Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

XI kwesta na odnowę zabytkowych nagrobków

Treść


.
XI KWESTA
NA ODNOWĘ ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW
 
    Już jedenasty raz Towarzystwo Miłośników Starego Sącza zorganizowało kwestę na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na starosądeckich cmentarzach. Wśród kwestujących byli członkowie i sympatycy Towarzystwa: Danuta Sułkowska, Zofia Kucharska, Paweł Broniszewski, Adam Górski, Andrzej Nicpoński, Ignacy Kurowski Marian Kuczaj, Andrzej Nicpoński, Andrzej Rams, Wojciech Setlak oraz niżej podpisana Jolanta Młodkowska-Czech, władze miasta z burmistrzami: Jackiem Lelkiem i Kazimierzem Gizickim, przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Zielińską, radnymi: Julią Dziedzic, Ewą Ziębą, Krzysztofem Szewczykiem i Sławomirem Szczepaniakiem oraz uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego: Paulina Zięba, Katarzyna Kania, Maria Hejnold, Dominika Ostrówka, Sylwia Niemas, Dagmara Smoleń, Sylwia Marczyk, Karolina Bodziony Karolina, Anita Janik, Klaudia Fecko i Natalia Sajdak.
    1 listopada w dniu Wszystkich Świętych w bramach cmentarnych kwestowano w godzinach od 8.00 do 17.00.
Ofiarodawcy, tak jak i w minionych latach, otrzymywali pamiątkową „cegiełkę”, ze zdjęciem autorstwa Andrzeja Ramsa, przedstawiającym odnowiony z pieniędzy zebranych z 2014 roku, nagrobek ks.Antoniego de Prandoty Skrudzińskiego proboszcza z Białki - zmarłego w 1905 roku.
W 2014 roku zebrano 10 300 zł, za które poza wymienionym wyżej odnowiono także zabytkowe nagrobki znajdujące się na Starym Cmentarzu: Teodora Stojko i Józefa Kubackiego wachmistrzów żandarmerii w Starym Sączu, którzy zginęli śmiercią tragiczną na Dunajcu podczas ratowania ludzi w trakcie powodzi w 1907 r. oraz wykonano pierwszy etap rekonstrukcji nagrobka zasłużonych dla Starego Sącza małżonków Jana i Gabryeli Szołayskich herbu Starza zmarłych w Starym Sączu w II połowie XIX w., a z nowego cmentarza figurę aniołka znajdującą się przy głównej alejce.
Dzięki sfinansowaniu przez prywatnego sponsora, odnowiono także znajdujący się na Starym Cmentarzu nagrobek ks.Józefa Jarzębińskiego zmarłego w wieku 64 lat w 1919 r.
2 listopada 2015 r. w Muzeum Regionalnym rozliczenia kwesty dokonała komisja w składzie:
Andrzej Długosz - prezes Towarzystwa, Magdalena Fryźlewicz - kustosz Muzeum, Karol Fijałkowski - skarbnik Towarzystwa, Ignacy Kurowski - kwestujący, Paweł Broniszewski - kwestujący, Danuta Sułkowska - członek Zarządu, Jolanta Młodkowska-Czech - kwestująca redaktor „Z Grodu Kingi”.
W liczeniu zebranych pieniędzy pomagał Łukasz Dyrda - przedstawiciel najmłodszego pokolenia miłośników Starego Sącza.

                Zebrano 10 479.00 złotych.
.

.
Ofiarodawcom rozdano około 1800 „cegiełek”, a puszki kwestarzy zapełniły się wszelkimi nominałami monet i banknotów. Były jednogroszówki, ale również pięć banknotów po 100 zł i dziewiętnaście o nominale 50 zł.
Zasobność puszek zależała od miejsca i czasu kwestowania. Liczy się jednak każdy dar, płynący z serca. Mnie szczególnie wzruszyła rozmowa z panią z Gdańska, która nie każdego roku w dniu Wszystkich Świętych jest na starosądeckim cmentarzu, ale bardzo się ucieszyła, że kolejny już rok kwestujemy i zasilając „moją puszkę” gratulowała efektów tej inicjatywy.
To kolejna bardzo udana kwesta, dzięki której można będzie realizować restaurację następnych cmentarnych zabytków, zgodnie z planowanym długofalowym programem zakwalifikowanych do odnowy nagrobków.
    Towarzystwo, również tą drogą, składa gorące podziękowania osobom kwestującym oraz asystującej młodzieży szkolnej i przede wszystkim ofiarodawcom.
Jolanta Czech
 
123820