Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Starosądecki witraż poetycki

Treść


.
STAROSĄDECKI WITRAŻ POETYCKI
 
.
          “Młodością płynie w wiek dwudziesty pierwszy
          Stary Sącz młody na przekór metrykom
          tu
          Przeszłość z Przyszłością za pan brat pod rękę
          starosądeckim spacerują Rynkiem”.
                            Maria Lebdowiczowa “W Starym Sączu”
 
.
     Z okazji 750-lecia lokacji miasta Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ogłosił Ogólnopolski Konkurs Poetycki pt.: “Stary Sącz - Witraż Poetycki”, któremu patronował burmistrz Marian Cycoń. Propozycja uczestnictwa w nim spotkała się z dużym zainteresowaniem twórców. Napłynęło 103 zestawy wierszy, łącznie przeszło 300 utworów. W szranki o poetycki wawrzyn stanęli poeci z całej Polski, w różny sposób związani z naszym miastem. Ich zauroczenie tym szczególnym miejscem widać w większości prezentowanych utworów.
Najlepsze prace zostały wydrukowane w pokonkursowym almanachu, w którego wstępie Ignacy S. Fiut pochodzący z Mostek - absolwent starosądeckiego Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie napisał: “Stary Sącz zbliża się do kolejnej rocznicy swych urodzin, a liczyć będzie już siedem i pół wieku. Sędziwy obywatel ziem polskich, rozsiadły na włościach w widłach Dunajca i Popradu, pewnie z zadowoleniem głaszcze swoją szpakowatą brodę. Pewnie jest dumny i cieszy się z ludzi tu żyjących, przez te wieki dbających, by skutecznie opierał się nawałnicom natury i historii. Nie tylko woda i ogień zaglądały w jego opłotki, ale i kolejne najazdy barbarzyńców wbijały ciernie cierpienia w pamięć i serca jego mieszkańców. Nigdy nie zniszczyło w nim tej iskry nadziei, która pozwala im przemierzać to miasto, ale i świat z podniesionym czołem. Wydało przecież wielu wybitnych artystów, uczonych, bohaterów, którym poczucie polskości tu zrodzone zawsze było rzeczą świętą.”

     W sobotę 9 grudnia 2006 r. w Klubie “Omen” ogłoszono wyniki Konkursu. Jury w składzie: przewodniczący - prof.dr hab.Ignacy Stanisław Fiut - poeta, krytyk literacki; Danuta Sułkowska - poetka i dr Wojciech Kudyba - pisarz, przyznało następujące nagrody:
pierwszą nagrodę za pojedynczy utwór otrzymała Ewa Bajkowska z Lublina,
drugą - Marian Wójtowicz z Limanowej,
trzecią Rafał Jaworski z Tychów.
.
Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Kokot z Nowego Targu, Barbara Paluchowa z Piwnicznej Zdroju, Mirela Rubin - Lorek z Krakowa i Grażyna Tatarska z Pruszkowa.
Wśród autorów zestawów wierszy nie przyznano głównego lauru. Dwa drugie miejsca wywalczyły: Wanda Łomnicka-Dulak i Maria Lebdowiczowa z Piwnicznej-Zdroju, a dwie trzecie nagrody zdobyły: Annna Piliszewska z Wieliczki i Maria Golanka z Sosnowca. Wyróżnienie - Maria Łatocka z Warszawy.
.
Wyróżnienia specjalne otrzymali:
Janusz Szot - nagroda burmistrza Mariana Cyconia dla najlepszego autora ze Starego Sącza;
Joanna Kościółek z Muszyny - nagroda przewodniczącego jury prof.Ignacego S.Fiuta - za rzadko spotykaną wrażliwość w doświadczaniu i postrzeganiu świata w jego fundamentalnej jedności, ale i różnorodności, odkrywającą jego trudne do uchwycenia wymiary;
Eżbieta Galoch z Turka - nagroda dyrektora MGOK Matyldy Cieślickiej za wiersze ukazujące istotę powołania zakonnego i życie sióstr klarysek.
.
Podczas uroczystego podsumowania nadesłane na konkurs strofy czytały uczennice Zespołu Szkół Zawodowych im.Władysława Orkana: Edyta Zbyszowska, Natalia Jarzębak i Paulina Kowalska, które przygotowała p.Lidia Paluch.
Swoje utwory czytali także ich autorzy. Zaskakiwała w ich treści świeżość spojrzenia na codzienne sprawy miasteczka, na jego urok wpisany w dzieje, i czar wspomnień, jak w wierszu Marii Golanki: “Wspomnienia gasi świt”.
“Na próżno szukam mego miasta pośród mazurskich jezior.
Nocną tęsknotą, owianą górskim rześkim powietrzem, z każdym biciem serca uciekają myśli tylko jedną ścieżką
- do młodzieńczych lat ze Starego Sącza”.
Dobrze, że możemy tutaj żyć - nie musimy tęsknić.
Jolanta Czech
327409