Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wywiad z burmistrzem Marianem Cyconiem

Treść


.
.
NASZE MIASTO BĘDZIE JESZCZE PIĘKNIEJSZE
wywiad z burmistrzem Marianem Cyconiem
.
 
 
Panie Burmistrzu. Ostatnio w mediach lokalnych głośno było na temat pozyskanych dla Starego Sącza środków na odnowę zabytków. Sprawa była tak ważna, że stała się przedmiotem głosowania w Parlamencie?
W styczniowym numerze “Z Grodu Kingi” przedstawiliśmy Czytelnikom zamierzenia związane z obchodami Roku Jubileuszowego - 750-lecia lokacji Starego Sącza. Chcąc na bieżąco informować o najważniejszych sprawach zwróciliśmy się o informacje do p.burmistrza Mariana Cyconia.
 
.
Kto może skorzystać z tego dofinansowania i jak się o nie starać?
- Rzeczywiście. nasze zabiegi o to, aby 750-lecie miasta o tak doniosłym znaczeniu dla polskiej historii i tak wielkich walorach zabytkowych uczcić kompleksową odnową, jak to się od lat dzieje w Krakowie, ostatecznie powiodły się. Historia mojego wniosku, z jakim zwracałem się do niemal wszystkich instytucji w państwie, które mogły pomóc, zakończyły się szczęśliwie, chociaż nie bez problemów. Powiem tylko, że poprawka, wprowadzająca dodatkowe środki dla Starego Sącza, zgłoszona przez posłów podczas przyjmowania budżetu w Sejmie, przepadła z kretesem. W tej sytuacji pozostała próba wprowadzenia jej przez Senat, wraz z innymi poprawkami do budżetu państwa. Tutaj na szczęście głosowanie poszło po naszej myśli. Duże zaangażowanie wykazał w tej sprawie senator Stanisław Kogut, za co mu serdecznie w imieniu własnym i całego społeczeństwa Grodu św. Kingi jeszcze raz dziękuję. Ale schody jeszcze się piętrzyły. Komisja Finansów negatywnie zaopiniowała poprawkę izby wyższej parlamentu, zalecając posłom jej odrzucenie. Na szczęście w ostatecznym głosowaniu Sejm poprawkę przyjął, czego efektem jest zwiększenie o 2,5 mln złotych środków dla województwa małopolskiego, z przeznaczeniem na odnowę zabytków Starego Sącza. To naprawdę wielki sukces i odczuwam tutaj działanie św. Kingi. Żebyśmy tylko tej okazji nie zmarnowali... Zakładaliśmy sobie trzy etapy rewitalizacji Starego Sącza. Pierwszy praktycznie mamy za sobą - przebudowa Rynku. Drugi etap też jest na ukończeniu - to taki etap “eksportowy” - odbudowa starosądeckiego ratusza, oczywiście w skansenie w Falkowej. Trzeci etap przed nami - odnowa budynków.
 
.
Proszę powiedzieć, jak przebiegają przygotowania do Jubileuszu.
- Dofinansowanie przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów, które posiadają w Starym Sączu obiekty wpisane do rejestru zabytków. Mogą się o nie starać zarówno osoby fizyczna jak i Parafia św. Elżbiety, Siostry Klaryski, SHP Rolnik czy inne podmioty prawne. Wszystkie te osoby natychmiast powiadomiliśmy o istnieniu takiej szansy i zorganizowaliśmy w Urzędzie Miasta i Gminy spotkanie z nimi, na które zaprosiliśmy także przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jest to o tyle ważne, że chociaż pieniądze przeznaczone są na zabytki Starego Sącza, jednak obowiązują tutaj ogólne procedury Ministra Kultury. Dlatego ostateczny czas składania wniosków upływa już 28 lutego. Czas jest bardzo krótki, ale szansa również niepowtarzalna. Mam nadzieję, że z takim trudem zdobyte środki właściciele podmiotów wykorzystają i nasze miasto będzie jeszcze piękniejsze. Z moich informacji wynika, że najlepiej do remontów i wnioskowania o pomoc budżetu państwa przygotowane są Siostry Klaryski i ksiądz prałat Alfred Kurek. Siostry złożą wniosek o pieniądze m.in. na renowację wieży bramnej i elewacji kościoła św. Trójcy. Ksiądz Prałat zamierza odrestaurować organy, chór i stalle. Także Urząd Gminy zamierza wystąpić o środki na wymianę dachu, na swoim budynku w Rynku (klub OMEN), a także na najpilniejsze remonty w kościółku św. Rocha na starym cmentarzu. Mało kto wie, że ten kościół, podobnie jak cmentarz, stanowi własność komunalną.
 
