Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kronika parafialna

Treść


.
KRONIKA PARAFIALNA - luty 2007 r.
.
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZYJĘLI:
Barbara Jahimczak
Jakub Żabecki
Radosław Pelc
Mateusz Stawiarski
Wiktor Hajn
Sara Hilger
Wiktoria Tokarczyk
.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowych
członkach naszej Wspólnoty Parafialnej.
.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI:
Izabela Kutak i Michał Król
Anna Maciuszek i Andrzej Sopata
.
Nowożeńcom życzymy obfitych łask Bożych.
.
ODESZLI DO WIECZNOŚCI:
Adam Janik - 60 lat
Stanisława Ćwikowska - 76 lat
Kunegunda Gargula - 83 lata
Helena Maśko - 80 lat
Rozalia Kulig - 80 lat
Janina Kakuba - 85 lat
Marta Urbańczyk - 31 lat
.
Niech Miłosierny Bóg obdarzy ich
szczęściem wiecznym.
327409