Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego

Treść


.
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE JUBILEUSZOWEGO ROKU
 
W Sylwestrowy wieczór 2006 r., starosądecka fara, będąca sercem parafii, stała się niemym świadkiem kolejnych wydarzeń w wielowiekowej historii miasta.
Uroczystą Mszę św. koncelebrowaną przez księży: prałata Józefa Grzegorzka, dziekana Pawła Tyrawskiego i katechetów - Henryka Homoncika, Bogusława Ruchałę i Grzegorza Franczyka pod przewodnictwem proboszcza parafii ks.prałata Alfreda Kurka rozpoczął utwór “Hej ponad regle, turnice” starosądeczanina Jana Joachima Czecha. Słowa tej kolędy góralskiej, w wykonaniu Chóru Parafialnego pod dyr.Stanisława Dąbrowskiego, wprowadziły bardzo licznie zgromadzonych wiernych w podniosły nastrój . Stały się manifestem wiary:
   Królu na ziemi i w niebie
   Nasz wiekuisty Panie,
   Hej, przyszliśwa haw do Ciebie
   Hej, wszyscy Podhalanie.
   Serca nasze Tobie w darze
   Składamy, składamy
   I na kobzie, na fujarze
   Zagramy, zagramy.
 
   Spojrzyj na naszą gromadę,
   Na twarde nasze życie.
   Jak żyć nam trzeba - Daj radę
   I łaski zlej obficie.
   My będziemy stać przy Tobie
   Jak granit, jak skała,
   By Ci chwały w każdej dobie
   Pieśń brzmiała, pieśń brzmiała.
 
