie, Zbigniew i Maria Dziedzinowie, Władysław i Zofia Gołębiowscy, Władysław i Teresa Janusiowie, Maria i Stanisław Jopowie, Józefa i Henryk Kanikowie, Maria i Jan Klagowie, Genowefa i Andrzej Klimczakowie, Józefa i Piotr Koronowie, Anna i Stanisław Luberdowie, Urszula i Stanisław Migaczowie, Jadwiga i Jan Mikulcowie, Maria i Józef Molandowie, Józefa i Bronisław Mrozowscy, Katarzyna i Stanisław Mrówkowie, Michalina i Julian Nowobilscy, Aniela i Antoni Ogorzały, Maria i Józef Ogórkowie, Józefa i Andrzej Olechowscy, Michalina i Jan Olszewscy, Krystyna i Zbigniew Pasiutowie, Władysława i Zbigniew Pietrzykowie, Kazimiera i Bronisław Potoczkowie, Kinga i Adam Smoleniowie, Helena i Michał Tokarczykowie, Zofia i Wojciech Zielinscy.
 
    Diamentowe gody to jubileusz 65 lat małżeństwa. Pani Teresa Skoczeń urodzona w 1929 roku i Władysław Janik rocznik 1925 zawarli ślub kościelny 18 lutego 1950 roku. Rok później 16 lipca 1951 ślub cywilny. Państwo Janikowie - obydwoje rodem z Moszczenicy - obok których dane mi było siedzieć podczas obiadu, wychowali ośmioro dzieci, są dziadkami dwanaściorga wnuków. Doczekali się czternaściorga prawnuków. To wielka radość!
    Już po raz czwarty, w wigilię Święta Niepodległości, uroczysta ceremonia rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w intencji Jubilatów przez ks.prałata Marka Tabora, który również wygłosił homilię.
    Po mszy, w sali konferencyjnej, odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęło się spotkanie, w którym oprócz Jubilatów, ich rodzin i znajomych uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Starego Sącza i księża: proboszcz parafii św.Elżbiety Węgierskiej prałat Marek Tabor i dr Marcin Kokoszka- dyrektor DCP „Opoka”
Alfreda Wastag powiedziała: „To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę prowadzić dzisiejszą uroczystość jubileuszową. Witam wszystkich zaproszonych gości, a szczególnie Was, drodzy małżonkowie, obchodzący jubileusz pożycia małżeńskiego.
     Rodzina stanowi fundament społeczeństwa i państwa. Od chwili zawarcia związku małżeńskiego idziecie razem przez życie i pomimo wielu przeciwności losu, wspierając się wzajemnie doczekaliście tak wspaniałego jubileuszu, jakim są diamentowe i złote gody. Ten jubileusz ma wielkie znaczenie nie tylko dla Waszych Najbliższych, ale również społeczeństwa, wśród którego żyjecie.  W dowód uznania Burmistrz Starego Sącza wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Wam „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, którymi dzisiaj zostaniecie Państwo odznaczeni”.
Aktu dekoracji dokonał burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Zielińską i zastępcą burmistrza Kazimierzem Gizickim.
 
Szanowni Jubilaci, Drodzy Państwo!
    Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście spędzić z nami dzisiejsze popołudnie by spojrzeć razem na minione lata i podzielić się refleksjami.
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Ponad 50 lat temu zawarliście związki małżeńskie i od tego dnia wiedliście wspólne życie, pokonując wszelkie trudności narzucone przez los. Czasy, w których przyszło Wam budować wspólną przyszłość nie były łatwe ze względów politycznych ani gospodarczych. Mimo trudności, z jakimi przyszło się borykać, stworzyliście rodzinny dom, wychowywaliście i kształciliście dzieci.
Medale, które będę miał wielką przyjemność wręczyć, to medale za szczególne osiągnięcia i pracę na najdłuższym dystansie. Rodzina jest absolutnym fundamentem życia społecznego. Wiemy dokładnie, jakiemu kryzysowi podlega dzisiejsza rodzina. I to nie jest kryzys na świecie, ale na naszym terenie, w naszym mieście, w naszej gminie. Wasz jubileusz jest dowodem na to, że można zawalczyć i wygrać. Że w tym świecie, który tak bardzo się zmienia, są wartości bezcenne.
Te wspólne lata to wzór i piękny przykład do naśladowania dla Waszych dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. Wasz jubileusz świadczy o tym, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Od czterech lat uroczystości jubileuszowe wręczenia medali, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, świętujemy 10 listopada, w przededniu Narodowego Święta Niepodległości. Święta, przy którym nasze myśli wybiegają ku sprawom wykraczającym poza codzienne problemy, przypominając ważne dla naszego Narodu wydarzenia sprzed ponad dziewięćdziesięciu lat, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce. Wolność i niepodległość, którą możemy się cieszyć zależy również od polskiej rodziny. Od rodziny silnej miłością, wzajemnym szacunkiem, wiernością dokonanemu wyborowi i poszanowaniem dla wspólnie złożonej obietnicy.
Z tej miłej okazji jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego, składam Wam, Drodzy Jubilaci, gratulacje za chlubne przeżycie tak pięknej, wspólnej drogi życia. W imieniu własnym oraz samorządu Gminy Stary Sącz, obecnych tutaj przedstawicieli Rady Miejskiej i Urzędu życzę Wam, Drodzy Państwo, długich pogodnych lat życia, w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, błogosławieństwie Bożym, we wzajemnej ciągle jeszcze wzrastającej miłości, przychylności i szacunku najbliższych, a także całego środowiska lokalnego - powiedział burmistrz Lelek.
.
Wszystkim jubilatom wręczono kosze z upominkami.
Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu zespołu muzycznego „Pokolenie Jana Pawła II”. pt: Nie lękajcie się być świętymi”.
Po części oficjalnej, Jubilaci oraz goście zostali zaproszeni na obiad.
Zwieńczeniem wzruszającej, podniosłej uroczystości, było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Zespołu, towarzyszącego od początku tego spotkania pokoleń, o które zadbali pracownicy Urzędu Miasta, stwarzając niepowtarzalną, „rodzinną” atmosferę.
Życzenia i wzruszenia towarzyszyły zebranym, ale i w tym miejscu, nie tylko w imieniu własnym, do wszystkich wypowiedzianych dołączę tradycyjne, staropolskie: Szczęść Boże!
Jolanta Czech
 
135900