Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Walne zebranie TMSS

Treść


.
Walne zebranie
Towarzystwa Miłośników Starego Sącza
.
Dnia 11 lutego 2007 r. w sali Muzeum Regionalnego odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
Nie mogąc w nim uczestniczyć, o relację z jego przebiegu poprosiłam prezesa p.Jana Koszkula.
.
Jakie sprawy zajmowały zebranych?
- Rezygnację z funkcji wiceprezesa złożył burmistrz Marian Cycoń, chociaż od chwili założenia Towarzystwa w 1948 r. każdy burmistrz był “z urzędu” zastępcą przewodniczącego. Wyjaśnił jednak, że Towarzystwo korzysta z dotacji z Urzędu Miasta i Gminy i pełnienie jednocześnie funkcji burmistrza oraz wiceprzewodniczącego nie jest zgodne z aktualnymi przepisami, co przez zebranych przyjęte zostało ze zrozumieniem. W związku z powyższym funkcję drugiego wiceprezesa powierzono jednogłośnie starosądeckiemu przedsiębiorcy Karolowi Hopkowi, (pierwszym jest Józef Czyżowski). Wolne miejsce w Zarządzie Towarzystwa przypadło Andrzejowi Sojce - historykowi i zastępcy dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie.
.
Ilu członków liczy obecnie Towarzystwo; jaki jest plan przedsięwzięć i co udało się zrealizować w minionym roku?
- Aktualnie Towarzystwo liczy 150 członków.
Dumą Towarzystwa jest Muzeum Regionalne im.Seweryna Udzieli, wiemy, że również władz i mieszkańców Starego Sącza. W obchody jubileuszu 750-lecia miasta włączone zostały również uroczystości związane z ponad półwieczną działalnością naszej placówki. W maju planowany jest zlot muzealników z Małopolski.
Ubiegłoroczna przebudowa Rynku sprawiła, że dotarcie do centrum miasta było utrudnione. Miało to wpływ na zmniejszenie liczby zwiedzających o prawie 2000 osób. Muzeum gościło jednak 3695 osób, co świadczy o wielkim zainteresowaniu turystów eksponatami mieszczącymi się w zabytkowym Domu na Dołkach.
Nakładem Towarzystwa ukazał się piąty numer Kronik Muzealnych i przewodnik turystyczny.
Kosztem 2000 zł odnowiono nagrobek ks.Michała Przywary na starosądeckim cmentarzu, na renowację którego przeprowadzona była kwesta 1 listopada 2005r.
Podczas ubiegłorocznej kwesty w dniu Wszystkich Świętych, do której włączyli się obaj burmistrzowie: Marian Cycoń i Jacek Lelek, przewodniczący poprzedniej Rady Miejskiej Jerzy Górka i wiceprzewodnicząca Ewa Zielińska zebrano ponad 4100 zł. Wiosną bieżącego roku sądecki plastyk i konserwator dzieł sztuki Józef Stec przystąpi do renowacji kolejnych nagrobków. Przed następną listopadową zbiórką, w nakładzie 3000 sztuk, zostaną wydrukowane pocztówki - cegiełki dla darczyńców.
W 2006 r. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza włączyło się w organizację Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, którego inicjatorami byli: pochodząca z Mostek prof. Teresa Plata Nowińska i jej mąż prof. Marian Nowiński. Dzięki nim muzeum wzbogaciło się o kilka obrazów. “Miłośnicy” nawiązali też kontakt z równie prężnie działającą, podobną organizacją z Wieliczki.
W 2007r. nasze Towarzystwo, wspólnie z Gimnazjum Prywatnym, ogłosiło konkurs wiedzy o Starym Sączu. Zleciło też kolejne wydanie I tomu “Historii Starego Sącza” pod redakcją prof.Henryka Barycza, którego poprzedni nakład został już wyczerpany, a jest dla poszukujących, szczególnym źródłem wiedzy.
.
O czym jeszcze chciałby Pan poinformować Czytelników czasopisma “Z Grodu Kingi”?
- Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które nas wspomagają w społecznej działalności, której efekty to wynik życzliwości, zaangażowania, wspaniałej atmosfery i zrozumienia, że podejmowane od prawie 60 lat inicjatywy dla dobra naszego miasta, służą nam wszystkim: jego mieszkańcom, turystom i pielgrzymom oraz potomnym.
Stowarzyszenie jest wspierane przez władze miasta i gminy, sponsorów, m.in.: Spółdzielnię Handlowo-Produkcyjną “Rolnik”, Stację Paliw “Expans”, Motel “Miś’, Zajazd “Szałas”, Kantor Wymiany Walut, Bank Spółdzielczy, Zakład Eksploatacji Kruszywa S.A., którym również składam wyrazy wdzięczności.
.
Dziękując za uzyskane informacje, w imieniu członków Towarzystwa, zapraszam Starosądeczan do odwiedzania muzeum i przyprowadzania tam swoich gości, a przez to propagowanie wiedzy o naszym Grodzie oraz rozsławianie jego historycznego dorobku.
Jolanta Czech
124035