Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Jubileuszowy prezent

Treść


.
Jubileuszowy prezent
WYDARZENIE NA MIARĘ WIELKIEJ ROCZNICY
.
Nie było pierwsze, bo obchody 750-lecia lokacji Starego Sącza mają bogaty program, ale było wyjątkowe ze względu na jego charakter.
Promocja książki Danuty Sułkowskiej “Za klauzurą” zapowiedziana już była i zaprezentowana w poprzednim numerze pisma “Z Grodu Kingi”. Pewnie dlatego 4 lutego największa sala Domu Parafialnego wypełniona była po brzegi. Spotkanie odbyło się w atmosferze ogólnego zainteresowania, bo Siostry Klaryski, chociaż mało wiedziałyśmy o Ich życiu, są w Starym Sączu otoczone szczególną czcią. Modlitwy zanoszone przez nie do Pani Ziemi Sądeckiej od ponad 700 lat nieraz uchroniły nasze miasto przed skutkami kataklizmów, a św.Kinga niejednemu pomogła w nieszczęściu i wyprosiła łaskę nadziei. Dlatego Jej sanktuarium jest szczególnie bliskie naszym sercom.
 
     Klasztor Klarysek
.
tyle w nim garści bursztyna
tyle złotego pyłu
światło ścieka nie mieści się
w oknach
gotyckimi cieniami mocno
przekreślony dziedziniec
w źrenicy ptaka odbita
modlitwa wieczorna
frunie
wysoko
gdzie chmury niczym
wielkie żebrowane sklepienie
prezbiterium
.
a taka cisza tutaj
że słychać
jak relikwie Świętej
zatrzaśnięte
w małej srebrnej trumience
szeleszczą
      - pisze Anna Piliszewska o klasztorze nazwanym “klejnotem Starego Sącza”.
Opowieść o nim i jego mieszkankach to treść tej ciekawej książki, która w odcinkach ukazywała się już w “Kurierze Starosądeckim” w numerach 12/2003 - 5/2005; pomysł edycji książkowej zrodził się w ramach przygotowywania programu starosądeckiego jubileuszu.
Bardzo licznie zebranych powitał serdecznie gospodarz tego pięknego spotkania ks.proboszcz Alfred Kurek, który wyraził radość z obecności tak wielu i podkreślił znaczenie imprezy dla młodzieży. To ona poznając przeszłość uczy się lepiej rozumieć współczesność i będzie budować przyszłość. Burmistrz UMiG Marian Cycoń, który inspirowany szczególnym kultem do św.Kingi walnie przyczynił się do tego wydawnictwa, poinformował obecnych, że 2 kwietnia odbędzie się promocja płyty z nagraniem muzyki starosądeckiej, a w przygotowaniu jest album Adama Bujaka. Wiadomość przyjęto brawami.
Z kolei prezentacji książki dokonała autorka p.Danuta Sułkowska dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do jej wydania, szczególnie Siostrom Klaryskom, ks.dr.Ryszardowi Banachowi za konsultację historyczną oraz fundatorom: Burmistrzowi Miasta i Gminy Starego Sącza i Marszałkowi Województwa Małopolskiego.
Autorka mówiła m.in. o genezie swej opowieści, o motywach podjętej pracy i materiałach źródłowych, z jakich korzystała.
“Oddaję tę książkę do rąk czytelników z nadzieją, że pomoże im ona pełniej zrozumieć i docenić ewangeliczną posługę zamkniętych wspólnot zakonnych. Liczę na to, że wszyscy, którzy przeczytają tę opowieść, bardziej polubią skromne, pogodne i życzliwe wszystkim ludziom siostry Klaryski w Starym Sączu.
Ten cel udało się Autorce osiągnąć, stwierdził w swoim słowie wstępnym ks.dr R. Banach: “bo potrafi zaciekawić i przedstawić wszystko w sposób bardzo interesujący, tak, że czyta się książkę jednym tchem”. Jego zdaniem Stary Sącz zasługuje na to, by go postawić w rzędzie takich świętości narodowych jak: Wawel i Częstochowa. wydanie książki przyczyni się do szerzenia kultu św.Kingi i sławy Jej grodu.
Burmistrz Miasta i Gminy Marian Cycoń, który sprawił, że opowieść o klasztorze i jego mieszkankach ukazała się w edycji książkowej, ku powszechnej radości poinformował, że z funduszy państwowych klasztor starosądecki otrzyma pokaźną kwotę na renowację.
Spotkanie uświetniły występy młodzieży. Zaczęło się pięknie i nastrojowo od bicia dzwonów i chóru ławry kijowskiej. Później uczniowie klasy IV Technikum Leśnego Joanna Koźbiał i Grzegorz Sroka z bardzo dobrą interpretacją czytali wybrane fragmenty o życiu za klauzurą dawniej i dzisiaj, przypomnieli też historię kanonizacji św.Kingi.
.
 .
 Oprawę muzyczną stanowiły poważne i urokliwe chorały gregoriańskie i muzyka cerkiewna z festiwalu w Hajnówce. Ten piękny program, ubogacony tekstami poetyckimi przygotowała ze swymi uczniami p.Lidia Paluch - opiekunka starosądeckiego oddziału Maltańskiej Służby Medycznej.
Bogatych przeżyć dostarczył również występ znanego już dobrze, młodzieżowego zespołu instrumentalnego w LO - ”Pokolenie Jana Pawła II” pod kierunkiem p.Mieczysława Zagórowskiego. Burzliwe brawa były nagrodą dla młodzieży i nauczycieli.
Wychodziliśmy ubogaceni mało znaną dotąd wiedzą i pogłębioną refleksją, że chociaż zmieniają się czasy i ludzie, są wartości ponadwiekowe, niezniszczalne, którym Siostry Klaryski podporządkowały swoje życie, by nasze było lepsze, bliżej Stwórcy. To im Ela Galoch dedykowała swój wiersz - w interpretacji uczniów Technikum Leśnego.
                Siostry Klaryski
.
(...) Trzeba nieustannie wielbić Najwyższego
ukryte w mgle welonów czystości i posłuszeństwa
gdzie skrawki ludzkich doznań chwyta się przez wąskie szpary kraty
tamten świat ma za mało do ofiarowania
my ofiarujemy siebie - błagając dla wszystkich o łaskę przebaczenia
to dużo - bo na zewnątrz czas biegnie szybko
śmierć nie ma końca i niepostrzeżenie zabiera
niedokończone domy: odkładane spotkania z bliskimi
w nas wieki zatrzymały się - wszystko jest ważne
nawet kurz ścierany dłonią nowicjuszki
i postna ryba w refektarzu; życie jest ciągłością
Bo gdy nad górami wstaje zimowe słońce
głębokie ślady Stwórcy uwidaczniają się w wierzchołkach świerków
gałęzie falują niczym fałdy habitu - Pan przechodzi po nich
Jak po szumiącym Genezarecie
chociaż w chrzcielnicy zamarzła woda
na nowo uobecnia się w ołtarzu z Trójcą
łagodząc ludzki ból (...)
Później dla Autorki książki były piękne kwiaty od młodzieży z Popowic, gratulacje, podziękowania i życzenia, by pozycja “ Za klauzurą” znalazła się w każdym sądeckim domu.
Jeszcze raz sprawdziło się norwidowe przesłanie, ze : “Przeszłość to jest dziś - tylko trochę dalej”.
K.M
136076