Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Uroczyste otwarcie biblioteki w Gołkowicach

Treść


.
Burmistrz Starego Sącza i Dyrektor PiM-GBP zaprosili na
UROCZYSTE OTWARCIE
NOWEGO BUDYNKU BIBLIOTEKI
W GOŁKOWICACH
 
    Uroczystości, związane z otwarciem nowego budynku filii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołkowicach Górnych, odbyły się we wtorek 17 listopada 2015 r.
Powierzchnia użytkowa nowego budynku biblioteki wynosi 545 m2, posiada salę widowiskową i komputerową. Oczywiście centralnym miejscem, sercem biblioteki, jest pomieszczenie dla księgozbioru. Inwestycja warta ponad 2.5 mln złotych i wyposażenie za ponad 600 złotych niezmiernie cieszy i staje się kolejnym, komfortowym miejscem spotkań zaspokajającym potrzeby mieszkańców Gołkowic.
Tę inwestycję udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu z programu Ministra Kultury „Biblioteka Plus”. Starosądecka Gmina uzyskała aż 80% dofinansowania.
    Msza św. w kościele św.Antoniego Padewskiego, koncelebrowana przez księży: proboszcza Kazimierza Koszyka, prałata Augustyna Oleksego, kanonika Stefana Tokarza i wikariusza Artura Martę, uroczyście rozpoczęła radosne świętowanie tego wydarzenia. W wygłoszonej homilii ks.Proboszcz przedstawił historię i zadania bibliotek oraz ich rolę tak dawniej, jak i współcześnie.
.

.
Oficjalne przecięcie wstęgi otworzyło podwoje nowoczesnego budynku. Dokonali tego burmistrz Jacek Lelek, dyrektor Maria Sosin i zaproszeni goście, wśród których byli obecni: Anna i Wojciech Świątkowie - projektanci nowoczesnego budynku, Grzegorz Baran - małopolski wicekurator oświaty, Anna Wiśniewska i Jerzy Woźniakiewicz - dyrektorzy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Stanisław Pasoń - radny województwa małopolskiego, Marian Ryba - członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Jan Gomółka, Ryszard Poradowski, Zenon Szewczyk - radni powiatu nowosądeckiego, Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki - burmistrzowie Starego Sącza, Ewa Zielińska i Andrzej Stawiarski - przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu, Jan Migacz - sekretarz gminy, Zofia Bukowiec z biura senatora Koguta, radni Miasta i Gminy Starego Sącz, Stanisław Kusior - burmistrz Żabna, Paweł Dybiec - zastępca wójta gminy Łącko, Marek Janczak - wójt gminy Łabowa, księża parafii św.Antoniego Padewskiego w Gołkowicach oraz dyrektorowie szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu miasta i gminy Stary Sącz.
Gości powitała dyrektor Maria Sosin - inicjatorka tego przedsięwzięcia, której powstawanie nowych, świetnie wyposażonych bibliotek leży na sercu i stało się motorem działania. Wprawdzie skromnie podkreślała, że i ta biblioteka powstała dzięki pracy bardzo wielu osób, ale ogólnie wiadomo, że to Jej wytrwałość w działaniu sprawiła, że powstał budynek na miarę czasów.
Burmistrz Jacek Lelek powiedział:
- Gdyby nie pani dyrektor Sosin, ta biblioteka z pewności by nie powstała, to „wielki, mały człowiek”. Tyle, co pani Dyrektor potrafi zrobić, „wychodzić”, przekonać, tego nie potrafi nikt. Robi to zawsze z niesamowitą kulturą, ale i wielką determinacją. Pani Maria nadzoruje biblioteki w powiecie, więc każdy swoje z „Sosinową” przeszedł!
Wymaga w pierwszym rządzie od siebie i swych współpracowników. I to daje efekty - procentuje! Współczesna biblioteka jest nie tylko miejscem, gdzie książkę się pożycza i oddaje, foliuje i odkurza. To miejsce, w którym ludzie mają z książką obcować. To ma być miejsce twórczego zamętu, które będzie owocowało dalszymi pomysłami w społeczeństwie. I wierzę, że biblioteka w Gołkowicach taką funkcje będzie spełniać.
Patrząc na filie bibliotek, które dzięki Jej inicjatywie, powstały w Barcicach i Gołkowicach - to proszę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała główna siedziba biblioteki w Starym Sączu. Mamy już bardzo dobry „punkt odniesienia”.
Gratulacje i podziękowania stanowiły trzon tej części uroczystości.
Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz stwierdził, że chociaż niedługo kieruje swą placówką, już kolejny raz jest na otwarciu filii starosądeckiej biblioteki.
„Życzyłbym sobie tego, aby w całej Małopolsce sieć biblioteczna rozwijała się równie szybko. Pani dyrektor Sosin na każdym kroku udowadnia, jak bardzo zasłużyła na tytuł Bibliotekarza Roku Małopolski, który niedawno otrzymała. To, że potrafi Pani budować, to wszyscy widzimy, ale patrząc na szanowne grono, które zgromadziło się na dzisiejszej uroczystości - śmiem twierdzić, że potrafi pani wspaniale budować koalicję wokół bibliotek. A to jest bardzo ważne. Chciałbym, aby na wszystkich uroczystościach otwarcia bibliotek spotykało się tak zacne grono przedstawicieli władz i instytucji, którzy dostrzegają, jak ważna jest biblioteka w społeczeństwie”.
W programie artystycznym wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Gołkowicach, a także z koncertem fortepianowym Alicja Kanik i Michał Wcisło, który profesjonalnie zaśpiewał „Modlitwę” Bułata Okudżawy.
    Gratulując dotychczasowych osiągnięć i dokonań życzę p.Dyrektor, a za jej sprawą Starosądeczanom i mieszkańcom całej gminy, realizacji kolejnych zamierzeń. Marzenia się spełniają, jestem przekonana, że niebawem przyjdzie czas na otwarcie nowej siedziby Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.
Będzie się ona mieścić w budynku przy ul.Mickiewicza, w charakterystycznej zabytkowej willi z czerwonej cegły, wybudowanej na początku XX wieku dla adwokata Seuchtera. Przez wiele lat mieściła się tam szkoła rolnicza.
Starostwo Powiatowe przekazało ten budynek Gminie Stary Sącz.
Zostanie on wyremontowany i rozbudowany w kierunku ogrodu, bez zmiany historycznego frontu.
Według projektu, parter nowej siedziby biblioteki będzie otwartą przestrzenią, dostosowaną do potrzeb czytelni, działu dziecięcego i młodzieżowego.
Na piętrze znajdzie się m.in. wielofunkcyjna sala ze sceną.
 
    Pomyślności w realizacji kolejnego, niezmiernie potrzebnego projektu życzy
Jolanta Czech
 
124142