Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Sanktuaria maryjne

Treść


.
.
       Nazaret cd. - Zwiastowanie Pańskie
Kościółek - chata w małym Nazarecie,
Uboga chata i kościółek lichy -
A nad stołeczne Jeruzalem przecie
I nad królewskich pokojów przepychy.
Pan umiłował to miejsce dla siebie -
I począł cuda swoje jako w niebie...
Porodzisz Syna - i będzie Syn Boży.
Na imię - Jezus, a który na ziemi
Znów Dawidową stolicę założy,
Wzbudzi królestwo nad królestwy wszemi,
Któremu nigdy na wiek wieków - końca:
Bowiem sam w onym i Pan, i Obrońca.
Maryja w dłoniach utula powieki,
Dziwnie olśniona, trwożna - bo ziemianka.
“Gabriel jestem, Pan z Tobą na wieki!”
Pieściwa, luba mowa Gabriela
Mile podzwania w słuchu i ośmiela.
I rzekła: “Otom Pańska Służebnica!
Niechaj się wedle słowa Twego stanie!”
Wnet łaska Ducha opromienia lica -
I w głos rozbrzmiewa Nieba powitanie.
Gabryel skłania aż ku stopom głowę,
Czci Matkę Boga - i swoją Królowę...
(fragmenty) Józef Bohdan Załęski
Smętny okres Wielkiego Postu przerywa uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wszystko zaczęło się w Nazarecie, tam Archanioł Gabriel w imieniu Trójcy Świętej pozdrowił NMP. “Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. To dało początek historii zbawienia.
Stąd też bierze początek najpopularniejsza w świecie modlitwa “Zdrowaś Maryja” Nie ma ku czci Bożej Matki modlitwy czcigodniejszej i piękniejszej. Składa się ona przecież: z pozdrowienia archanioła, z okrzyku radosnego św.Elżbiety i modlitwy Kościoła. Słusznie ta modlitwa otrzymała nazwę “Pozdrowienia anielskiego". Zaczyna się od słów, które sam anioł ułożył.
On tymi słowami pozdrowił: “Zdrowaś (Bądź pozdrowiona), Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami!". A zostały te słowa wypowiedziane w niezwykłych okolicznościach, kiedy Bóg przez archanioła Gabriela oznajmił Maryi, że Ją właśnie wybrał spomiędzy wszystkich cór na Matkę swojego Syna, na Matkę Zbawiciela świata.
Słowa św.Elżbiety: “Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Owoc żywota Twojego" zawierają część pozdrowienia anioła (błogosławionaś Ty między niewiastami). W ten sposób św.Elżbieta jakby chciała podkreślić, że znana jest jej tajemnica Zwiastowania, że w imieniu wszystkich niewiast świata winszuje Maryi tak wielkiej godności.
.
 
 
.
Do wieku XVI odmawiano w Kościele tylko słowa anioła i Elżbiety. Papież św.Pius V oficjalnie wprowadził resztę słów, które do dnia dzisiejszego odmawiamy. Modlitwę Pozdrowienia anielskiego odmawiały miliony wiernych i wielu świętych wielekroć na dzień. Weszła ta modlitwa tak dalece do skarbca Kościoła, że możemy bez przesady powiedzieć, iż jest najczęściej na ustach jego wyznawców. Do rozpowszechnienia tej modlitwy przyczyniło się również “nabożeństwo trzech Zdrowaś". Propagowało je wielu świętych, jak np. św.Leonard z Porto Maurizio (+ 1751), św.Alfons Liguori (+ 1787) i św.Jan Bosko (+ 1888). Jedni rozpowszechniali to nabożeństwo dla uproszenia sobie trzech cnót: wiary, nadziei i miłości; inni dla zachowania potrójnej czystości - niewinności, czystości, celibatu; inni wreszcie dla uproszenia sobie łaski dobrej śmierci i zbawienia duszy.
Nie mniej dla rozszerzenia praktyki odmawiania Zdrowaś Maryjo przyczynił się zwyczaj odmawiania Anioł Pański. Sięga on wieków średnich, kiedy to biciem dzwonów wyznaczano trzy pory dnia: rano, południe i wieczór. Dla braku zegarów był to zwyczaj nader opatrznościowy. Kto pobożnie odmawia Anioł Pański, ten przypomina Maryi scenę Zwiastowania i to, co się w niej dokonało. Jest to bowiem modlitwa, składająca się z: zapowiedzi, faktu i epilogu, którym było Wcielenie się Maryi odwiecznego Słowa.
Paweł VI w głośnej adhortacji apostolskiej: “O odnowie i rozwoju kultu bł.Maryi Dziewicy” - tymi słowami zachęca wiernych Kościoła do odmawiania Anioł Pański: “Gdy chodzi o modlitwę Anioł Pański, to chcemy jedynie powtórzyć naszą zachętę, prostą, lecz gorącą, aby zwyczajowe odmawianie tej modlitwy... zostało zachowane... Mimo bowiem upływu wieków zachowuje ono swoją siłę i blask. Jest to modlitwa prosta, zaczerpnięta z Pisma Świętego".
Ojciec Święty Jan Paweł II. nie tylko zachęcał gorąco do odmawiania tej modlitwy, ale sam odmawiał ją z pielgrzymami i ludem rzymskim, o godzinie 12 w południe licznie gromadzącym się na placu Świętego Piotra. Po odmówieniu Anioł Pański Ojciec Święty udziela wszystkim błogosławieństwa.
Ks.Paweł Tyrawski
126600