Poza tym odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750-lecia, na którym omawiano szczegółowy harmonogram obchodów. Będzie on upubliczniony niebawem. Na pewno główne uroczystości odbędą się w niedzielę 8 lipca na starosądeckim Rynku.
A z ciekawostek: uzgodniliśmy również wydanie tomiku wierszy starosądeckiej poetki - Agaty Konstanty.
.
Skoro już wspomniał pan Burmistrz księcia Bolesława Wstydliwego i św. Kingę...
- Najbliższym znaczącym wydarzeniem będzie koncert Capelli Cracoviensis pod dyrekcją samego mistrza Stanisława Gałońskiego, który odbędzie się 2 marca - dokładnie w 750 lat od dnia, w którym Bolesław Wstydliwy w Nowym Korczynie, przekazał swojej żonie Kindze Ziemię Sądecką. Niezwykły też będzie tytuł koncertu (granego także m.in. w Krakowie): “Początki polifonii. Zabytki muzyczne średniowiecznego Krakowa, Starego Sącza, Paryża i Santiago de Compostella”. Pokazuje on, w jak doborowym towarzystwie znajduje się nasze miasto.
 
.
A co dzieje się z projektem starosądeckiego lotniska?
- Wiem, wiem, chodzi o moje wystąpienie do Prezydenta Krakowa. Sytuacja jest taka. Kraków, tak jak Stary Sącz, obchodzi w bieżącym roku jubileusz 750-lecia lokacji. Prezydent ogłosił konkurs na projekt pomnika Bolesława Wstydliwego - który dokonał tego aktu w 1257 roku. W informacji o lokacji Krakowa ginie jednak historyczna prawda o tym, że była ona możliwa dzięki posagowi św.Kingi, który ofiarowała swemu mężowi na odbudowę zrujnowanego wojnami kraju, w szczególności Krakowa. Z inicjatywą, aby również Kinga znalazła się na cokole, wystąpiła część krakowskich radnych. Uznałem, że jako burmistrz miasta św.Kingi powinienem również zabrać głos w tej sprawie i - szanując oczywiście niezależność prezydenta Krakowa - wspomóc słuszną ideę. Tym bardziej, że Stolica Apostolska przychyliła się do próśb samorządowców polskich i uznała Świętą Kingę ich patronką. To ogromna grupa zawodowa, na której spoczywa też potężna odpowiedzialność. Możemy się cieszyć, że nasza Święta będzie ich, moją również, Niebiańską Patronką.
 
.
Czy ruszyła już budowa obwodnicy Starego Sącza?
- Po pierwszej bardzo istotnej fazie, polegającej na skonsultowaniu pomysłu z opinią publiczną, zaczęły się żmudne i długotrwałe prace planistyczno-projektowe. Ważny krok mamy za sobą. Podczas ostatniej sesji Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania miasta, który ma umożliwić lokalizację lotniska. A trzeba się bardzo spieszyć, gdyż w nieodległym okresie rząd przyjmie dokument ustalający sieć lotnisk w Polsce. Jeśli nie znajdziemy się w tym dokumencie - a nie trafia się tam jedynie za piękne intencje - będziemy w zasadzie na straconej pozycji w zakresie pozyskiwania dofinansowywania. Zabiegamy więc o umieszczenie zapisów o budowie lotniska komunikacyjnego na Sądecczyźnie w dokumentach strategicznych Ministerstwa Transportu oraz województwa małopolskiego. Odbyły się również uzgodnienia z prezydentem Nowego Sącza i władzami Krynicy i Piwnicznej, którzy zdecydowanie popierają tę inicjatywę. Samorządy te będą współfinansować wykonanie studium wykonalności dla projektu. Ustalono również zatrudnienie przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego koordynatora projektu budowy lotniska. Koszty jego zatrudnienia poniosą solidarnie wspomniane samorządy. Tak poważny projekt potrzebuje osoby, która skupi swoje działania wyłącznie na tym temacie.
 
