Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Oczarowani >Mistrzem i Małgorzatą<

Treść


.
OCZAROWANI “MISTRZEM I MAŁGORZATĄ”
.
15 lutego w Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu odbyły się rejonowe eliminacje Małopolskiego Konkursu Czytelniczego - “Bohaterowie lektur szkolnych”. Wzięli w nich udział uczniowie szkół średnich z powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i Nowego Sącza, a organizatorem był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.
Tym razem młodzież odpowiadała na pytania dotyczące powieści rosyjskiego pisarza Michała Bułhakowa “Mistrz i Małgorzata. Uczniowie zachwycili członków jury znakomitą znajomością utworu, aż sześciu z nich uzyskało maksymalną ilość punktów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a osoby, które zajęły najwyższe miejsca zostały nagrodzone i będą reprezentować nasz rejon na etapie wojewódzkim w Krakowie.
Przy okazji konkursu warto przypomnieć powieść Bułhakowa, bo oprócz tego, że jest arcydziełem literatury światowej, niesie przesłanie o znaczeniu uniwersalnym. “Mistrz i Małgorzata” to utwór złożony, paraboliczny, nie poddaje się jednoznacznym interpretacjom. Akcja wątku realistycznego rozgrywa się w Moskwie lat trzydziestych XX w. W groteskowy sposób pisarz ukazuje absurdalność rosyjskiej rzeczywistości zdeformowanej przez system komunistyczny. We wszystkich dziedzinach życia panuje zakłamanie i obłuda, powszechne jest donosicielstwo, szpiegostwo, łapownictwo, wykorzystywanie stanowisk do własnych celów. Ludziom narzucana jest ideologia ateizmu. Tych, którzy myślą niezależnie doprowadza się do nędzy i obłędu lub aresztuje.
W tym zniekształconym przez zło świecie pojawia się nagle szatan Woland i jego świta. Demoniczni goście z zaświatów przybywają jednak w nietypowych zamiarach. Stereotypowe przedstawienie szatana każe bowiem traktować go jako twórcę i roznosiciela zła, nie zaś tego, kto z nim walczy. Tymczasem Woland i jego towarzysze pojawiają się wszędzie tam, gdzie przekroczone są normy moralne i paradoksalnie dokonują naprawy przez zniszczenie. Zło, które tradycyjnie reprezentują, staje się środkiem walki z ludzkimi wadami i niesprawiedliwością. Taką interpretację sugeruje motto utworu pochodzące z “Fausta” Goethego: “Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.” Szatan Bułhakowa to filozof, często wypowiada mądre sądy o istocie zła, o prawdzie, a także wbrew panującej ideologii potwierdza istnienie Jezusa i Jego śmierć za grzechy ludzi.
W utworze Bułhakowa obecny jest również motyw biblijny. Bohaterem powieści Mistrza- odrzuconego i szykanowanego niezależnego pisarza jest Chrystus, występujący jako Jeszua Ha-Nocri, którego tchórzliwy prokurator Poncjusz Piłat skazuje na śmierć. Opowieść o Chrystusie odbiega od historii zapisanej w Ewangelii, ale przywołuje główne zasady w niej zawarte: prawdę, dobro, miłosierdzie, sprawiedliwość. Obrona tych wartości, zwłaszcza w komunistycznym systemie zniewolenia i zakłamania, wymagała wielkiej odwagi. Powieść Bułhakowa została wydana w Związku Radzieckim dopiero w 1973 r., ponad trzydzieści lat po śmierci autora, jeszcze w wersji ocenzurowanej.
Organizatorzy i gospodarze wspaniale wywiązali się ze swego zadania. Konkurs został przeprowadzony bardzo sprawnie, w związku z tłustym czwartkiem zadbano nawet o tradycyjne pączki.
Zwycięzcami konkursu zostali: Gabriela Dutka (II LO w Limanowej), Kinga Filipek (II LO w Nowym Sączu), Natalia Gorczowska (I LO w Starym Sączu), Karolina Sztaba (ZSE z Gorlic) oraz dwie uczennice ZS im.Św.Kingi w Łącku: Renata Duda i Katarzyna Łazarz.
Anna Skalska
123927