Wśród zebranych wiernych we Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz miasta na czele z burmistrzami: Marianem Cyconiem i Jackiem Lelkiem, z przewodniczącym Rady Miasta Marianem Lisem i jego zastępcą Ewą Zielinską.
Homilia wygłoszona przez ks.Pawła Tyrawskiego głęboko zapadła w serca i umysły Starosądeczan i musimy odnotować ją dla tych, których z różnych powodów w kościele zabrakło i dla potomnych. Prosili mnie o to wielokrotnie ludzie, którzy ją lub o niej słyszeli. Spełniając tę prośbę przytaczam jej tekst:
“Zgromadziliśmy się w tej prastarej świątyni w przełomowej godzinie zakończenia roku 2006, a rozpoczęcia roku 2007. W życiu naszym wielokrotnie przeżywaliśmy już taką godzinę - 20, 40, 60a może 80 razy? Ale ta noc ma szczególny wydźwięk.
W tę noc rozpoczynamy Wielki Jubileusz 750-lecia założenia miasta Starego Sącza i jubileusz 800-lecia narodzin patronki parafii św.Elżbiety.
W starożytności przez długi okres dziejów liczono czas od założenia miasta Rzymu: “Ab urbe condita”. Nawet narodzenie Pana Jezusa określano, na rok 753 od założenia Rzymu.
My dziś rozpoczynamy 750. rok od założenia Starego Sącza. Na tej przestrzeni czasu ileż dokonało się spraw. Budowy, przebudowy, rozwój gospodarczy ale i pożary, najazdy wrogów, dwie wojny światowe. Żyło tu wielu ludzi, którzy sławili starosądecki gród, a wśród nich m.in.: ks.Leopold Kmietowicz - przywódca Powstania Chochołowskiego, Wiktor Bazielich - historyk , malarz Czesław Lenczowski, światowej sławy śpiewaczka operowa - Ada Sari, kompozytor, literat i pedagog Jan Joachim Czech, Szczęsny Morawski autor monumentalnego dzieła pt.“Sądecczyzna”, filozof ks. prof Józef Tischner i wielu innych.
Stary Sącz, wśród wielu bardzo cennych rzeczy, ma skarb największy - “bank modlitwy”. To klasztor Sióstr Klarysek, gdzie za klauzurą jego mieszkanki, w dzień i noc wypraszają miastu błogosławieństwo Boże.
Wydarzeniem bez precedensu, najważniejszym w dziejach, była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II - jedna, jedyna i to w naszych czasach! Przybył do nas, aby kanonizować Panią tej ziemi. Z radością, wzruszeniem i wdzięcznością byliśmy uczestnikami tej podniosłej uroczystości. Nasi praojcowie chyba nigdy nie pomyśleli, że coś takiego może się wydarzyć. Za to wszystko winniśmy być Bogu wdzięczni. Jak mówi św. Paweł: “Za wszystko dziękujcie Bogu, i bądźcie wdzięczni”.
Otrzymane dziedzictwo wielu pokoleń zobowiązuje do zachowania, pielęgnowania i kontynuowania na przyszłość. Za nami 750 lat i ten dorobek kultury, którego jesteśmy świadkami i spadkobiercami. Przed nami odpowiedzialność za to dziedzictwo, które otrzymaliśmy i obowiązek dalszego rozwoju. Kończący się za chwilę rok jest wspaniałym świadectwem pielęgnowania otrzymanego dziedzictwa i troski o dalszy jego rozwój, ze strony władz miasta. Za to dziękujmy Bogu i tym którzy ten trud podjęli.
Rozpoczynamy Nowy Rok Jubileuszowy, przed nami nowe wyzwania i plany. Złóżmy je już dziś podczas tej Mszy św. w ręce Opatrzności Bożej. W myśl proroka Dawida, który wołał: Jeżeli domu Pan nie zbuduje , darmo się trudzą którzy go budują. Darmo jest wam wstawać os północy, jeżeli Pańskiej nie macie pomocy”. A dawniej powtarzano: “Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak mówili starzy, jeśli wezwiesz tej pomocy, wszystko ci się zdarzy.” W tej szczególnej godzinie rozpoczęcia Roku Jubileuszowego, dziękując za dawne dobra, prośmy o błogosławieństwo i pomoc Bożą przy dalszych planach, zamiarach i inwestycjach.
Nie sposób w tej godzinie pominąć faktu, że rozpoczynamy także jubileuszowy Rok Świętej Elżbiety - 800-lecie Jej urodzin.
Świętą Elżbietę Opatrzność obrała na patronkę parafii i kościoła. Patron jest po to, by był wzorem.
Św.Elżbieta nie żyła długo - zaledwie 24 lata. Czas ten jednak wystarczył, aby potomni mogli czerpać z bogactwa Jej życia. Jest wzorem dla młodych, w postawie pielęgnowania cnoty dziewictwa, wzorem dla małżonek, w dochowaniu wierności małżeńskiej, wzorem dla matek, jak poświęcać się dla swoich dzieci, wzorem dla wdów jak znosić krzyż i bolesne doświadczenia życia. Wreszcie jako księżna jest wzorem dla samorządowców, ukazuje jak sprawiedliwie i z miłością kierować społeczeństwem. Święta Elżbieta przedstawiana z bukietem róż niech nam wszystkim przypomina o potrzebie miłości, cierpliwości i wzajemnym zrozumieniu. Miejmy dla każdego bukiet róż.
Biskupi Fuldy i Erfurtu, gdzie patronką diecezji jest św. Elżbieta, we wspólnym liście napisali: “Przede wszystkim w stosunkach międzyludzkich należy przeciwdziałać obojętności, i stworzyć miejsca, w których każdy znajdzie ciepło i przychylność”. Przypomnieli zasadę, którą kierowała się święta: “Ten, kto kocha bezinteresownie, dotyka Boga, myśli tak samo jak On”
Wpatrując się w jubileuszową świętą, naśladując Ją, idźmy w Nowy Rok Jubileuszowy z zawołaniem ojców: Z Bogiem z Bogiem każda sprawa, tak mówili starzy, jeśli wezwiesz tej pomocy, wszystko ci się zdarzy” - zakończył Kaznodzieja.
 

 
Po Eucharystii Burmistrzowie poprosili księdza prałata Alfreda Kurka, aby jako gospodarz parafii, jako pierwszy wpisał się do wspaniałej Księgi Pamiątkowej Obchodów 750-lecia lokacji Starego Sącza.
Umocnieni modlitwą, podniosłą atmosferą uroczystości, wprowadzającą w nastrój całego roku jubileuszy, zgromadzeni w świątyni w większości udali się, wspaniale wyremontowaną uliczką, do dziś przez starszych mieszkańców zwaną “Farną”, do Rynku, gdzie gremialnie, przy muzyce i pokazie sztucznych ogni powitano Nowy 2007 Rok, składając sobie nawzajem, a także naszemu miastu, życzenia wszelkiej pomyślności i realizacji zamierzeń.
Jolanta Czech
327409