.
Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom ten pomysł.
- Oczywiście. Po drugiej stronie Dunajca zakotwiono już 18 pali pod przyczółki do mostu, po naszej 8. Kolejne dziesięć to kwestia najbliższych dni. Cała droga jest już wytrasowana, zgodnie z planem następują wylesiania, odkrzaczania. Przypomnę, że inwestycja ma być oddana w kwietniu 2008 roku, a budowany most będzie miał długość ponad 300 metrów. Droga z Brzeznej do Starego Sącza skróci się o ponad 10 km. A przecież wielu starosądeczan pamięta jeszcze jak chodziło się “na przewóz koło franciszkanów”. To jest też ważne, bo zamierzamy uruchomić w Starym Sączu szkołę muzyczną, w której liczymy także na uczniów z drugiej strony Dunajca.
 
.
Czy jest jeszcze coś, o czym Pan Burmistrz chciałby poinformować naszych Czytelników?
- Stary Sącz posiada niezwykłe tradycje muzyczne. Tutaj powstały najstarsze polskie utwory wielogłosowe. Tu mieszkała i przyjeżdżała do rodziców Ada Sari, (urodzona w Wadowicach), której ojciec Edward Szayer przez 45 lat bez przerwy był radnym miejskim, a w latach 1919 - 1936 był burmistrzem, tu wreszcie; w bieżącym roku odbędzie się już XXIX Festiwal Muzyki Dawnej i XXIV Festiwal Zespołów Artystycznych im.Jana Joachima Czecha - starosądeckiego kompozytora, literata, pedagoga, który uczył muzyki, i którego sława, wraz z jego uczniami, rozeszła się po całym świecie. To tutaj dziś uczy się 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży i często nasze miasto zwie się “Krakowem szkół średnich” - tak wielka jest liczba uczniów tych szkół, w stosunku do liczby stałych mieszkańców. Chcemy zadbać, aby nowe pokolenia Starosądeczan, ale także dzieci z Rytra, Łącka, Piwnicznej czy Podegrodzia miały łatwiejszy dostęp do edukacji muzycznej. Jesteśmy po rozmowach w Ministerstwie Kultury. Chcemy, by Podstawowa Szkoła Muzyczna I stopnia powstała już od 1 września br., o ile zdążymy z wszystkimi sprawami proceduralnymi. Mieścić się będzie w budynku przy ul.Krakowskiej 26 (dawny MPGK). Zlecono już projekt adaptacji budynku na cele szkoły. Obok, w miejsce zdekapitalizowanych budynków urządzilibyśmy wygodny parking dla przyjeżdżających.
 
.
W imieniu Czytelników gazetki serdecznie dziękuję za uzyskane informacje i życzę pomyślności w realizacji zamierzeń.
.
Jolanta Czech
- Z satysfakcją mogę powiedzieć, że wśród 25 wniosków (spośród ponad 140 złożonych) które uzyskały dofinansowanie z Unii Europejskiej znalazł się nasz wniosek na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Barcicach (budynek remizy OSP). Otrzymamy dofinansowanie 266 tysięcy zł, całość projektu to 660 tysięcy. Ogłosiliśmy również przetarg na dzierżawę targowicy przy ul. Wielki Wygon na 20 lat. Dzierżawca będzie zobowiązany do prowadzenia punktu gromadzenia zwierząt i organizacji tradycyjnych starosądeckich jarmarków, jednak mamy nadzieję, że poza tym uruchomi działalność, która pozwoli lepiej wykorzystać to miejsce w pozostałych dniach i stworzy dodatkowe miejsca pracy.
136076