Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Przekaż 1% podatku

Treść


.
PRZEKAŻ 1 % PODATKU
NA KONTO ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
 
.
Podatnicy, w rozliczeniu za 2005 rok, przekazali ponad 62 mln zł na cele społeczne. Swój 1 % oddało organizacjom pożytku publicznego 1 156 480 osób.
Liczba osób, podatników, które świadomie zarządzają swoim 1% podatku, od 1 stycznia 2004 r. systematycznie rośnie. Podstawę prawną do tego działania stanowi artykuł 27 d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Rozwiązanie wprowadzone w Polsce polega pokrótce na tym, że podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% musi najpierw wpłacić pieniądze na rzecz organizacji pożytku publicznego, a następnie odliczyć z tej wpłaty kwotę nie większą niż odpowiednik 1% podatku należnego. Wpłata musi zostać dokonana wyłącznie na rzecz organizacji pożytku publicznego i potwierdzona stosownym dokumentem (przelew bankowy lub pocztowy.
.
 
 
Tak więc podatnik, dzięki temu mechanizmowi może świadomie zadecydować, na jakie konkretne cele chce przeznaczyć 1% swojego podatku należnego państwu
.
 
Jedyne ograniczenie w tym zakresie, to konieczność przekazania środków wyłącznie organizacjom pożytku publicznego, a więc takim, które spełniają określone warunki, a przede wszystkim realizują zadania pożytku publicznego.
 
Podatnik, który chce skorzystać z odpisu 1% w 2007 r. powinien:
  1. Zorientować się, które organizacje posiadają status pożytku publicznego
  2. Wybrać z listy organizacji pożytku publicznego jedną (lub więcej organizacji), którą podatnik chce wesprzeć. Wspierając konkretną organizację wspierasz przede wszystkim realizowane przez nią cele i pomagasz tym, na rzecz których ta organizacja działa.
  3. Wpłacić na rzecz wybranej organizacji (wybranych organizacji) pieniądze. Po dokonaniu wyboru, podatnik musi zidentyfikować numer konta organizacji i dokonać wpłaty na to konto za pośrednictwem banku lub poczty. Kwota, którą wpłaca podatnik jest dowolna, jednak będzie on mógł z niej (w zeznaniu rocznym) odliczyć jedynie kwotę do wysokości 1% należnego podatku.
Jeżeli podatnik chce wpłacić kwotę dokładnie odpowiadającą 1% należnego podatku, to oczywiście powinien najpierw obliczyć należny za dany rok podatek, obliczyć jeden procent podatku i tę kwotę wpłacić na konto wybranej organizacji.
 
Najlepiej jeśli w tytule wpłaty podatnik wpisze "wpłata 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego"

4. Odliczyć kwotę odpowiadającą 1% podatku w zeznaniu rocznym. Należy pamiętać, aby wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Odpis 1% nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny.
Urząd Skarbowy zwróci podatnikowi podarowany 1 % podatku w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego. Jeśli z zeznania podatkowego będzie wynikała niedopłata, darowizna 1 % po prostu ją pomniejszy).
Niektóre organizacje pożytku publicznego same drukują dowody wpłaty, chcąc jak najbardziej ułatwić zainteresowanym wpłacenie na ich konto 1 % podatku.
Tak za pośrednictwem gazetki parafialnej “Z Grodu Kingi” uczyniło Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Gniazdo” w Starym Sączu, które niniejszym uprzejmie prosi o wsparcie.
Jolanta Czech
źródło: http://www.jedenprocent.pl/podatnik
327409