Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Komunikat Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.
Szanowni Państwo!
.
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza ogłasza przyjmowanie przedpłaty na wznowiona “Historię Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 r.” jak pod redakcją prof. Henryka Barycza ukazała się w 1979 r.
Główne tematy dzieła: pradzieje Starego Sącza, dzieje miasta w okresie staropolskim, w latach autonomii austriackiej, oraz w okresie międzywojennym 1918-1939. Uwzględnione zostaną dzieje latyfundium starosądeckiego (klasztoru). Książka zawiera rozdział o kulturze Starego Sącza.
Nowe wydanie zawierać będzie kolorowe zdjęcia z klasztoru i samego Starego Sącza (w starym wydaniu czarno-białe).
.
Przedpłata wynosi 30 złotych. Subskrybenci otrzymają gratisowo drugi tom dziejów najnowszych Starego Sącza od 1939 do 1980 roku względnie kolorowy przewodnik po zabytkach Starego Sącza (do wyboru).
.
Książka ukaże się jeszcze przed głównymi uroczystościami jubileuszu 750-lecia miasta i będzie do odbioru w lipcu 2007 r.
Przedpłaty przyjmuje Muzeum Regionalne w Starym Sączu - Rynek 6 w godzinach pracy.
Można także wpłacać na konto Towarzystwa Miłośników Starego Sącza w Banku Spółdzielczym w Starym Sączu nr 70881600012001000020040001 z dopiskiem “na Historię Starego Sącza”.
.
Za Zarząd Towarzystwa
126600