Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Obchody 10-lecia Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu

Treść


.
OBCHODY 10-LECIA PRYWATNEGO GIMNAZJUM
W STARYM SĄCZU
 
    Na 26 listopada 2015 Właściciel, Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie zaprosili gości na uroczystość obchodów jubileuszu 10-lecia Prywatnego Gimnazjum, połączoną ze ślubowaniem klas pierwszych.
    Pomysł na założenie prywatnego gimnazjum miała Iwona Rams wieloletnia nauczycielka biologii w Liceum Ogólnokształcącym. Założenie szkoły nie było rzeczą łatwą, ale efekty działalności właścicielki szkoły wyszły naprzeciw potrzebom starosądeckiej społeczności i efekty jej pracy były bardzo dobre. Inicjatywa zorganizowania tego typu placówki została przyjęta życzliwie przez rodziców dzieci kończących szkołę podstawową. Szkoła mieści się na drugim piętrze dawnego internatu Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Partyzantów 15. Obecnie uczy się tam 83 uczniów, z tej liczby 34 w klasach pierwszych, i to oni w dniu jubileuszu swej szkoły złożyli uroczyste ślubowanie.
Przez minione lata szkołę opuściło 260 absolwentów, którzy uczyli się w 14 klasach. Absolwenci wybierali szkoły średnie w Starym Sączu (69 osób, w tym 55 w LO a 13 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych), Nowym Sączu (106) oraz Wrocławiu (1) i Spale (1).
.

.
Na stanowisku dyrektora szkoły pracowały: Katarzyna Chyclak i Barbara Bobrowska, a obecnie funkcję tę pełni Agnieszka Weryńska-Kot.
W szkole są trzy dodatkowe lekcje języka angielskiego, kółko informatyczne, zajęcia SKS, warsztaty muzyczne, wyjazdy: na basen, integracyjne i tematyczne.
 
   Świętowanie Jubileuszu rozpoczęła Msza św. w kościele św.Elżbiety sprawowana przez ks.proboszcza Marka Tabora oraz ks.Pawła Gruszkę katechetę w starosądeckim Prywatnym Gimnazjum.
Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór prowadzony przez p.Agatę Nicpońską, w którym śpiewają uczniowie szkoły.
    Druga część uroczystości miała miejsce w sali „Sokoła”, gdzie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych połączone z przedstawieniem teatralnym „W poszukiwaniu księżniczki”. Aktorami byli wszyscy pierwszoklasiści. W nastrój uroczystości wprowadziła zaproszonych gości Alicja Kanik, która zaczarowała publiczność grą na fortepianie. Całość imprezy przeplatana była wspomnieniami z minionych dziesięciu lat. Na przedstawionych prezentacjach pokazane zostały początki gimnazjum, najważniejsze chwile i miłe wspomnienia ze wspólnych wyjazdów, imprez i spotkań. Uroczystość poprowadzili uczniowie i absolwenci szkoły.
    W uroczystościach udział wzięli: burmistrz Jacek Lelek, który gratulując dotychczasowych wyników i sukcesów, stwierdził, że jest to szkoła, w której tak nauczyciele, jak i uczniowie, są zaangażowani w kształtowanie samych siebie, co przynosi doskonałe efekty nauczania i wychowawcze.
Stanisław Szudek - dyrektor Sądeckiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, powiedział, że Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu, to szkoła, która wyrosła ponad przeciętność, a świadczą o tym jej wyniki.
Jest też dowodem na to, że nie ma szkół małych, dużych, niepublicznych czy publicznych. Przede wszystkim są szkoły przeciętne i takie, które ponad przeciętność chcą wyrosnąć. I to jest właśnie taka szkoła.
„Jestem przekonany, że gdyby więcej było takich gimnazjów jak to, to być może publiczna dyskusja wokół tych szkół byłaby inna. I los gimnazjów nie byłby taki niepewny. Myśląc o przyszłości, szkoła postanowiła poszerzyć zakres swoich działań. Życzę również nowopowstałej Niepublicznej Szkole Podstawowej równie wielkich sukcesów, biorąc od „starszego o 10 lat brata” wzór do naśladowania” - powiedział Stanisław Szudek.
Gratulacje i serdeczne życzenia złożyli również dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, Maria Sosin - dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, Zofia Wcisło prezes Stowarzyszenia „Gniazdo” oraz niżej podpisana.
Dyrektor Agnieszka Weryńska-Kot podziękowała: nauczycielom za trud ich dziesięcioletniej pracy, budowania dobrego i trwałego fundamentu szkoły, zaangażowania poprzednich dyrektorek: Barbary Bobrowskiej i Katarzyny Chyclak, za stworzenie wspaniałej codziennej szkolnej rzeczywistości, rodzicom - za okazane zaufanie, uczniom za to, że są i dzięki nim mogą być i nauczyciele, p.Joannie Gancarczyk - sekretarzowi szkoły, za codzienną pomoc i zawsze otwarte drzwi sekretariatu.
Składając podziękowania i symboliczny bukiet kwiatów Iwonie Rams, „która zdobyła się na odwagę i z wielkim zapałem oraz pasją stworzyła tę szkołę” obecna Dyrektor dziękowała za zaproszenie do współpracy i możliwość realizowania się w tym, co daje jej wiele radości i satysfakcji.
Uroczystości zakończyły się późnym popołudniem - dyskoteką w Domu Weselnym „Zacisze” w Gołkowicach Górnych.
    Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu to szkoła, gdzie w przyjaznej i życzliwej atmosferze młodzi ludzie mogą odnaleźć swoje pasje i zainteresowania, realizować się poprzez naukę, ale i wspólne wyjazdy, wycieczki i wzajemną współpracę, także na rzecz społeczności lokalnej.
    Z własnego doświadczenia z wdzięcznością i przyjemnością wspominam i podkreślam współdziałanie przy organizacji Koncertów Kolęd, które objęły uczniów z terenu całej Gminy Stary Sącz i cieszą się wielkim zainteresowaniem, i uznaniem. Patronat nad nimi sprawuje Redakcja „Z Grodu Kingi”, a współpraca z Gimnazjum układa się świetnie, za co jeszcze raz składam serdeczne podziękowania.
    Mam nadzieję, że kolejne lata pozwolą na dalszy rozwój tej szkoły i pozwolą na świętowanie kolejnych jubileuszy, czego życzy
Jolanta Czech
 
123937