Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Spotkanie opłatkowe u Sióstr Klarysek

Treść


.
“Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy...”
.
OBY ŚWIĘTA KINGA ZAWSZE MIAŁA NAS W SWEJ OPIECE
spotkanie opłatkowe u Sióstr Klarysek
.
To już czwarty raz, 28 stycznia 2007 r., w ostatnią niedzielę okresu Bożego Narodzenia, uczestnicy kolejnych Górskich Pielgrzymek Szlakiem Świętej Kingi i Stowarzyszenia Czcicieli Jej Imienia z Nowego Sącza spotykają się w gościnnych murach starosądeckiego klasztoru. To w tym domu , który założyła w 1280 r., gdzie przez tyle wieków mieszkają Jej duchowe córki, mimo upływu czasu, czuje się Jej nieprzemijające dziedzictwo. Nic też dziwnego, że do tego miejsca, jak do źródła duchowych darów, z potrzeby serca, a także w oczekiwaniu na łaski, za wstawiennictwem Świętej Patronki przybywamy.
Przychodzimy również, by dziękować za wszelkie dobro, jakie stało się naszym udziałem w minionym roku. A także, aby życzyć sobie nawzajem, a szczególnie Drogim Siostrom, którym jesteśmy winni wdzięczność za modlitwy w naszej intencji, pokoju, radości, błogosławieństwa Bożego i żeby wszystko się udawało dzięki opiece Matki Kingi.
Życzenia płynęły z serc do serc przy akompaniamencie kolęd. Zespół muzyczny stanowili pielgrzymowicze: Grażyna Lulek - akordeon, jej syn Piotr Lulek - skrzypce; rodzeństwo: Gabrysia Witowska - skrzypce i Grzesiek Witowski - klarnet i skrzypce - to dzieci niestrudzonego przewodnika pielgrzymki - Mieczysława Witowskiego.

Jak zwykle, wśród innych śpiewaliśmy kolędę nowosądecką:
“Płynie gwiazda dunajcową wodą my z kolędą niczym z panną młodą. Gloryja!
My z kolędą jakby na wesele, zaśpiewamy swe sądeckie trele. Gloryja!
Od Dunajca i od Kamienicy, my sądeccy z wami kolędnicy,
my sądeccy z wami kolędnicy, pięknie śpiewamy Gloryja, pięknie śpiewamy.
Z Załubińcza i od Przetakówki naszym skrzypcom wtórują altówki. Gloryja!
Od Heleny przez Wólki i Rynek, tam spieszymy, gdzie się rodzi Synek. Gloryja!
Nad Plantami anielskie skrzydełka, no i gwiazda a z gwiazdą jasełka. Gloryja!
a turonie po piekle grasują i kolędy sądeckie basują. Gloryja!
Prószy śniegiem i lodem zacina, ale w Sączu nie zmarznie dziecina. Gloryja!
Bo gdy u nas legnie se na sianie, to z serc naszych zrobimy posłanie. Gloryja!”
Po niej zabrzmiała kolęda góralska starosądeczanina Jana Joachima Czecha “Hej, ponad regle, turnice...”. Szacowne klasztorne mury dzielnie zniosły donośne śpiewanie, a radość płynąca ze spotkania i wspólnego śpiewania rozjaśniała oblicza wszystkich uczestników.
Nie zabrakło podsumowania minionego roku, przypomnienia dokonań ubiegłych lat oraz planów na najbliższą przyszłość. Któż by to lepiej przedstawił jak nie mówiący ze swadą Mieczysław Witowski.
W XVII Górskiej Pielgrzymce Szlakiem Świętej Kingi wzięło udział około 400 osób i, jak obliczono, w ciągu trzech dni jej trwania uczestnicy przemierzają około 80 km, z czego 37 km “pod górę”.
24 lipca bieżącego roku członkowie Stowarzyszenia już po raz 20. będą pielgrzymować do Starego Sącza, prowadzeni przez Antoniego Porębę, na odpust ku czci Sądeckiej Pani.
Czas opłatkowego spotkania płynął niezmiernie szybko, w przemiłej atmosferze, pod troskliwym okiem św.Kingi spoglądającej z obrazu kanonizacyjnego, wiszącego w klasztornej rozmównicy, wraz z Siostrami, które mimo iż “za kratą” klauzury, były tak blisko nas, wspólnie odśpiewaliśmy apel jasnogórski. Prosiliśmy, aby Siostry pamiętały o nas w modlitwie i na zakończenie jeszcze raz życzyliśmy wszystkim: Szczęśliwego Nowego Roku! Niech będzie błogosławiony!
Jolanta Czech
135951