Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> Za klauzurą <

Treść


.
ZA KLAUZURĄ
STAROSĄDECKI KLASZTOR SIÓSTR KLARYSEK
OD ZAŁOŻENIA DO WSPÓŁCZESNOŚCI
 
.
     To tytuł książki autorstwa Danuty Sułkowskiej, która powstała przy współpracy merytorycznej s.Teresy Izworskiej i s.Salomei Stompel. Konsultację historyczną zapewnił ks.dr Ryszard Banach, a wydał ją Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury z okazji 750 - lecia lokacji Starego Sącza, ze środków finansowych budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz przekazanych przez burmistrza Mariana Cyconia. Finansowo to przedsięwzięcie wsparł również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
     W wstępie ks.dr Ryszard Banach, były kapelan starosądeckiego klasztoru, przypomina, że do tej pory nie ma opracowania monograficznego dotyczącego tego bardzo ważnego dla Polaków miejsca, szczególnie po kanonizacji w Starym Sączu przez Jana Pawła II 16 czerwca 1999r. księżnej Kingi.
     Historia zespołu klasztornego sióstr klarysek jest związana nierozerwalnie z dziejami Starego Sącza. Powstanie miasta było konsekwencją nadania księżnej Kindze przez jej męża księcia Bolesława Wstydliwego w 1257 r. Ziemi Sądeckiej, którą w rezultacie przekazała ufundowanemu przez siebie w 1280 r. klasztorowi klarysek,co potwierdzone zostało aktami prawnymi.
     Na powstanie książki, jak podaje autorka, miała wpływ jej pomoc przy obsłudze ruchu turystycznego przy klasztorze i pytania jakie zadawali turyści. Przekonała się że “o klasztorze, a szczególnie o życiu codziennym mniszek krąży wiele mitów, niejednokrotnie bardzo osobliwych. Jak wiadomo - tajemnica, a w tym przypadku raczej niewiedza, sprzyja snuciu domysłów, w konsekwencji powstawaniu hipotetycznych, mniej lub bardziej fałszywych obrazów rzeczywistości”.

Owe pytania i opinie skłoniły do powstania opracowania, najpierw w “Kurierze Starosądeckim”, a obecnie w formie książkowej tematu dotyczącego tak historii, jak i życia współczesnego sióstr tej kontemplacyjnej wspólnoty, dla których domem stał się starosądecki konwent.
Autorka przedstawia w poszczególnych rozdziałach książki m.in: Regułę zakonną od XIII wieku do współczesności; Klaryski w Polsce - klasztory trzynastowieczne i ich fundatorzy; Klaryski w Polsce - klasztory założone w XVII i XVIII wieku; Latyfundium klasztoru klarysek; Klasztor klarysek jako mecenas sztuki; Zespół architektoniczny Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu; Dawne zwyczaje świąteczne w starosądeckim klasztorze klarysek; Droga św.Kingi na ołtarze; O duchowości klariańskiej; Rytm klasztornych dni; Formacja zakonna; Klauzura czyli zamknięcie.
     W niedzielę 4 lutego 2007r. o godz. 16.30 w sali Domu Parafialnego odbędzie się uroczysta promocja książki “Za klauzurą” z udziałem Autorki i ks.dr Ryszarda Banacha, na którą zainteresowanych Czytelników w imieniu Organizatorów - burmistrza Mariana Cyconia i ks.prałata Alfreda Kurka - serdecznie zapraszamy.
Jolanta Czech
327409