Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Najnowsze dokumenty

Treść


.
NAJNOWSZE DOKUMENTY
ŚWIĘTA KINGA PATRONKĄ POLSKICH SAMORZĄDOWCÓW
.
Dzięki uprzejmości p.Burmistrza otrzymaliśmy dla naszych Czytelników kopie dokumentów ze Stolicy Apostolskiej i Kurii Diecezjalnej, które niniejszym przedstawiamy:
.
         
.
DLA POLSKI
.
Wierni w Polsce otaczali i nadal otaczają wyjątkowym i żywym kultem Świętą Kingę, księżną, która sprawując władzę okazała się prawdziwą matką, szczególnie wobec ubogich i uciśnionych.
Dlatego Jego Ekscelencja Arcybiskup Przemyski Obrządku Łacińskiego Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, przychylając się do licznych próśb władz cywilnych, zaaprobował zgodnie z prawem wybór świętej Kingi na Patronkę wobec Boga tych, którzy w Polsce z mandatu Narodu pełnią publiczne urzędy jako “Samorządowcy”.
Przeto pismem z dnia 15 lutego 2006 roku zwrócił się z prośbą, o zatwierdzenie powyższego wyboru i aprobatę, zgodnie z Normami dotyczącymi Patronów oraz zgodnie z normą Instrukcji “O Liturgicznych Kalendarzach Partykularnych a także o Oficjach i Mszach Własnych”, n.30.
Dlatego Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zważywszy na to, mocą uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Benedykta XVI, przychyliła się do przedłożonych próśb i zatwierdza
.
ŚWIĘTĄ KINGĘ, DZIEWICĘ
PATRONKĄ PRZED BOGIEM,
SAMORZĄDOWCÓW W POLSCE,
.
zgodnie z wszystkimi uprawnieniami oraz liturgicznymi przywilejami, zawartymi w przepisach (rubrykach), bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.
.
Kongregacja ds.Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Dnia 27 października 2006 r.
Podpisali
Kardynał Francis Arinze - Prefekt
Marius Marini - Subsekretarz
 
.
Z Kurii Diecezjalnej w Tarnowie burmistrz Marian Cycoń otrzymał pismo datowane 9 lutego 2007 r. następującej treści:
.
.
Szanowny Panie
.
Z wielką radością przekazuję informację, że Święta Kinga, fundatorka i pierwsza Ksieni klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu oraz patronka diecezji tarnowskiej została zatwierdzona przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Patronką Samorządowców w Polsce.
W załączeniu przesyłam kopię dokumentu Stolicy Apostolskiej wraz z tłumaczeniem na język polski.
Równocześnie pragnę poinformować, że w miejscu kanonizacji Matki Kingi - na starosądeckich błoniach - co roku w trzecią niedzielę miesiąca czerwca, przy ołtarzu papieskim odbywa się spotkanie (pielgrzymka) samorządowców oraz rodzin z diecezji tarnowskiej. Najbliższe spotkanie odbędzie się 17 czerwca br. Przewodniczyć mu będzie kardynał Franciszek Macharski. Już dziś w imieniu biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca serdecznie zapraszam Pana oraz Pana Współpracowników na to spotkanie.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
Ks.dr Wiesław Piotrowski
124035